2017

TOM 13 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Alicja SZABELSKA-BERĘSEWICZ, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Joanna ZYPRYCH-WALCZAK, Idzi SIATKOWSKI
Wpływ wielkości grup ojcowskich i stad na optymalną ocenę współczynnika odziedziczalności długości ciąży u bydła
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Tomasz M. GRUSZECKI, Anna MIDUCH
Profil metaboliczny krwi koźląt żywionych w okresie odchowu przy matkach mieszanką z dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Anna LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK
Korelacje między zawartością wybranych białek serwatkowych w mleku krów
Pełny tekst + Summary
Anna WYROSTEK, Katarzyna ROMAN, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna BARTOSIK, Karolina DZIWIREK, Jacek ŁOJEK, Justyna KACZYK, Paweł GÓRSKI
Ekstensywność inwazji pasożytów jelitowych psów wiejskich w wybranych rejonach centralnej i południowej Polski
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Tomasz MITUNIEWICZ, Sara DZIK, Łukasz KOSTRUBIEC, Anna WOLSKA, Dawid DZIĘGIEL
Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania alkierzowego
Pełny tekst + Summary

2016

Tom 12 nr 1

powrót na górę

Jakość produktów zwierzęcych
Sylwia BIELIŃSKA-NOWAK, Grażyna CZYŻAK-RUNOWSKA
Jakość higieniczna, wydajność i podstawowy skład mleka owczego w zależności od fazy laktacji
Pełny tekst + Summary
Piotr GULIŃSKI, Krzysztof WYSZOMIERSKI, Ewa SALAMOŃCZYK
Współzależność pomiędzy liczbą komórek somatycznych a użytkowością mleczną krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Konrad KOZIOŁ, Sylwia PAŁKA, Łukasz MIGDAŁ, Olga DEREWICKA, Michał KMIECIK, Dorota MAJ, Józef BIENIEK
Analiza tekstury mięsa królików w zależności od sposobu obróbki termicznej
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Agnieszka KALINIAK, Monika KĘDZIERSKA- MATYSEK, Małgorzata DMOCH
Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy (Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze
Pełny tekst + Summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Roman MILER, Ewa SALAMOŃCZYK
Koncentracja ołowiu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) w wybranych województwach w Polsce
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Agata KOKOCIŃSKA, Tadeusz KALETA
Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt
Pełny tekst + Summary

Tom 12 nr 2

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność tuczu świń mieszankami z udziałem łubinu żółtego Lupinus luteus
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Monika TRZCIŃSKA, Magdalena BRYŁA
Zastosowanie butylowanego hydroksytoluenu w kriokonserwacji nasienia knura
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Anna JARZYNOWSKA
Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marek STANISZ, Marta BYKOWSKA, Joanna SKŁADA-NOWSKA, Łukasz SIKORA, Piotr ŚLÓSARZ
Wpływ płci, czasu przechowywania i rodzaju mięśnia na jakość mięsa królików rasy baran francuski
Full text + streszczenie

Tom 12 nr 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA, Bronisław BORYS
Wpływ dodatku ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Alicja SATOŁA, Ewa PTAK
Wpływ wybranych czynników na zawartość mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Janusz F. POMIANOWSKI, Tomasz MITUNIEWICZ, Janina SOWIŃSKA, Dorota WITKOWSKA
Jakość mięsa strusi transportowanych na różne odległości
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wojciech MISIUKIEWICZ, Joanna GRUSZCZYŃSKA, Beata GRZEGRZÓŁKA, Małgorzata JANUSZEWICZ
Wpływ działalności populacji bobra europejskiego (Castor fiber L.) na roślinność drzewiastą Wigierskiego Parku Narodowego
Pełny tekst + Summary

TOM 12 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena GRACZYK, Ewa GORNOWICZ, Sebastian MUCHA, Mirosław LISOWSKI, Bartosz GRAJEWSKI, Jolanta RADZISZEWSKA, Marian PIETRZAK, Tomasz SZWACZKOWSKI
Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek
Pełny tekst + summary
Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Anna SZYMANOWSKA, Andrzej JUNKUSZEW, Krzysztof PATKOWSKI, Monika GREGUŁA-KANIA, Wiktor BOJAR, Paulina DUDKO
Owce syntetycznych linii BCP i SCP w praktycznej hodowli i doświadczalnictwie
Pełny tekst + summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Beata SITKOWSKA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Marcin BRZOZOWSKI, Joanna AERTS
Dój ćwiartkowy w grupie krów pierwiastek i wieloródek
Pełny tekst + summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Wskaźniki biochemiczne i mineralne krwi tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu żółtego (Lupinus luteus)
Pełny tekst + summary
Stanisław WINNICKI, Jerzy Lech JUGOWAR, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA
Analiza cech użytkowości mlecznej krów w zależności od organizacji i poziomu ich żywienia w stadzie o wysokiej wydajności
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Krzysztof PAWLAK, Zenon NIECKARZ, Marcin LIS, Bartosz BOJARSKI, Barbara TOMBARKIEWICZ, Magdalena SWADŹBA, Jerzy NIEDZIÓŁKA
Wpływ pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na wylęgowość zarodków kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Pełny tekst + summary
Jakość produktów zwierzęcych
Lidia LEWKO, Ewa GORNOWICZ
Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej
Pełny tekst + summary
Katarzyna ROMAN, Anna WYROSTEK, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Charakterystyka okrywy włosowej konika polskiego i konia huculskiego z uwzględnieniem właściwości fizycznych oraz budowy histologicznej różnych rodzajów włosów
Pełny tekst + summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Barbara TOPYŁA
Wpływ fazy laktacji i sezonu produkcji na stan dyspersji tłuszczu w mleku krów różnych ras
Pełny tekst + summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Ewa SALAMOŃCZYK, Roman MILER
Koncentracja selenu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) z wybranych regionów w Polsce
Pełny tekst + summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Czesław KLOCEK, Jacek NOWICKI, Barbara BRUDZISZ, Mariola PABIAŃCZYK
Preferencje barwne świń
Pełny tekst + summary

 

2015

Tom 11 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz Czub, Roman Niżnikowski
Ocena wpływu selekcji w kierunku podnoszenia frekwencji pozytywnych uwarunkowań genetycznych w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej owcy żelaźnieńskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK
Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z wydajnością i składem chemicznym mleka krów czterech ras
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność stosowania mieszanek z udziałem łubinu wąskolistnego w żywieniu rosnących świń
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Karolina SZULC, Ewa SKRZYPCZAK, Janusz T. BUCZYŃSKI, Tomasz GRACZYK
Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek PIC
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody ich pakowania i przechowywania
Pełny tekst + Summary
Ewa ŁUSZCZEK-TROJNAR, Piotr BŁONIARZ, Bartłomiej WINIARSKI, Ewa DRĄG-KOZAK, Włodzimierz POPEK
Porównanie koncentracji kadmu, cynku, manganu i niklu w filetach wybranych gatunków ryb konsumpcyjnych
Pełny tekst + Summary
Alicja MATWIJCZUK, Anna WÓJCIK-SAGANEK, Joanna BARŁOWSKA
Podstawowy skład chemiczny, zawartość kazeiny i wartość energetyczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej z uwzględnieniem ich dobowej wydajności
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Halina SIECZKOWSKA, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał ZALEWSKI, Krystian TARCZYŃSKI
Wpływ masy tuszy ciepłej na mięsność oraz wybrane cechy jakości mięsa tuczników z pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marian BRZOZOWSKI, Milena ŁUKASZEWSKA
Wpływ zagęszczenia królików w klatce na wyniki tuczu
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Andrzej JUNKUSZEW, Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Paulina DUDKO, Wiktor BOJAR, Katarzyna BRACIK, Mumtaz KASHA, Monika GREGUŁA- KANIA, Katarzyna WIERCIŃSKA
Analiza wzrostu jagniąt syntetycznych linii plenno-mięsnych BCP i SCP
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Łukasz MIGDAŁ, Iwona GUJA, Iwona GOMULEC, Piotr NIEDBAŁA
Analiza rodowodów i monitoring różnorodności genetycznej nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec wełnisto-mięsnych i mięsnych
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Maria BOCIAN, Hanna JANKOWIAK, Wojciech KAPELAŃSKI, Maciej FRYCA
Efekty tuczu i wartość poubojowa tusz świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców towarowych utrzymywanych w gospodarstwie tradycyjnym w woj. kujawsko-pomorskim
Pełny tekst + Summary
Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Ewa PTAK, Krzysztof SŁONIEWSKI
Szacowanie dobowej wydajności mleka krów na podstawie porannych lub wieczornych udojów
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Krystian TARCZYŃSKI, Halina SIECZKOWSKA, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał IWAN
Wpływ pory roku wykonania uboju i masy tuszy ciepłej na mięsność tuczników pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK, Alina JANOCHA
Meat chemical composition and blood serum lipids of pigs fed mixtures containing barley or triticale (Skład chemiczny mięsa i lipidogram krwi tuczników żywionych mieszankami zawierającymi jęczmień lub pszenżyto)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr JANISZEWSKI, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Dariusz LISIAK, Karolina SZULC, Karol BORZUTA
Jakość i przydatność technologiczna mięsa świń rasy złotnickiej pstrej i jej mieszańców z rasą duroc lub wielką białą polską
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marta BYKOWSKA, Marek STANISZ, Piotr ŚLÓSARZ
Ocena sensoryczna mięsa jagnięcego przez studentów z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań konsumenckich
Pełny tekst + Summary
Jolanta KRÓL, Zygmunt LITWIŃCZUK, Alicja MATWIJCZUK
Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji
Pełny tekst + Summary
Łukasz SAMARDAKIEWICZ, Piotr JANISZEWSKI, Beata MIKOŁAJCZAK
Udział części zasadniczych w zależności od masy i klasy mięsności tusz wieprzowych
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Edyta STANKOWSKA- ŻOŁĄDŹ
Analiza struktury genetycznej koni rasy American Quarter
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego populacji lisów pospolitych hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Justyna BARTOSIK, Martyna BATORSKA, Małgorzata KUNOWSKA-SLÓSARZ
Wpływ poziomu żywienia loch prośnych na ich kondycję i wskaźniki krwi
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Magdalena BRYŁA, Monika TRZCIŃSKA
Zastosowanie nowych antybiotyków w konserwacji nasienia knura w stanie płynnym
Pełny tekst + Summary
Iwona RAJSKA
Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standardowego zapłodnienia in vitro u świń
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Wpływ dodatku oleju rzepakowego i rybnego do dawek pokarmowych na zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wioleta KNIŻEWSKA, Anna REKIEL
Ocena zróżnicowania szkód łowieckich powodowanych przez dzika europejskiego (Sus scrofa L.) na terenie dwóch obwodów łowieckich o charakterze leśnym w sezonach 2005/2006 i 2012/2013
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz CZUB, Roman NIŻNIKOWSKI
Wpływ genotypu w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej wrzosówki polskiej
Pełny tekst + Summary
Monika GREGUŁA-KANIA, Mirosław KARPIŃSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Stanisław MILEWSKI, Leszek DROZD, Krzysztof PATKOWSKI, Piotr CZYŻOWSKI, Małgorzata GOLEMAN, Katarzyna TAJCHMAN, Marcin KONDRACKI, Katarzyna WIERCIŃSKA, Anna SZYMANOWSKA
Analiza zróżnicowania genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych
Pełny tekst + Summary
Agata PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH, Aldona KAWĘCKA, Grzegorz SMOŁUCHA, Anna MIKSZA-CYBULSKA, Barbara REJDUCH
Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Krzysztof PATKOWSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Marek SZYMANOWSKI, Eugeniusz R. GRELA, Marlena MIROSŁAW
Wpływ stosowania koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (PX) w żywieniu owiec matek na ich mleczność i wzrost potomstwa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Marian FLIS
Zmienność jakości osobniczej i wskaźników wydajności poubojowej saren na Wyżynie Lubelskiej
Pełny tekst + Summary
Piotr JANISZEWSKI, Karol BORZUTA, Dariusz LISIAK, Krzysztof POWAŁOWSKI, Łukasz SAMARDAKIEWICZ
Wpływ klas uformowania i otłuszczenia tusz na pH mięsa wołowego oraz charakterystyka struktury skupu bydła krajowego
Pełny tekst + Summary
Tadeusz KARAMUCKI, Artur RYBARCZYK, Małgorzata JAKUBOWSKA, Kinga RYBAK
Jakość mięśnia longissimus lumborum tuczników z udziałem rasy pietrain w zależności od przewodności elektrycznej 48 godzin post mortem
Pełny tekst + Summary
Małgorzata RYSZKOWSKA-SIWKO
Porównanie struktury włókien mięśniowych buhajków i jałówek młodego bydła i cieląt rzeźnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańców towarowych
Pełny tekst + Summary

2014

Tom 10 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Bożena KALINOWSKA
Analiza spokrewnienia i inbredu golden i labrador retrieverów z krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Renata KLEBANIUK, Maciej BĄKOWSKI, Grzegorz ROCKI, Edyta KOWALCZUK-VASILIEV
Wpływ dodatku nasion lnu w dawkach pokarmowych cieląt na wskaźniki produkcyjne i skład mięsa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Monika KĘDZIERSKA-MATYSEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat
Pełny tekst + Summary
Mariusz RUDY, Aleksandra ROCH, Renata STANISŁAWCZYK, Paulina DUMA
Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Bożena NAPIÓRKOWSKA, Zuzanna DOBROWOLSKA, Justyna WIĘCEK, Julitta GAJEWSKA, Anna REKIEL
Wpływ preparatu probiotycznego na przyrosty masy ciała, przeżywalność i skład mikroflory kałowej prosiąt
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u wrzosówki polskiej i owcy żelaźnieńskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz SGGW w Żelaznej
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Bronisław BORYS, Edward DYMNICKI, Danuta SŁONIEWSKA, Michał MILERSKI
Wpływ odłączenia jagniąt oraz liczebności miotu na wydajność i skład mleka maciorek owcy kołudzkiej
Full text + streszczenie
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie cech metrycznych układu pokarmowego i powłokowego populacji jenotów hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Agnieszka JAROSIŃSKA, Joanna BARŁOWSKA, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA, Katarzyna BARŁOWSKA
Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu
Pełny tekst + Summary
Damian KNECHT, Dariusz LISIAK, Kamil DUZIŃSKI, Sebastian ŚRODOŃ
Czynniki wpływające na wielkość strat rozbiorowych półtusz wieprzowych poddawanych dysekcji
Pełny tekst + Summary
Dariusz LISIAK, Karol BORZUTA
Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena SZYNDLER-NĘDZA, Aurelia MUCHA, Marian RÓŻYCKI, Łukasz CIEMIŃSKI, Tadeusz BLICHARSKI, Marek BABICZ, Karolina SZULC, Piotr LUCIŃSKI
Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Damian KNECHT, Sebastian ŚRODOŃ, Kamil DUZIŃSKI
Ocena przyżyciowa stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek o różnym genotypie przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500 w odniesieniu do wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aldona KAWĘCKA, Anna KOSIEK
Charakterystyka wybranych parametrów wełny współczesnej świniarki
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Katarzyna PIECHOCKA
Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszy oraz profil kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu królików
Pełny tekst + Summary
Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Aurelia RADZIK-RANT, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Zawartość składników frakcji białkowej i tłuszczowej mleka owiec wrzosówkowych w zależności od liczby komórek somatycznych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Waldemar TETER, Ewelina FLIS, Andrzej BOCHNIAK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Zygmunt LITWIŃCZUK
Lokomocja i schorzenia racic u krów w pierwszym roku użytkowania w oborze rusztowej
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jerzy GNYP
Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Iwona GUJA, Anna BENDIK
Charakterystyka morfometryczna włosów psów ras pierwotnych
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Jerzy KAMIŃSKI, Mariola NIERADKO, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu
Pełny tekst + Summary
Adam ROMAN, Ewa POPIELA-PLEBAN, Katarzyna ROMAN
Ocena cech użytkowych wybranych linii hodowlanych pszczoły rasy kraińskiej (Apis mellifera carnica)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Martyna MAŁOPOLSKA, Tomasz SCHWARZ, Ryszard TUZ, Jacek NOWICKI, Marek PAWLAK, Maciej CYLUPA
Zastosowanie zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych (RFID) do analizy wpływu genotypów rodzicielskich świń na wskaźniki tuczne i rzeźne potomstwa
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Maria CZAPLICKA, Zbigniew PUCHAJDA, Michał PAWLAK
Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych
Pełny tekst + Summary
Paweł RUTKOWSKI, Justyna WIĘCEK, Anna REKIEl, Grażyna TOKARSKA
Wpływ dodatku L-karnityny na wyniki produkcyjne loch
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Barbara GAJDA, Iwona RAJSKA
Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji zarodków i oocytów zwierząt gospodarskich
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Zygmunt LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA
Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów trzech ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr DOMARADZKI
Zmiany właściwości fizykochemicznych mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego
Pełny tekst + Summary
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Justyna CHOIŃSKA, Joanna ROMANIUK
Związek wycieku naturalnego z właściwościami fizykochemicznymi mięśnia longissimus lumborum tuczników
Pełny tekst + Summary
Aurelia RADZIK-RANT, Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Wpływ wariantów β-laktoglobuliny na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka maciorek rasy wrzosówka
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marta BASIAGA, Sławomir KORNAŚ, Jerzy KOWAL, Paweł NOSAL
Hypoderma sp. – rzadki, nietypowy pasożyt koni
Pełny tekst + Summary
Marian FLIS
Poziom i zmienność szkód powodowanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich w województwie podkarpackim w latach 2004-2013
Pełny tekst + Summary

2013

TOM 9 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria CZAPLICKA, Tomasz SZALUNAS, Zbigniew PUCHAJDA
Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ, Waldemar TETER, Piotr STANEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Ewa JANUŚ
Wpływ wybranych czynników na kondycję wysokowydajnych krów rasy montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Sylwia RAFALAK, Jarosław PTAK, Tadeusz BLICHARSKI
Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Elwira WILCZYŃSKA, Stanisław KONDRACKI, Anna WYSOKIŃSKA, Dariusz KOWALEWSKI, Katarzyna GAJOWNIK
Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku
Pełny tekst + Summary
Peter ZALEHA, Mária VARGOVÁ, Marián KADÁŠI, Peter SMITKA, Michal SMARŽÍK, Gabriel KOVÁČ
Effect of post partum uterine involution on folliculogenesis, oestrus and conception in cows
Full text + Streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka ZABORSKA
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ryb
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ
Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania
Pełny tekst + Summary
Monika MICHALCZUK, Monika ŁUKASIEWICZ, Agnieszka WNUK, Krzysztof DAMAZIAK, Jan NIEMIEC
Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Bronisław BORYS, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Jarosław PTAK, Martyna BATORSKA, Magdalena MIZIOR
Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK
Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Robert PASTUSZKA, Barbara TOPYŁA
Podstawowy skład chemiczny i wybrane parametry tłuszczu mleka koziego z okresu żywienia letniego i jesienno-zimowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna SOBCZAK
Badania czynników decydujących o wyborze gniazd przez kury nieśne
Pełny tekst + Summary
Janusz WEJER, Anna BOHDANOWICZ, Dorota LEWCZUK
Changes in stride parameters of a horse’s jump during the second part of training in the 100-days performance test
Full text + Streszczenie

TOM 9 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ Maciej GIERDZIEWICZ
Analiza struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK, Marcin ŚWIĄTEK
Ocena frekwencji występowania uwarunkowań białka prionowego PRNP u merynosa polskiego starego typu na przykładzie regionu mazowieckiego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Monika KOWAL
Wpływ sezonu produkcji na przydatność technologiczną, profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku pozyskiwanym od krów utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK, Mariusz FLOREK
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) z chowu ekstensywnego i intensywnego
Pełny tekst + Summary
Magdalena ŚLĘZAK, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Roman NIŻNIKOWSKI, Krzysztof GŁOWACZ
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu chemicznego mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary
Monika WOJTASIK, Stanisława RAJ, Grzegorz SKIBA, Dagmara WEREMKO
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu. Wyniki produkcyjne oraz zawartość kwasów tłuszczowych wybranych tkanek świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców żywionych paszą wzbogaconą w kwasy tłuszczowe omega-3 mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra HASKA, Beata GRZEGRZÓŁKAIdentyfikacja mutacji C295G genu T u psów rasy polski owczarek nizinny Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Zygmunt LITWIŃCZUK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Witold CHABUZ, Mariusz FLOREK
Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Eugeniusz KŁOPOTEK
Charakterystyka składu chemicznego i frakcji lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczo-krowiego w sezonie letnim
Pełny tekst + Summary
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK
Wpływ preparatu ziołowego na zmiany barwy i kwasowości mięsa wieprzowego podczas przechowywania
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Sylwia PAŁKA, Konrad KOZIOŁ, Maciej GIERDZIEWICZ
Długość użytkowania i przyczyny wycofywania ze służby psów policyjnych
Pełny tekst + Summary

2012

Tom 8 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Grażyna Sender, Jolanta Oprządek , Adrianna Pawlik, Piotr Urtnowski, Dariusz Kubasik
Możliwości wykorzystania polimorfizmu genu laktoferyny w selekcji krów odpornych na zapalenie wymienia
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Aneta Brodziak, Anna Litwińczuk, Barbara Topyła, Anna Wolanciuk
Wpływ interakcji sezonu produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Agnieszka Jarosińska, Anna Wolanciuk, Monika Kędzierska-Matysek
Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju
Pełny tekst + Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna
Carcass and edible viscera characteristics of nutrias fed the diet supplemented with selenium-enriched yeast
Full text + streszczenie
Anna Jarzynowska, Tadeusz Pakulski
Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego produkcji
Pełny tekst + Summary
Sławomir Nowicki , Piotr Przysiecki , Aneta Filistowicz , Zbigniew Nawrocki , Andrzej Filistowicz
Wpływ wieku lisów pospolitych (Vulpes vulpes) na cechy fizyczne włosów pokrywowych oraz gęstość okrywy włosowej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Katarzyna Wolińska, Magdalena Łuczyńska, Zbigniew Jaworski
Analiza zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
Pełny tekst + Summary

Tom 8 nr 2

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Radosław Gierszewski
Wpływ wybranych czynników na kondycję krów i jej związek ze wskaźnikami płodności
Pełny tekst + Summary
Joanna Pokorska, Dominika Kułaj, Marian Ormian
Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych w fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk, Waldemar Teter, Piotr Stanek, Aneta Brodziak
Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów
Pełny tekst + Summary
Maria Dymnicka, Marta Więsik, Marek Koziorowski , Ewa Arkuszewska , Andrzej Łozicki
Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory animals being a model for human
Full text + streszczenie
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych i ich mieszanin w żywieniu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Andrzej Łozicki, Ewa Arkuszewska, Maria Dymnicka, Tadeusz Szulc
Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i skład mleka, jego wybrane parametry technologiczne oraz wskaźniki biochemiczne krwi
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Aneta Filistowicz, Andrzej Filistowicz
Reproduction performance of vixens of the silver fox (Vulpes vulpes L.) exhibiting different behaviour types
Full text + streszczenie

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 3

Żywienie zwierząt
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wpływ średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Danuta Borkowska, Dariusz Piątek, Ewa Januś, Joanna Mucha
Fertility indices of cows in a high-yielding herd
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Dobrostan loch luźnych w systemie utrzymania indywidualnego i grupowego
Pełny tekst + Summary
Justyna Bartosik, Paweł Górski, Martyna Batorska, Grażyna Tokarska, Maciej Klockiewicz
Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny
Pełny tekst + Summary
Elżbieta Gorajewska, Aneta Filistowicz, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Piotr Przysiecki, Andrzej Filistowicz
Wpływ typu zachowania samic lisa polarnego (Vulpes lagopus) na wyniki użytkowości reprodukcyjnej
Pełny tekst + Summary
Krystyna Życzko, Hanna Sielawa, Marek Łaszyn
Poziom surowiczego białka C-reaktywnego (CRP) i wskaźników hematologicznych u prosiąt
Pełny tekst + Summary

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
Charakterystyka cech rozrodczych loch ras pbz i wbp w zależności od genotypu RYR1 i ESR
Pełny tekst + Summary
Jerzy Gnyp
Wpływ kraju pochodzenia na produkcyjność krów i relacje pomiędzy zawartością tłuszczu i białka w mleku
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Wpływ przedłużenia laktacji na poziom i przyczyny brakowania krów
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Ewa Januś
Przedłużanie laktacji i jego związek z cechami mleczności u wysokowydajnych krów montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Olga Winnicka, Justyna Więcek, Anna Rekiel, Justyna Bartosik, Marta Kordyasz, Grażyna Tokarska
Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Agata Gondek, Jan Niemiec
Wpływ preparatu enzymatycznego na wyniki użytkowania kur nieśnych ISA Brown
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek
Wpływ podawania kurom nieśnym zielonki z paciorecznika na intensywność barwy żółtka jaja
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Ewa Arkuszewska, Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Wanda Olech, Jadwiga Gipsiak, Danuta Petruczenko
Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku
Pełny tekst + Summary
Witold Chabuz, Grzegorz Grzywaczewski, Anna Rysiak, Szymon Cios, Grzegorz Podolak, Zygmunt Litwińczuk
Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego
Pełny tekst + Summary

2011

Tom 7 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena Jakiel, Emil Jesiołkiewicz, Ewa Ptak
Zależność między zawartością komórek somatycznych a cechami wydajności mlecznej w mleku krów rasy PHF odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Jacek Sikora, Aldona Kawęcka, Katarzyna Walinowicz
Characteristic of genetic structure of goats in Poland
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja
Wpływ zmiany organizacji doju na wydajność krów i jakość mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki
Cechy fizykochemiczne mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Józef Bieniek, Robert Brach, Dorota Maj, Zbigniew Bonczar, Katarzyna Peczkis
Effect of herd, season and sex on the age of reaching fur maturity in chinchilla
Full text + streszczenie
Dorota Maj, Józef Bieniek, Zofia Bekas
Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną królików
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Małgorzata Ormian, Anna Augustyńska-Prejsnar
Zachowanie się świń w okresie adaptacji do tuczu
Pełny tekst + Summary
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Karolina Beyga
Wskaźniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Analiza udziałów założycieli i przodków w populacji aktywnej owczarka niemieckiego w rejonie działania Krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Agata Milczewska, Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
How does the polymorphism of the PRL, PRLR, and RYR1 genes influence the selected reproduction traits in the Polish Large White and the Polish Landrace sows
Full text + streszczenie
Żywienie zwierząt
Krzysztof Lipiński, Joanna Kaliniewicz, Jan Tywończuk, Małgorzata Stasiewicz
Wpływ dodatków probiotycznych i ziołowych na produkcyjność i jakość mięsa indyków
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki, Tomasz Grodzicki
Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Dorota Kowalska, Paweł Bielański
Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Stan zdrowotny knurków hodowlanych utrzymywanych systemem wybiegowym i bezwybiegowym
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek, Adam Chmielowski, Andrzej Rakowski
Wstępna ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji NH3 z powietrza usuwanego z kurnika
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Marta Bohaczyk, Sławomir Mroczkowski
Polymorphism of LEP, PKM2 and CSN3 genes in Polish cold-blooded horse population
Full text + streszczenie
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Inbreeding and relationship in the German Shepherd dog population in area of Cracow Branch of Polish Kennel Club
Full text + streszczenie
Dorota Lewczuk, Andrzej Bereznowski, Mateusz Hecold, Zbigniew Kłos
Częstość występowania martwicy chrzęstno-kostnej u ogierów w zakładach treningowych – doniesienie wstępne
Pełny tekst + Summary
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Wyniki oceny przeżyciowej z uwzględnieniem cech otłuszczenia i umięśnienia loszek mieszańców o zróżnicowanym tempie wzrostu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Magdalena Szwajkowska, Zygmunt Litwińczuk, Alicja Matwijczuk
The influence of cow breed and feeding system on the dispersion state of milk fat and content of cholesterol
Full text + streszczenie
Paweł Bielański, Dorota Kowalska, Magdalena Wrzecionowska
Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych i ich mieszańców do produkcji mięsa
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Jasińska, Katarzyna Łyczko, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek
Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego
Pełny tekst + Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda
Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Zależności pomiędzy wydajnością pierwiastek rasy montbeliarde w pierwszym trymestrze laktacji a ich późniejszą użytkowością mleczną
Pełny tekst + Summary
Wioletta Sawicka-Zugaj
The polymorphism of 24 microsatelite loci in 4 Polish cattle breeds
Full text + streszczenie
Natasza Święcicka, Stanisław Kubacki, Jacek Zawiślak, Dominika Gulda, Magdalena Drewka, Monika Monkiewicz
Estymacja nieparametryczna cech pokroju szynszyli odmiany standard względem wieku zwierząt ocenianych podczas licencji
Pełny tekst + Summary
Mariusz Zieleziński, Edward Pawlina
Analiza wzrostu gołębi różnych ras
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
Effect of management with and without litter and of rearing season on the results of conformation evaluation of Polish Large White and Polish Landrace gilts
Full text + streszczenie
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Wojciech Neja, Małgorzata Jankowska, Magdalena Jaworska, Paweł Ciszewski
Znaczenie bydła w gospodarstwach agroturystycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Krawczyk, Michał Gagucki
Wpływ podawania lochom preparatu ziołowego na wyniki odchowu prosiąt
Pełny tekst + Summary
Wiesław Sobotka, Jan Miciński, Piotr Wróblewski, Grzegorz Zwierzchowski
Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Justyna Bartosik, Karolina Beyga
Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators
Full text + streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Barbara Biesiada-Drzazga, Anna Charuta, Alina Janocha, Justyna Łęczycka
Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Angelika Dąbrowska, Jacek Zawiślak, Natasza Święcicka, Dominika Gulda
Problems connected with hyperactivity and bad behavior of dogs of different breeds
Full text + streszczenie
Czesław Klocek, Elżbieta Śliżewska, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski
Obserwacje zachowania warchlaków żywionych do woli
Pełny tekst + Summary

2010

tom 6 nr 1

Andrzej Gugołek, Cezary Purwin, Łucja Łaniewska- Trokenheim, Paweł Janiszewski, Małgorzata Konstantynowicz
The microbial status, nutrient and energy digestibility of diets for farmed minks, supplemented with triticale and maize grain silage
Summary
Anna Augustyńska-Prejsnar, Maria Ruda, Małgorzata Ormian
Behavioural reactions of sows kept individually and in the group
Summary
Barbara Andruszkiewicz, Józef Kulisiewicz, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Anna Rekiel
Relationship between hierarchy in group of pregnant sows, kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproduction performance
Full text + streszczenie
Beata Sitkowska, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Polymorphisms of milk protein genes and their influence on milk performance traits of cows
Summary
Czesława Lipecka, Anna Szymanowska, Marek Szymanowski, Andrzej Junkuszew, Tomasz M. Gruszecki, Jacek Kuźmak, Monika Olech
Milk yield and quality in sheep with maedi-visna virus
Full text + streszczenie
Edyta MolikI, Tomasz Misztal , Katarzyna Romanowicz, Maciej Murawski
Changes in melatonin, prolactin and growth hormone concentrations in Olkuska sheep, Polish Mountain Sheep and their crosses during lactation
Full text + streszczenie
Eugeniusz R. Grela, Wioletta Semeniuk, Edyta Kowalczuk-Vasilev
Organie feeding effieieney of sows of seleeted breeds
Summary
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Estimation of racing performance of Polish purebred Arabian horses winning title shows
Full text + streszczenie
Maria Wiąz, Michał Bratos, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Application of the beta-hydroxy-beta-methylbutyric (HMB) acid in broiler chicken feeding
Full text + streszczenie
Małgorzata Dmoch, Antoni Polonis
Effect of dietary copper chelate and herbal mixture on slaughter turkey performance
Full text + streszczenie
Małgorzata Goleman
Impact of sex, age and raising place on puppies’ aptitude test results
Full text + streszczenie
Małgorzata Ormian, Maria Ruda
Exploratory behaviour of pigs in the initial period of fattening
Summary
Milena Józwik, Marta Kowaleczko, Beata Trawińska, Andrzej B. Sadzikowski
Bacteriological and parasitological evaluation of ostrich faeces in the agrotourist farm in the Lublin Province
Summary
Waldemar Teter, Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski, Zygmunt Litwińczuk
Fodder area efficiency in farms undertaking beef production
Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Krzysztof Janczewski
Analysis of activity perfonned by different cattle groups according to housing system
Summary

tom 6 nr 2

Agata Czapla, Jan Niemiec
The effect of the Ayucal on the eggshell quality of hens laying in the second stage
Summary
Aleksandra Cebulska, Hanna Jankowiak, Anna Zmudzińska, Wojciech Kapelański
Comparison of carcass and meat quality of FI (PLW x PL) x PL and FI (PLW x PL) x Duroc crossbred pigs
Summary
Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Ewa Arkuszewska, Michał Wierzbowicz
The use of distillers dried grains with solubIes (DDGS) from wheat and maize as a source of protein in concentrates for fattening young bulls
Full text + streszczenie
Bogdan Szostak
The influence of the intensity of the growth of sows on the morphological features of their reproductive organs
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analysis of performance test results of purebred young boars
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Relationships between the results of performance test of young boars of different breeds
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Results of performance test of young FI crossbred boars came from Bydgoszcz Breeding Region
Summary
Joanna Barłowska, Anna Wolanciuk, Jolanta Król, Agnieszka Jarosińska
Technological suitability of milk from three breeds of cows fed with TMR system
Summary
Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Eugenia Grześkowiak, Jerzy Strzelecki, Fabian Magda, Beata Lisiak, Krzysztof Powałowski
The comparison of slaughter value and meat quality of four- and two-breed fatteners from market production
Summary
Kinga Łoniewska, Zenon Nogalski
Utilization of body fat reserves during early lactation versus productivity in dairy cows
Summary
Małgorzata Jankowska, Mariusz Bogucki, Krzysztof Kozik
The effect of keeping system on the performance efficiency of dairy cows
Summary
Monika Michalczuk, Tomasz Szara , Andrzej Bereznowski , Urszula Serwa, Marcin Winkowski
Effect of administration of two forms of vitamin D in a feed mixture on the strength traits of the femur bone of broiler chickens
Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Sylwia Krężel-Czopek, Sebastian Kunert
Effect of housing system Oncow performance
Summary

tom 6 nr 3

Bogusław Barabasz, Stanisław Łapiński, Michał Grembowicz
The relationship between phenotypic parameters, body weight and skin size of chinchillas
Summary
Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski, Marzena Jurczak
The behavioural response of weaners to coloured environmental enrichment objects
Summary
Jan Miciński, Janusz Klupczyński, Janina Pogorzelska
Milk performance of Jersey cattle imported from Denmark to Poland
Summary
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
The correlation between traits of conformation in young purebred boars and gilts of two breeds: Polish Landrace (PL) and Polish Large White (PLW)
Summary
Justyna Bartosik , Paweł Górski
The intestinal parasites of the selected mammal species, living in zoological gardens and wild animal parks
Full text + streszczenie
Katarzyna Andraszek, Joanna Szymańska, Elżbieta Smalec
Identification of T-bands and subtelomeric areas in chromosomes of the European domestic goose (Anser anser)
Full text + streszczenie
Katarzyna Ognik, Anna Czech
nfluence of protein-xanthophyll concentrate of alfalfa (Medicago sativa) additive on antioxidant potential of turkeys’ blood
Summary
Marcin Kruk, Anna Bereta, Piotr Wójcik, Angelina Czubska
Possibility of using the selected cow conformation indices for predicting the course of parturition and reproductive parameters
Summary
Maria Bocian, Wojciech Kapelański, Salomea Grajewska, Hanna Jankowiak, Jolanta Kapelańska, Jan Dybała, Milena Biegniewska, Joanna Wiśniewska
Effect of backfat thickness as measured at alive on reproductive performance traits in Polish Large White and Polish Landrace breed sows managed in Pomerania and Kujawy region
Summary
Marian Brzozowski, Anna Gałązka, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Attempts to analyze finn-raccoon (Nyctereutes procyonoides) fur-biting problem
Full text + streszczenie
Marian Flis
Differentiation in individual quality of roe deer from field and forest hunting districts in the Lublin Upland
Summary
Milena Józwik, Renata Więch, Beata Trawińska
Influence of the selected animal farms on bacteriological contamination of the environment
Summary
Paulina Pogorzelska, Zenon nogalski
Calving difficulty in cows and heifers of the Polish dairy cattle population in 2007-2008
Full text + streszczenie
Piotr Czyżowski, Mirosław Karpiński
The influence of environmental factors on populations of small game animal species in Lublin region
Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna , Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Katarzyna A. Krajewska
fatty acid concentration in the meat of young female nutria (Myocastor coypus Mol.)
Full text + streszczenie
Tadeusz Rychlik, Anna Krawczyk
Estimation of genetic variation in Pomeranian sheep population included in the Genetic Resources Conservation Programme
Full text + streszczenie

tom 6 nr 4

Witold Chabuz
Effect of the supplement of ammonium phosphate-containing mineral mixture, buffering the rumen content in cows on their performance
Summary
Anna Jarzynowska, Kazimierz Korman
Efficiency of lamb production from prolific-dairy Kołuda sheep in relationship to mating time in the autumn or winter period
Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Effect of extended lactations of primiparas on their lifetime production efficiency
Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Effect of some factors on the relationships between milk somatic cell count and cow fertility
Summary
Antoni Jarczyk, Robert Eckert, Krzysztof Kurzyński
An attempt to define the causes of negative index values in boars’ mating at the testing station
Summary
Aurelia Mucha, Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Mirosław Koska
Relationships between performance test of gilts and their subsequent fatness, muscling and fertility
Summary
Aurelia Radzik-Rant, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna, Witold Rant
The preliminary determination of conjugated linoleic acid isomers in milk of Polish sheep breeds by silver ion liquid chromatography (Ag+–HPLC)
Summary
Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Aurelia Mucha
Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs
Full text + streszczenie
Danuta Strusińska, Zofia Antoszkiewicz, Joanna Kaliniewicz
The concentrations of β-carotene, vitamin A and vitamin E in bovine milk in regard to the feeding season and the share of concentrate in the feed ration
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski, Beata Sitkowska
Survival analysis of lambs using Cox’s proportional hazards’ modeling and Kaplan-Meier method
Full text + streszczenie
Eugenia Grześkowiak, Bronisław Borys, Fabian Magda, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki, Karol Borzuta
Physicochemical properties of meat from lambs fattened with a sunflower cake and linseed diet with reference to breed origin and muscle type
Summary
Ewa Działa-Szczepańczyk, Małgorzata Pierko
The biometrical analysis of the body in Mallard (Anas platyrhynchos) and its domesticated form (Anas platyrhynchos f. domestica)
Summary
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Analysis of the influence of selected factors on dry period length of cows and the relationship with milk performance traits
Summary
Ewa Jastrzębska, Adriana Świstowska, Magdalena Kowalska
The characteristic of cold-blooded horses used in breeding at the territory of Warmia and Mazury
Summary
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński
The course of milk production, lactation length and milk yield of primiparous depending on the age at first calving
Summary
Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Prion protein (PrP) gene polymorphism and simulation study of breeding oriented to scrapie resistance in Polish Merino and Polish Mountain Sheep
Full text + streszczenie
Fabian Magda, Jerzy Strzelecki, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Piotr Janiszewski, Eugenia Grześkowiak
Effect of breed and category of the slaughter value of cattle
Summary
Grzegorz Żak, Robert Eckert, Anna Bereta
Analysis of relationships between carcass traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs and belly meat content
Full text + streszczenie
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Katarzyna Antosik, Elżbieta Krzęcio, Andrzej Zybert, Łukasz Korszeń
Quality of pig carcasses and meat of selected breed groups of fatteners
Summary
Jakub Gąbka, Wiktor Gadomski, Beata Madras-Majewska
Effect of carbon dioxide on the onset of oviposition in instrumentally inseminated honeybee queens
Full text + streszczenie
Jakub Gąbka, Zbigniew Kamiński, Beata Madras-Majewska
The influence of development stage of brood used for rearing honeybee queens on the number of obtained queen cells
Pełny tekst + Summary
Janusz L. Sokół , Iwona Kosieradzka , Ewa Sawosz-Chwalibóg1 , Szymon Fiedorowicz , Jan Tywończuk , Wiesław Sobotka , Katarzyna Śmiecińska
Nutritive value of wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS) in nutrition of growing-finishing pigs
Full text + streszczenie
Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek
The analysis of trends in purebred dog breeding in 2000-2010 – data from the National Purebred
Dog Shows organized by the Polish Kennel Club, Branch in Olsztyn
Full text + streszczenie
Janusz Wejer, Maria Jodłowska, Dorota Lewczuk
Analysis of the effects of the training and kind of jump on horse jumping parameters
Summary
Jolanta Król, Aneta Brodziak, Anna Wolanciuk, Monika Wójcik
Elements’ content in milk of Simmental cows depending on feeding system
Summary
Katarzyna Andraszek, Agata Danielewicz, Elżbieta Smalec, Marian Kaproń
Identification of the nucleoli in domestic horse
spermatocytes – preliminary investigations
Full text + streszczenie
Katarzyna Antosik, Halina Sieczkowska, Elżbieta Krzęcio, Maria Koćwin-Podsiadła, Andrzej Zybert
Meat quality characteristic of fatteners differing in values of pH24 and lightness color of longissimus lumborum muscle
Summary
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła
The influence of hot carcass weight on carcass quality of fatteners from mass population
Summary
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła, Anna Kudelska
Relation between the meatiness and carcass quality traits of fatteners from mass population, using Ultra Fom 300 apparatus, with consideration of slaughter season
Summary
Krzysztof Patkowski, Mirosław Pięta, Anna Szymanowska
Productivity of the Uhruska sheep ewes fed with haylage with addition of Festulolium
Full text + streszczenie
Magdalena Szyndler-Nędza, Mirosław Tyra, Tadeusz Blicharski, Anna Bereta, Robert Eckert
Changes in fattening and slaughter performance of young breeding boars from 2005 to 2009
Summary
Małgorzata Pierko, Ewa Działa-Szczepańczyk
Morphometric analysis of the syrinx in Mallard (Anas platyrhynchos) and Black scoter (Mellanita nigra)
Summary
Tomasz Grodzicki, Anna Litwińczuk, Joanna Barłowska, Piotr Domaradzki
Slaughter value and physicochemical properties of skeletal muscles of domestic Black-and-White bullocks and commercial crosses after Limousine breed bulls
Summary
Waldemar Teter, Witold Chabuz, Piotr Stanek, Zygmunt Litwińczuk
Efficiency of milk production on farms of the Sub-Carpathian region in regard to the cow’s feeding system
Summary
Witold Chabuz
Effect of the supplement of ammonium phosphate-containing mineral mixture, buffering the rumen content in cows on their performance
Summary

2009

tom 5 nr 1

Adriana Świstowska, Ryszard Tomczyński, Zofia Politowicz
Evaluation of contamination level of mare’s milk with selected chlorinated hydrocarbons
Full text + streszczenie
Anna Chmielowiec-Korzeniowska , Marek Babicz
Changes in chosen blood plasma biochemical parameters in growing pigs
Full text + streszczenie
Barbara Biesiada-Drzazga
Estimation of morphological composition and physical traits of hatching eggs in the selected meat hen stocks
Full text + streszczenie
Bogumił Kotowski, Karol Kotowski
Effectiveness of non-specific prophylaxis of postpartum agalactia syndrome in sows (MMA complex)
Summary
Kazimierz Korman, Anna Jarzynowska, Maciej Adam Osikowski
Effect of the year season on dairy performance of milked sheep
Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Maria Ruda, Bożena Kusz, Rafał Korona
Fat content and fat distribution in carcasses of the Hampshire pigs
Summary
Maria Dymnicka , Magdalena Dębska Ewa Arkuszewska , Wanda Olech
Serum and tissue concentrations of selected biochemical and mineral compounds in relation to the incidence of balanoposthitis in European bison
Full text + streszczenie
Marian Flis
Temporal variability of concentrations and habitat preferences of hares under the conditions of a hunting district, in the years 1998-2008
Summary
Mariusz Florek, Piotr Skałecki, Monika Kędzierska-Matysek, Małgorzata Ryszkowska-Siwko, Piotr Domaradzki
Slaughter value and meat quality of calves from different breeds
Summary
Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk, Renata Klebaniuk
Haematological and biochemical parameters of calves’ blood and their relationship with meat quality
Summary
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Diana Nowacka
Characteristics of the European beaver (Castor fiber L.) population in the Tuchola Forest
Full text + streszczenie
Stanisław Wajda, Tomasz Daszkiewicz, Ewa Burczyk, Rafał Winarski
Slaughter value of heifer and bull carcasses and the economic result, obtained from their classification into culinary elements
Summary
Tadeusz Pakulski, Maria Borys, Elżbieta Pakulska
Mineral content of cheeses, produced from the milk of prolific-dairy Kołuda sheep
Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki
The influence of chosen factors on beef breed cows’ pregnancy length
Summary
Wilhelm Grzesiak, Piotr Sablik, Daniel Zaborski, Agata śukiewicz, Andrzej Dybus, Iwona Szatkowska
Application of MARS method in classification of inseminations of dairy cattle
Summary

tom 5 nr 2

Adam Oler, Małgorzta Grabowicz
Voluntary intake of dry matter and organic matter by fattened Polish Holstein-Friesian bulls and their crosses with Limousine
Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Cow longevity and reasons for culling
Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Effect of extended lactations on milk composition and somatic cell count
Summary
Barbara Orzechowska, Józef Koczanowski, Mirosław Tyra
Effect of dietary soybean oil on slaughter value and meat quality of Polish Large White and Puławska fattening pigs
Summary
Dariusz Piwczyński
Application of cIassification trees in statistical analysis of ewe prolificacy
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski
Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the linear and threshold model
Full text + streszczenie
Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek
Stress as related to production results and meat quality in rabbits
Summary
Eugenia Grześkowiak, Andrzej Borys, Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Piotr Janiszewski, Jerzy Strzelecki
Studies on quality of meat and fat of fatteners deriving from crossing of white breeds and crossbreds with the share of Duroc breed
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Przemysław Dariusz Wasilewski, Tomasz Bucek
Relationship between fodder utilization and growth a nd slaughter value of pigs
Summary
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analysis of performance test results of young F1 crossbred boars
Summary
Józefa Gardzielewska, Małgorzata Jakubowska, Tadeusz Karamucki, Artur Rybarczyk, Wanda Natalczyk-Szymkowska
Comparison of carcass and meat quality in seventeen-week old and three-year old geese
Summary
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szare
Milking frequency influence on milk yield and milk composition on the first 100 days of lactation
Summary
Maciej Gierdziewicz, Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Effect of herd size and daily milk yield on somatic cell score in Polish Holstein-Friesian cows Black-and-White variety
Summary
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Karolina Marcinek
Multiple pregnancies in Thoroughbred horse breeding in Poland during the recent ten years
Summary
Małgorzata Jankowska. Janusz Baliński
Changes in active acidity and specific weight of colostrum depending on the selected factors
Summary
Małgorzata Kunowska-Slósarz, Joanna Różańska
High yielding cows and their calves’ behaviour in the perinatal period
Full text + streszczenie
Mirosław Poczta, Paweł Szulmowicz, Józef Kulisiewicz, Martyna Batorska
Occurrence of conformation defects in young breeding pigs of Polish Large White and Polish Landrace breeds
Full text + streszczenie
Rafał Bodarski, Agnieszka Szyszkowska, Józef Sowiński, Aldona Zaleska
The quality and aerobic stability of silages made from maize intercropped with field beans
Summary
Tadeusz Pakulski, Elżbieta Pakulska
Composition of the lipid fraction of cheeses produced from milk of Coloured Merino sheep according to production technology
Summary

tom 5 nr 3

Anna Rekiel, Dorota Olejniczak
The influence of the mixture type on the productive and economic results of fattening of hybrid pigs
Full text + streszczenie
Danuta Jaworska, Wiesław Przybylski, Katarzyna Kajak-Siemaszko, Elżbieta Olczak, Elżbieta Skierka, Stanisław Niemyski
Evaluation of technological value and sensory quality of pork meat, originated from two paternal PenArLan lines
Full text + streszczenie
Janusz Wejer, Dorota Lewczuk
The effect of training on hind limbs lifting in horse free jumping
Summary
Janusz Wejer, Inez Lendo, Dorota Lewczuk
The effect of linear parameters of taking off on the angle of bascule at different stages of training
Summary
Karolina Szulc, Janusz T. Buczyński, Ewa Skrzypczak
Effect of the age of the first farrowing on the selected breeding performance traits of Redone sows
Summary
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part I. Effect of parents and prenatal factors
Pełny tekst + Summary
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part II. Diseases and injuries
Full text + streszczenie
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Monika Maryańska
Analysis of selected parameters in Thoroughbred mares and foals at the postpartum period
Full text + streszczenie
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Feliks Ryduchowski
Effect of milking frequency on milk yield, chemical composition and quality
Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Mariusz Kamiński
Effect of predipping on milk somatic cell count
Summary
Mariusz Rudy ,Agata Znamirowska
Level of accumulation of heavy metaIs in tissues of poultry and chemical composition of mea t depending on age of birds
Full text + streszczenie
Małgorzata Morek-Kopeć. Andrzej Żarnecki
Culling reasons in the population of Polish Holstein-Friesian Black and White cows
Summary
Monika Gębska, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Production and economic results in chinchilla reproduction farms with different numbers of females
Summary
Robert Głogowski ,Marian Czauderna , Agnieszka J. Rozbicka, Katarzyna A. Krajewska
Selected functional characteristics of hind leg muscle of nutria (Myocastor coypus Mol.), from an extensive feeding system
Full text + streszczenie

tom 5 nr 4

Anna Rekiel, Dorota Olejniczak, Damian Kacprzak
Productivity of crossbred sows in the selected national pig farm
Summary
Antoni Jarczyk, Wanda Milewska, Zdzisław Winiarski, Kinga Kobak, Daniel Sitkiewicz
Reproductive perfomance of Pen Ar Lan sows in the small and large farms
Summary
Bronisław Borys, Urszula Kaczor, Henryk Pustkowiak
Effect of rapeseed cake, linseed and vitamin E on fatty acid profile of intramuscular and external fat of lambs
Summary
Daniel Rogoźnicki, Piotr Guliński
Factors affecting the quality and composition of raw milk delivered to a selected dairy cooperative in the southern Podlasie region
Summary
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Milk yield of primiparas and their lifetime performance
Summary
Dariusz Piwczyński, Bogna Kowaliszyn, Sławomir Mroczkowski
Classical selection index vs animal model in the breeding value estimation of lambs
Summary
Dariusz Zalewski,Grażyna Sender, Adrianna Pawlik , Maciej Żurkowski
Genetic structure of red deer (Cervus elaphus) population from Warmińsko- Mazurskie district inferred from microsatellite data
Full text + streszczenie
Dorota Bugnacka
Results of piglet rearing and the length of the weaning-to-service interval in primiparous sows kept in different types of farrowing pens
Full text + streszczenie
Edward Pawlina, Katarzyna Borys
Growth of Wrocław Meat breed pigeons in relation to the number of birds in the nest
Full text + streszczenie
Elżbieta Bombik, Anna Wysokińska, Krzysztof Górski, Stanisław Kondracki
The dynamie s of changes in partridge population (Perdix perdix L.) in the hunting regions of the eentral-eastern Poland in the years 1998-2007
Full text + streszczenie
Ewa Jastrzębska, Aleksandra Tomczak
Analysis of performance test results of cold-blooded stallions from north-eastern Poland with regard to origin
Full text + streszczenie
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Bożena Żurawel
Amounts of deliveries and classification of raw milk purchased in the years 2000-2006 by one of dairies in the Podlasie region
Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Elżbieta Włoszek
Value slaughter and meat quality of (Landrace x Yorkshire) x Duroc and (Landrace x Yorkshire) x Hampshire fatteners
Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Robert Włoszek
Slaughter value and meat quality of parental line of Duroc gilts of Danish origin
Summary
Ireneusz Antkowiak, Jarosław Pytlewski, Ryszard Skrzypek, Magdalena Jakubowska
The effect of provenance of bulls on milking performance of their daughters
Summary
Jacek Zawiślak, Bogusz Łaski, Stanisław Kubacki
The evaluation of the conformation of polar blue foxes on the selected fur animals farms in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship
Summary
Jolanta Król, Anna Litwińczuk, Aneta Brodziak, Barbara Topyła
Milk quality of three cow breeds during the successive years of performance
Summary
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szarek
Fattening of Polish Holstein-Friesian young bulls by the traditional system or total mixture ration (TMR)
Summary
Krzysztof Górski,Agata Paprocka ,Elżbieta Bombik, Teresa Bombik, Leon Saba
The effect of a minerał mixture on cobalt łevełs in dairy cows in the region of southern Podłasie
Full text + streszczenie
Magdalena Sobczyńska
Genetic evaluation of racing performance in Thoroughbreds on short and long distances
Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja, Małgorzata Bembnista
Milk performance of Holstein-Friesian cows of domestic and foreign origin
Summary
Natasza Święcicka ,Stanisław Kubacki , Eliza Malczyk, Monika Monkiewicz
The changes in the number of wild living fur animals in Poland (Bydgoszcz hunting region) in years 2001-2008
Full text + streszczenie
Ryszard Kolstrung, Michał Pluta, Łukasz Baturo
Comparison of traditional and modern horse implement usage in farming
Summary
Tomasz Grodzicki
Chemical composition and physicochemical properties of skeletal muscles of slaughter cattle of four categories
Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Przemysław Kowalski
Twenty-four-hour activity of selected cattle breeds fed once or twice a day
Summary

2008

tom 4 nr 1

Bronisław Borys, Andrzej Borys, Stanisław Grześkiewicz
Effect of feeding rapeseed and linseed to sheep on chemical composition of milk during a 24-hour period. Part II. Lipid’s profile
Summary
Dorota Lewczuk, Janusz Wejer, Danuta Sobieraj
Relationship between the height of leg’s lifting and angles of selected joints in free jumping young stallions above the obstacle
Summary
Grażyna Maria Polak
The pedigree analysis of Arab horses in Poland and France in relation to their endurance predispositions
Summary
Justyna Więcek, Anna Rekiel, Jacek Skomlał
Fatty acids profile of back and kidney fat in compensatory fattening of pigs
Summary
Kazimierz Kamieniecki
Quality of milk produced in farms with individual raw product collection with regard to influence of some factors
Summary
Magdalena Czerwińska, Sławomir Mroczkowski, Marta Bohaczyk
A comparison of conformity of jumping abilities marks obtained by half-bred stallions during performance tests in Training Centre in Biały Bór in the period of 2002-2006
Summary
Maria Kulisa, Bogusława Długosz, Monika Korczyńska-Latko
Serum levels of selected lipids of Thoroughbred foals during growth period
Summary
Małgorzata Jankowska, Anna Sawa
Relationship between cytological quality of milk and fertility parameters of cows
Summary
Paweł Gajewczyk, Paweł Brychcy, Jerzy Akińcza, Karolina Kowalska
The influence of changing rearing system of weaner piglets on production results in a way of growing pigs rearing on farm production results
Summary
Ryszard Kolstrung, Aleksandra Pierzchała
Measurement of horse movement parameters with the use of digital camera
Summary
Sylwia Krężel-Czopek, Anna Sawa
Effect of age at first calving on the efficiency of cow utilization
Summary
Waldemar Teter
Effectiveness of milk production in south-easterly Polish dairy farms with regard to cattle maintenance systems
Summary
Zenon Nogalski, Władysław Mordas
Calving ease in beef heifers depending on selected body dimensions
Summary
Zofia Turyk, Maria Osek
Digestibility and nutritive value of husked and hull-less barley supplemented with or without carbohydrases in feeding pigs
Summary
Zygmunt Gil, Aleksandra Mazur, Justyna śychlińska-Buczek, Krzysztof Adamczyk, Joanna Makulska
Relationship between the genotype and the successive lactation and the somatic cell count in cow milk
Summary

tom 4 nr 2

Agnieszka Otwinowska-Mindur, Maciej Gierdziewicz, Ewa Ptak
Effect of year, season and age of calving on somatic cell score in Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety
Summary
Andrzej Gugołek, Manfred Oskar Lorek, Dorota Kowalska, Paweł Janiszewski, Tomasz Daszkiewicz
Effect of housing and feeding conditions on the production results and coccidiosis infection rates of New Zealand White rabbits
Summary
Antoni Jarczyk, Jerzy Nogaj
Influence sow bearing season on their reproductive value
Summary
Bogusław Barabasz, Stanisław Łapiński, Katarzyna Mroczka
Changes of subadult coat parameters of castorex rabbits during second moulting
Summary
Dorota Bugnacka, Janusz Falkowski
Performance of young growing pigs fed diets with addition of sodium saccharinate or vanillin
Summary
Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek
Response to stress and productivity of rabbits
Summary
Dorota Maj, Piotr Łapa, Józef Bieniek
Phenotypic correlations between meat quality parameters of rabbits meat breeds
Summary
Jan Miciński
Effect of spontaneously elongated calving intervals on the yield and composition of milk in subsequent lactations of cows from the active population in the Olsztyn region
Summary
Katarzyna Neuberg, Henryk Geringer de Oedenberg, Edyta Pasieka, Katarzyna Kamińska, Małgorzata Kaprawy
Effects of changes in Silesian stallions performance tests regulations on their conformation and usable parameters
Summary
Maria Wiąz, Andrzej Rutkowski
The effect of whole wheat grains and access to silicon gravel on selected physiological parameters and growth in broiler chickens
Summary
Marian Kuczaj, Robert Kupczyński, Anna Zielak, Paweł Blicharski, Justyna Klucznik
Changes in the level of production traits in Polish Holstein-Friesian cows of Black- or Red-and-White variety
Summary
Monika Michalczuk, Julitta Gajewska, Agnieszka Górska, Jan Niemiec, Hanna Rekosz-Burlaga
Effectiveness of the plant extract and 3-hydroksy-3-methylbutyric acid in feeding broilers
Summary
Stanisław Wajda, Karol Borzuta, Rafał Winarski, Ewa Burczyk
Effect of the new EU reference dissection method on pig carcass classification
Summary
Stanisław Łapiński, Aneta Pellar, Bogusław Barabasz
Dependence between temperature and ambience humidity and body temperature of chinchilla (Chinchilla lanigera)
Summary
Teresa Nałęcz-Tarwacka, Henryk Grodzki, Beata Kuczyńska, Tomasz Przysucha
The influence of non-nutritional factors on health-promoting components of cow milk
Summary

tom 4 nr 3

Andrzej Zybert, Elżbieta Krzęcio, Halina Sieczkowska, Katarzyna Antosik, Wojciech Podsiadły, Maria Koćwin-Podsiadla
Relationship between glycolytic potential and some physico-chemical and functional traits of longissimus lumbomm muscle including chilling method of carcasses
Summary
Anna Górecka, Henryk Geringer de Oedenberg, Ewa Guzik
Genetic and phenotypic parameters of racing performance in Thoroughbred horses in Poland
Summary
Anna Stachurska, Anna Klimorowska, Michał Pluta, Aneta Szot
Properties of horses put up for sale at markets in middle-eastern Poland
Summary
Anna Wysokińska, Stanisław Kondracki, Dorota Banaszewska, Jolanta Zajdą
Ejaculate traits of boars used in insemination according to the breed and season
Summary
Barbara Biesiada-Drzazga
Comparison of body weight and tissue composition of W11 and W31 Biała KołudzkaR breed geese
Summary
Bartosz Galiński, Anna Rekiel
Assessment of reproduction and production efficiency of sows and piglets before and after the infection with Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)
Summary
Brygida Śląska, Grażyna Jeżewska-Witkowska
The use of behavioural tests in evaluation of chinchilla (Chinchilla lanigera Molina, 1782) reproduction welfare
Summary
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Types of microorganisms isolated from milk of cows showing elevated somatic cell count
Summary
Dorota Kowalska, Paweł Bielański
Deposition efficiency of dietary PUFA in muscle of rabbits
Summary
Ewa Guzik, Henryk Geringer de Oedenberg, Anna Górecka
Genetic and phenotypic parameters of plane racing performance in Purebred Arabian horses in Poland
Summary
Ewa Januś, Danuta Borkowska
The influence of selected factors on somatic cell count in milk of cows from freestall barns
Summary
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Occurrence of ketone bodies in cows’ urine and its relationship with milk production
Summary
Grzegorz Żak, Robert Eckert, Anna Bereta, Marcin Kruk
Usability of slaughter traits obtained after slaughter to determine carcass meatiness for Polish Landrace breed swine
Summary
Halina Sieczkowska, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Maria Koćwin-Podsiadła, Stanisław Kamiński, Elżbieta Wójcik, Joanna Romaniuk
The accordance of RN- phenotype with polymorphism of PKM2 gene and their relationship with meat quality values of Landrace pigs
Summary
Halina Sieczkowska, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Maria Koćwin-Podsiadła, Stanisław Kamiński, ElŜbieta Wójcik
The accordance of RN- phenotype with polymorphism of PKM2 gene and their relationship with meat quality values of (Landrace x Yorkshire) x Duroc fatteners
Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert
Meatiness and morphological composition of carcasses from (Landrace x Yorkshire) x Duroc and (Landrace x Yorkshire) x (Duroc x Pietrain) fatteners
Summary
Iwona Rozempolska-Rucińska, Grażyna Jeżewska-Witkowska
Variability of the colour of the white polar foxes during the postnatal period
Summary
Jacek Sikora, Aldona Kawęcka, Katarzyna Walinowicz
Microsatellite sequences in studies of genetic structure in goats
Summary
Jadwiga Lechowska, Anna Augustyńska-Prejsnar, Dorota Jankowska, Małgorzata Ormian
Reproduction potential of Olkuska sheep in the Podkarpacie region
Summary
Jadwiga Topczewska, Anna Twardowska
The Hucuł mare lines kept in the Podkarpacie voivodeship
Summary
Jerzy Akińcza
The effect of season and rearing system on development of reproductive organs of purebred and crossbred gilts
Summary
Jolanta Calik
Comparison of productivity and egg quality parameters in Greenleg Partridge (Z-11) and Yellowleg Partridge (Ż-33) conservation breeds of hens
Summary
Jolanta Różańska-Zawieja, Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Zbigniew Sobek
Longevity and cause of culling of Jersey cows
Summary
Julitta Gajewska, Maria Masznicz, Anna Rekiel, Martyna Batorska, Ewelina Pawlicka, Justyna Więcek
Composition of intestinal microflora in faeces of piglets and fatteners, receiving the addition of probiotic preparation and/or benzole acid
Summary
Justyna Więcek, Tomasz Szara, Anna Rekiel, Martyna Batorska, GraŜyna Tokarska
The influence of swine feeding level and linseed oil supplement to the feed on the selected parameters of mineral management of the organism
Summary
Magdalena Szyndler-Nędza, Robert Eckert
Relationships between live measurements of backfat and longissimus dorsi thickness and fatness as well as muscularity of carcass, ham and loin of boars and gilts
Summary
Magdalena Szyndler-Nędza, Robert Eckert
Determination of differences in the distribution of fat and meat in young boar and gilt half-carcasses
Summary
Marian Kuczaj, Tadeusz Szulc, GraŜyna Jendrysiak-Lipietta
Characteristics of population of cows included in a programme of genetic resources protection of Polish Red-White breed cattle
Summary
Marian RóŜycki, Grzegorz śak, Anna Bereta, Marcin Kruk
The use of the genetic potential of Polish Landrace boars for improvement of fattening and slaughter value
Summary
Małgorzata Piórkowska
Evaluation of hair coat quality in pastel foxes kept at the Chorzelów Experimental Station of the National Research Institute of Animal Production
Summary
Natasza Święcicka, Tamara Samsonowicz, Dominika Gulda, Magdalena Węglarz, Stanisław Kubacki
The impact of climate factors on the hibernation state of grey squirrels (Glis glis)
Summary
Piotr Wójcik, Marcin Kruk
Analysis of changes in rump angle on zoometric measurements and their effect on the course of parturition in Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety
Summary
Piotr Łapa, Dorota Maj, Józef Bieniek
Comparison of meat pH in rabbits of different genetic groups
Summary
Tadeusz Rychlik, Kazimierz Korman, Anna Krawczyk
Blood group, transferrin and haemoglobin polymorphism in Kołuda sheep
Summary

tom 4 nr 4

Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Barbara Niwińska, Jan Miciński, Janusz Klupczyński
Effect of dietary cation-anion balance on the growth and development of young bulls during individual evaluation
Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Effect of cow housing system on lifetime production efficiency
Summary
Bartosz Galiński, Anna Rekiel
Evaluation of fatteners’ production before and after infection of the pig herd with Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)
Summary
Bronisław Borys, Jerzy Strzelecki, Eugenia Grześkowiak
Preliminary study on the effects of using rapeseed cake and linseed with or without vitamin E supplementation on the yield and quality of lambs culinary cuts with regard to thermal processing method
Summary
Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Anna Wrzoszczyk
The behavioural response of weaners to introduction of new animal after various masking manipulations
Summary
Czesława Lipecka, Tomasz M. Gruszecki, Andrzej Junkuszew
Evaluation of effects of sheep prolificacy improvement project over 1996-2006
Summary
Ewa Walkowicz, Ewa Jodkowska, Marta Rajca
Horse welfare on agricultural mountainous farms
Summary
Janina Dąbrowska, Maria Dymnicka, Beata Kuczyńska, Jan Slósarz
Chemical composition of mare milk and colostrum depending on breed and lactation stage
Summary
Jarosław Kamieniak, Marek Sapuła, Wiktoria Łakoma
Behavioural assessment of horses used in private equestrian centres
Summary
Jerzy Gnyp
Lifetime dairy production efficiency of cows descending from bulls from various countries
Summary
Joanna Kania-Gierdziewicz, Maciej Gierdziewicz
Influence of pedigree depth and completeness on accuracy of relationship and inbreeding estimations in bulls
Summary
Karolina Szulc, Janusz Tomasz Buczyński, Ewa Skrzypczak, Anna Panek, Piotr Luciński
The utilization of native pig breeds in ecological farms based on the Złotnicka Spotted pig breed
Summary
Krzysztof Górski, Elżbieta Bombik, Teresa Bombik, Leon Saba
Effect of additional mineral nutrition on the level of the selected parameters of metabolic profile in blood of dairy cows from the southern Podlasie region
Summary
Krzysztof Karpiesiuk, Janusz Falkowski
Reaction of fatteners to different management conditions
Summary
Krzysztof Krzysztoforski, Bronisław Borys, Urszula Kaczor, Natalia Banasik
Effect of feeding oilseed feeds, vitamin E supplementation and breed origin on some quality parameters and texture of lamb meat
Summary
Lidia Felska-Błaszczyk, Marta Najmowicz, Małgorzata Sulik, Piotr Błaszczyk
Selected reproduction parameters in minks (Neovison visori) of various colour varieties in relation to gestation length
Summary
Magdalena Łuczyńska, Zbigniew Jaworski, Barbara Stolarczyk
Behavior of Polish Konik horses kept in reservation breeding system
Summary
Mariusz Bogucki
Analysis of functional traits in highly-milking cows
Summary
Mariusz Bogucki, Wojciech Neja, Karol Pepliński
Behaviour of loose-housed cows depending on season and time of day
Summary
Małgorzata Goleman
Impact of maintenance conditions in German Shepherd Dogs breeding on psychology development of puppies
Summary
Piotr Skałecki, Anna Litwińczuk, Mariusz Florek, Monika Kędzierska-Matysek, Piotr Domaradzki
Evaluation of usefulness value and meat quality of two species of marine fish
Summary
Tomasz M. Gruszecki, Czesława Lipecka, Andrzej Junkuszew
Reproduction of synthetic prolific-meat line (BCP and SCP) sheep selected in relation to birth type
Summary

2007

tom 3 nr 1

Anna Sawa, Małgorzata Jankowska, Marcin Śmigiel
Length of reproductive quiescence period and milk performance efficiency of cows in a high-yielding herd
Summary
Anna Sawa, Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Agnieszka Paczos
Effect of some non-genetic factors on the relationship between milk yield at the first control milking and in different periods of lactaction
Summary
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Influence of selected factors on energetic value of cow milk
Summary
Dariusz Piwczyński
Statistical analysis of lamb mortality using logistic regression
Summary
Elżbieta Bombik, Anna Wysokińska, Stanisław Kondracki, Krzysztof Górski
The changes in the number and exploitation level of wild boar population (Sus scrofa L.) in the hunting regions of Mazovian province
Summary
Iwona Janczarek, Iwona Marchel
Analysis of changes in training advance rate of half-blood stallions during jumping over obstacles
Summary
Katarzyna Andraszek, Elżbieta Smalec
The content of nuclear DNA in cells of domestic goose Anser anser
Summary
Katarzyna Balińska, Ewa Iwańczyk, Anna Wolc
The evaluation of reproduction and productivity indices in Polish Konik female lines from the Stud Farm Dobrzyniewo
Summary
Katarzyna Śmiecińska, Stanisław Wajda
Share of basic components in carcasses of Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety included to different classes of carcass conformation and fatness in EUROP classification system
Summary
Krzysztof Kapela, Piotr Guliński
The cytological quality of milk produced by cows maintained in different barn types
Summary
Piotr Guliński, Ewa Salamończyk
Estimation of choosen mil performance traits, length of lactation and udder health in high-yielding Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety
Summary
Piotr Wójcik, Bogumiła Choroszy
Changes in pelvic measurements in succeeding calvings and their influence on the parturition process in Polish Holstein-Friesian cows
Summary
Stanisław Kondracki, Anna Wysokińska, Dorota Banaszewska, Maria Iwanina
Application of spermiogram classification for evaluation of the semen morphology of a boar or a group of boars
Summary

tom 3 nr 2

Andrzej Zachwieja, Tadeusz Szulc, Maciej Adamski
Colostrum physico-chemical properties of Charolaise cows and level of serum immunoglobulins of their calves
Summary
Bogumiła Choroszy, Zenon Choroszy
Use of Simmental and Simmental x Polish Holstein-Friesian cattle for production of good-quality beef livestock
Summary
Bogumiła Choroszy, Zenon Choroszy, Piotr Topolski
Quality of milk from Simmental cows depending on the housing system
Summary
Cataldo Dario, Daria Carnicella, Gaetano Vitale Celano, Marco Dario, Pasquale Centoducati, Guido Bufano
Effect on castration on the performance of Italian Brown steers
Summary
Cataldo Dario, Daria Carnicella, Giovanna Calzaretti, Guido Bufano
Candidate gene gor production traits in Charolaise breed. Preliminary results
Summary
Jan Miciński, Janusz Klupczyński, Maria Dymnicka, Andrzej Łozicki
Effects of breed and diet on the growth and development of young bulls during individual evaluation
Summary
Jolanta Oprządek, Edward Dymnicki, Zygmunt Reklewski
Changes in the growth rate and carcass tissue composition of young cattle depending on breed
Summary
Marcin Grzyb, Anna Rekiel, Justyna Więcek
Effect on daily body gain, fatness and leanness of performance tested Polish Landrace glits on their reproductive performance
Summary
Piotr Stanek, Zygmunt Litwińczuk, Paweł Żółkiewski, Dariusz Chrząstowski
The comparison of rearing results in calves of three beef breeds
Summary
Piotr Stanek, Zygmunt Litwińczuk, Przemysław Jankowski, Witold Chabuz
Effect on share of Limousine and Hereford genes in crossbreed cows genotype on body conformation after successive calvings
Summary
Robert Palacz, Angelika Ciśla
Breed and biometric characteristics of horses used in hippotherapy at two therapeutic centres
Summary
Roman Niżnikowski, Witold Rant, Dominik Popielarczyk, Ewa Strzelec, Barbara Czarniak
The influence of chosen factors on reproductive traits and growth rate of Żelazna type Polish Lowland Sheep
Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki, Anna Budzik
Analysis of recording results of Angus breed at the chosen farms in Poland and Switzerland
Summary

tom 3 nr 3

Andrzej Stasiak, Piotr Kamyk, Mare
Fattening performance and slaughter value characteristics of the Polish Landrace breed slaughtered at different ages
Summary
Anita Kołodziej, Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anna Sosnowska, Beata Matysiak, Barbara Delikator
Relationships between reproductive traits of boars and sows being full siblings
Summary
Anna Rekiel, Karolina Beyga, Yitalij Yaśko
Effect of backfat thickness in point P2 and of body weight of primiparous sows in high pregnancy on their condition at weaning
Summary
Antoni Jarczyk, Marek Patalon, Wojciech Florczyk
Fattening results and fat thickness in the fattening pigs fed adlibitum and with restricted feeding with regard to the influence of the parents’ breeding value and other factors
Summary
Dorota Bugnacka, Barbara Grudniewska, Antoni Jarczyk
Observations of perinatal period on primiparous sows kept in different types of farrowing pens
Summary
Janusz Falkowski, Bernard Raubo
Growth rate, serum biochemical indicators and carcass meatness of pigs depending on production method
Summary
Janusz Falkowski, Tomasz Tomkiewicz, Dorota Bugnacka
An attempt of evaluation dietary crude fiber content effect on fattening results of pigs (70-105 kg) fed according to choice-feeding method
Summary
Janusz L. Sokół, Ewa Sawosz, Anna Strawa, Anna Rekiel, Marta Grodzik, Tomasz Niemiec
Effect of ubiquinone and vitamin E and C supplemented to high energy diet on redox state of growing pigs
Summary
Maria Bogdzińska
Genetic structure of the population of sows Polish Landrace and Polish Large White in locus RYR1, ESR and IGF1R
Summary
Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej, Marian Kamyczek, Beata Matysiak
The efficiency of L-carnitine in nutrition of sows
Summary
Wanda Milewska
The influence of daily gains of Polish Large White and Polish Landrace gilts on their meatness and fatness
Summary
Władysław Migdał, Irmina Przeor, Dorota Wojtysiak, Krystyna Pałka, Małgorzata Natonek-Wiśniewska, Iwona Duda
The chemical composition, texture parameters and shear force value of loin (m. longissimus) and ham (m. semimembranosus) from Polish Landrace, Polish Large White and Duroc fattened gilts
Summary

tom 3 nr 4

Adriana Świstowska. Ryszard Tomczyński
Residues of organochlorine pesticides in mares’ milk from different regions of Poland
Summary
Agnieszka Rozbicka, Aurelia Radzik-Rant
A comparative analysis of the llama and alpaca wool
Summary
Aleksander Dobicki, Piotr Nowakowski, Roman Kwaśnicki, Józef Głowacki, Konrad Wypychowski
Production efficiency of beef cattle herd maintained in the system of free grazing grasslands of National Park „Warta Mouth”
Summary
Aleksander Dobicki, Piotr Nowakowski, Roman Kwaśnicki, Józef Głowacki, Paweł Baranowski
Reproduction results’ analysis of multibreed beef herd maintained in the system of free grazing grasslands of National Park “Warta Mouth”
Summary
Andrzej Gugołek, Manfred O. Lorek, Paweł Janiszewski, Joanna Dąbrowska-Kojtych
Performance traits of polar foxes fed diets supplemented with ground triticale
Summary
Andrzej Gugołek, Manfred O. Lorek, Zofia Rolkiewicz, Paweł Janiszewski, Tomasz Wyczling
Microbiological condition of complete friable diet and the affect on reproduction results of polar foxes
Summary
Anna Sawa, Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Daria Rępuszewska
Course of lactation in first calvers and older cows as related to milk yield
Summary
Anna Stachurska, Ryszard Kolstrung, Emil Sasimowski, Mirosław Pięta, Marcin Zaprawa
Hardness and elasticity of hoof horn
Summary
Bronisław Borys
Effect of feeding sheep rapeseed and linseed on chemical composition of milk during a 24-hour period. Part I. Basic components
Summary
Bruno Ronchi, Donata Settineri, Pier Paolo Danieli, Andrea Sabatini, Katya Carbone, Umberto Bernabucci, Sergio Gigli
Feeding management and exposure to mycotoxins contamination in intensive beef cattle production system
Summary
Brygida Śląska, Grażyna Jeżewska
Identification of microsatellite sequence in the chinchilla’s genome (Chinchilla lanigera Molina, 1782)
Summary
Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek
Suitability of behavioural tests for determining the ways rabbits function in the environment and their relationship with some productive traits
Summary
Dorota Kowalska, Paweł Bielański
Effect of dietary rapeseed oil and antioxidant supplement on rabbit meat quality
Summary
Ewa Januś, Danuta Borkowska, Katarzyna Grzesik
Relationship between body condition of cows in dry period and level of their energy reserves and productivity in the next lactation
Summary
Ewa Jastrzębska, Magdalena Kowalska
The characteristics of cold-blooded horses qualified to breeding at the territory of Warmia and Mazury
Summary
Grażyna Sender, Maria Dymnicka, Agnieszka Korwin-Kossakowska, Barbara Gralak, Ewa Arkuszewska, Andrzej Łozicki
Association of lactoferrin gene polymorphism with milk yield of Polish Holstein-Friesian cows
Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, ElŜbieta Krzęcio, Andrzej Zybert, Katarzyna Antosik
Meatiness and morphological composition of carcasses from fatteners of Landrace and Landrace x Yorkshire Danish maternal lines
Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, ElŜbieta Krzęcio, Andrzej Zybert, Katarzyna Antosik
Quality and technological usefulness of meat from fatteners of Landrace and Landrace x Yorkshire Danish maternal lines
Summary
Ireneusz Antkowiak, Jarosław Rytlewski, Zbigniew Dorynek
Health state of the mammary gland based on somatic cell counts and urea level in milk of Jersey and Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety
Summary
Iwona Janczarek
Evaluation of interdependence between selected biometric measurements of half-bred stallions and parameters of their free jumps
Summary
Iwona Rozempolska-Rucińska, Grażyna Jeżewska, Anna Mielnik
Results of female reproduction and breeding of young chinchillas depending on mother temperament
Summary
Jacek Łojek, Magdalena Janiszewska, Anna Łojek
The comparison of the racing performance of Polish and foreign bred Arabian horses during the years 1996-2005
Summary
Joanna Sobczak
Production results of laying hens as indicator of their welfare assessment
Summary
Jolanta Oprządek, Eżbieta Bernatowicz, Artur Jóźwik, Wojciech Chyliński, Zygmunt Reklewski, Edward Dymniki
Fatty acid composition of intramuscular lipid in various muscles of Polish Holstein-Friesian bull calves of Black-and-White variety
Summary
Kazimierz Kamieniecki
Morbidity at cattle herds in middle-eastern Poland in 1998-2006
Summary
Maciej Adamski, Andrzej Zachwieja
The share of protein, lipids and water in cows organism of in different condition, assessed by urea method
Summary
Maciej Pompa-Roborzyński, Jolanta Mac, Roman Niżnikowski
Milking ability of Bergschaf sheep in the Beskid Sądecki
Summary
Marcin Gołębiewski
Comparison of selected breeding parameters of Montbeliarde and Polish Holstein-Frisian cows of Black-and-White variety kept at the same environment conditions
Summary
Maria Czaplicka, Beata Moczulska, Zbigniew Puchajda
Comparison of some performance traits of high-producing cows Polish and imported from France
Summary
Marian Kaproń, Iwona Janczarek, Anna Suska
Attempt at evaluating interrelation between two bonitation systems of half-blood stallions and their conformation indices
Summary
Marian Kaproń, Iwona Janczarek, Michał Pluta, Anna Suska
Correlation between the selected forelimb measurements of half-bred stallions and their movement capacity
Summary
Małgorzata Piórkowska, Andrzej Zoń
Evaluation of pastel foxes breeding results at the Chorzelów Experimental Station of the National Research Institute of Animal Production
Summary
Małgorzata Piórkowska, Andrzej Zoń
Evaluation of rearing performance in young raccoon dogs with different hair coat types
Summary
Małgorzata Piórkowska, Anna Natanek
Evaluation of hair coat quality with regard to histological appearance of skin in the polar fox population
Summary
Olga Szeleszczuk, Agnieszka Widera, Wilhelmina Gibowsk
Fecundity and prolificacy of polar foxes on some farms of Northern Poland
Summary
Paweł Janiszewski, Andrzej Weigle, Andrzej Gugołek
Condition and distribution of European beaver (Castor fiber L.) in Mazovia province
Summary
Piotr Sablik, Andrzej Syczewski, Iwona Ostaszewska
Preliminary results of Holstein-Friesian cows calving process and calves rearing of their crossbreed with Belgian Blue
Summary
Sergio Gigli, Federico Vincenti, Miriam Iacurto, Federica Saltalamacchia
Variability in quality traits of traditional processed meat from young bulls – breed and environment effects
Summary
Sławomir Pietrzak, Magdalena Kycia, Krzysztof Bocian, Katarzyna Strzelec
The use of computer scanning techniques for defining the parameters of rider position in show jumping events
Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki
The influence of herd origin on growth rate of Limousine calves
Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki, Sandra Szumera
The influence of herd origin on calving course of Limousine cows
Summary

2006

tom 2 nr 1

Alina Górska, Barbara Mróz, Katarzyna Rymuza, Marzena Dębska
Changes in the protein and fat content of milk from Black-and-White cows and Red-and-White cows according to the lactation phase and season
Summary
Anna Milczarek, Maria Osek, Barbara Klocek
Influence of naked oats enzymatic preperation on fattening results and postslaughter value of pigs
Summary
Beata Seremak, Małgorzata Sulik
Preliminary studies on blood plasma biochemical indices in chinchilla with reproduction disorders
Summary
Henryk Geringer, Anna Górecka, Ewa Guzik
Origin and characteristic of Silesian mares used in Książ Stud
Summary
Henryk Geringer, Ewa Guzik, Anna Górecka
Origin and physical features of Silesian stallions from the Seventh Silesian Stud Book
Summary
Henryk Kamieniecki, Jerzy Wójcik, Renata Pilarczyk, Kazimierz Lachowicz, Piotr Sablik, Edyta Rzewucka
Comparision of carcass dissection results in crossbred bull calves raised in the intensive feeding system
Summary
Iwona Janczarek, Anna Suska, Iwona Marchel
Training level comparative evaluation index in growing trotters – test study
Summary
Iwona Janczarek, Iwona Marchel, Jolanta Pochwała
Faults commited by young half-bred stallions at free jumping
Summary
Krum Petkov, Agnieszka Kowieska
Correlation between the level of dietary fibre, its fractions and mineral components in rape seeds
Summary
Magdalena Lidwin-Kaźmierkiewicz, Monika Rajkowska, Mikołaj Protasowicki
Effect of cooking of beef on the Cd, Cu, Hg, Pb and Zn content
Summary
Magdalena Łuczyńska, Zbigniew Jaworski
Observations on the social behavior in Polish Konik foals including of social ranking of their mothers
Summary
Maria Osek, Barbara Klocek, Alina Janocha, Anna Milczarek
Herbal preperations in mixtures for broiler chickens
Summary
Michał Pluta, Izabela Firlej
Determination of the Polish Konik horse’s usefulness to hipotherapy with the use of behaviour tests
Summary
Mirosław Karpiński, Małgorzata Goleman, Leszek Drozd, Piotr Czyżowski
Selected types of aggresive behaviour of different utility dogs
Summary
Robert Bodkowski, Bożena Patkowska-Sokoła, Zbigniew Dobrzański, Marzena Janczak, Katarzyna Zygadlik
Sheep wool as the indicator of environment pollution by heavy metals
Summary
Tadeusz Pakulski
Effect of feeding milked Merino sheep with different protein/energy levels on milk yield and milk composition
Summary
Tadeusz Pakulski, Elżbieta Pakulska, Bronisław Borys
Suitability of the milk of East Friesian, Polish Merino and East Friesian x Polish Merino sheep for rennet cheese production
Summary
Zygmunt Litwińczuk, Urszula Teter, Waldemar Teter, Piotr Stanek, Witold Chabuz
The effect of some factors on yield and milk quality of cows from family farms
Summary

tom 2 nr 2

Andrzej Gugołek, Manfred O. Lorek, Paweł Janiszewski
Studies on the possibility to use crushed traticale meal in mink nutrition
Summary
Eugenia Jacyno, Czesław Elzanowski, Arkadiusz Pietruszka, Ryszard Kujawiak, Wiesław Ostrowski
Influence of MaMMAsan preparation on occurance of the MMA syndrome in sows and on piglets rearing
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Przemysław Dariusz Wasilewski, Tomasz Bucek
Growth and slaughter value of Belgian Landrace x Duroc crossbred pigs with different backfat thickness
Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Zdzisław Chojnacki
Lifetime evaluation of meatness of young boars of different breeds
Summary
Henryk Krukowski, Andrzej Lisowski, Paweł Różański, Izabela Polkowska
The level of Ig G in mastitic cow milk
Summary
Janusz Wejer
Analysis of biometric parameters of sires, the half-bred mares covered by them and their daughters bred in horse breeding farms in north eastern Poland
Summary
Leszek Drozd, Mirosław Karpiński, Piotr Czyżowski, Małgorzata Goleman
Preliminary investigations on the genetic structure with mitochondrial DNA in red deer (Cervus elaphus) from middle-eastern region of Poland
Summary
Monika Gębska, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Direct surplus obtained in home management of chinchilla
Summary
Piotr Guliński, Bogumiła Giersz
The content of immunoglobulins in colostrum depending on calving season and age of cows
Summary
Stanisław Kubacki, Katarzyna Bagińska, Paweł Kubacki
The biometrical and exterior characterization of the Polish Noble Halfbreed horses in relation to the origin of horses derived from father’s side
Summary
Stanisław Wajda, Tomasz Daszkiewicz
Economic value of primary cuts, obtained from carcasses of different quality grade bull calves
Summary
Tadeusz Rychlik, Mariusz Kościelny
Blood group, transferrin and haemoglobin polumorphism in domestic breeds of the sheep and evaluation of the usefulness of these markers for parentage control
Summary
Tomasz Florowski, Andrzej Pisula, Janusz T. Buczyński, Barbara Orzechowska
Frequency of occurance of pork quality defects in meat from different breeds reared in Poland
Summary
Wojciech Neja, Anna Sawa, Michał Kiedrowicz
The behaviour of cows while taking up position in a milking parlour
Summary

tom 2 nr 3

Agnieszka Szyszkowska, Józef Sowiński, Marcin Kozak
Dry matter yield, chemical composition and energy value of maize hybrids cultivated on light sandy soil
Summary
Bronisław Borys, Ewa Siminska, Emilia Jasiecka
Effect of some zootechnical factors on the yield of slaughter byproducts in lambs fattened to medium weight standards (20-30 kg)
Summary
Danuta Borkowska, Ewa Januś, Katarzyna Malinowska
Relationship between dry period length of cows and their productivity in subsequent lactation
Summary
Dariusz M. Stasiak
Effect of sonication on physico-chemical properties of chicken meat
Summary
Dorota Kowalska
Influence of essential unsaturated fatty acids present in fish oil on productive results in female rabbits
Summary
Henryk Kamieniecki, Jerzy Wójcik, Renata Pilarczyk
Evaluation of growth of Charloaise heifers and their crossbreds with Hereford and Simmental
Summary
Joanna Stadnik, Zbigniew J. Dolatowski
The influence of ultrasound on meat quality
Summary
Konrad Walasik, Marek Adamski, Joanna Bogucka, Jacek Kubicki
Histopathological changes in superficial pectoral muscle of meat and egg type quails
Summary
Maria Osek, Anna Milczarek, Barbara Klocek
The influence of naked oat and enzymatic preparation on rearing results, slaughter value and meat quality of broiler chickens
Summary
Marzena Całka, Janusz Kuźniewicz, Andrzej Filistowicz
Profitability od Standard coypus breeding
Summary
Małgorzata Jakubowska, Józefa Gardzielewska, Teresa Majewska, Tadeusz Karamucki, Krzysztof Pudyszak, Paulus Matusevicius
The effect of administering Garlavit formulation to broiler chickens on selected production and qualitative traits
Summary
Małgorzata Piórkowska, Paweł Bielański, Andrzej Zoń
Effect of crossbreeding different mink varieties on fur coat quality in the F1 generation
Summary
Piotr Krzyścin
Epitopes of IgG immunoglobulins in studies on the catabolism of colostral antibodies in piglets
Summary
Piotr Zapletal, Jacek Sikora, Krzysztof Adamczyk, Andrzej Węglarz, Grzegorz Skrzyński, Katarzyna Kuza
Tanner’s destination of hides from Saanen, Alpine and Anglo-Nubian x Saanen crossbred kids
Summary
Wojciech Neja, Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Arkadiusz Fryca
Circadian activity of dairy cows in tethered vs. loose housing system
Summary

tom 2 nr 4

Anna Litwińczuk, Piotr Skałecki, Mariusz Florek, Tomasz Grodzicki
Utility value and physico-chemical quality of silver gibel carp meat (Carassius auratus gibelio L.) caught in spring and autumn season
Summary
Bogumiła Choroszy, Zenon Choroszy, Piotr Topolski
Slaughter value and quality of meat of the Simmental bulls doming from test sires
Summary
Jan Miciński
Productivity of Polish Holstein-Friesian cows as dependent on their lifetime performance
Summary
Jerzy Denaburski
Analysis of pig deaths during pre-slaughter turnover in one of the greatest slaughterhouses in the north-eastern region of Poland in the years 1997-2001
Summary
Joanna Żochowska-Kujawska, Kazimierz Lachowicz, Małgorzata Sobczak, Leszek Gajowiecki
A comparison of structure, texture and rheological properties of selected muscles of wild boars and pigs
Summary
Krystyna Pieniak-Lendzion, Elżbieta Horoszewicz, Roman Niedziółka
Effect of gender on the selected quality parameters of young goat meat
Summary
Krzysztof Górski, Leon Saba, Teresa Bombik, Elżbieta Bombik
Evaluation of the level of selected macroelements in blood serum of dairy cows from the southern of the Podlasie Province, receiving mineral mixture
Summary
Maria Tietze, Piotr Brągiel, Jolanta Mac, Elżbieta Brągiel
The influence of the delivery size on the quality of marketed milk in the Podkarpacie Province
Summary
Mariusz Florek, Anna Litwińczuk, Piotr Skałecki, Monika Kędzierska-Matysek, Tomasz Grodzicki
Share of primary cuts in pork carcasses in respect of EUROP grading system and slaughter weight of fatteners
Summary
Paweł Włodawiec, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio
The analysis of quality of raw pork material produced in cooperation with meat processing plants on the example of SOKOŁÓW S.A.
Summary
Piotr Wójcik, Małgorzata Zając-Mazur
Effect of the housing system on some fertility conformation assessment and reasons for culling in PHF cows of Black-and-White variety
Summary
Stanisław Wajda, Tomasz Daszkiewicz, Jan Mikołajczak, Małgorzata Grabowicz
Fattening results and slaughter value of young crossbred bulls (Black-and-White x Limousine) fed diets with condensed rye distiller’s grains
Summary
Sławomir Pietrzak, Agnieszka Baranowska, Katarzyna Strzelec, Krzysztof Bocian
Determination of horse jump parameters over up-right and oxer fances with use of computer picture analysis
Summary
Zenon Nogalski
Relationships between fertility, milk yield and some body measurements of cows
Summary

tom 2 suplement 1

Andrzej Filistowicz
Genetic determining of performance traits of animals
Summary
Ewa Łukaszewicz
Artificial insemination – the method assisting reproduction of birds
Summary
Henryk Grodzki, Tomasz Przysucha, Teresa Nałęcz-Tarwacka
Changes in milk performance and cattle farming technology in Poland during the last 50 years
Summary
Ludomir Goździkiewicz
Fifty years of Łowicka’s insemination
Summary
Stanisław Kondracki
The importance of artificial insemination as the basic reproductive biotechnology in the pigs’ reproduction
Summary
Wiesław Kareta, Mirosław Cegła
Sheep and goat insemination in Poland – outline of the history and current state
Summary
Zdzisław Smorąg, Michał Bochenek, Piotr Gongol, Jacek Jura, Maria Skrzyszowska, Monika Trzcińska
Biotechnological methods in animal reproduction – the present and the future
Summary

tom 2 suplement 2

Beata Sitkowska, Sławomir Mroczkowski, Barbara Kalinowska
Dependence of the effect of performance traits of cows and breeding value of their fathers
Summary
Dominik Popielarczyk, Roman Niżnikowski, Ewa Strzelec, Krzysztof Głowacz
Genetic resistance to scrapie of the sheep in Poland
Summary
Dorota Krencik
Genetic improvement of dairy cattle
Summary
Jacek Szarek, Janina Pogorzelska
Effect of the country of origin of sires on the milk yield of their daughters during the first lactation
Summary
Maciej Pompa-Roborzyński
Preliminary estimation of slaughter value and meat quality of BWP/75 synthetic line lambs
Summary
Marek Łukaszewicz
Molecular genetics in animal breeding
Summary
Roman Niżnikowski, Ewa Strzelec, Dominik Popielarczyk
Effect of upgrading the Polish Improved White goat with the Boer goat on reproduction traits and body weight at birth
Summary
Roman Niżnikowski, Wojciech Gosławski, Ewa Strzelec, Dominik Popielarczyk
Effect of chosen factors on reproduction traits and body weight on Polish Lowland sheep in Corriedale variety
Summary
Tadeusz Blicharski, Anna Hammermeister
Current trends in pig breeding systems
Summary