2020

TOM 16 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, Inga KOWALEWSKA-ŁUCZAK
Wpływ polimorfizmu w regionie promotorowym 5’ genu TG na cechy użytkowości mlecznej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Anna SZEWCZUK, Hanna KULIG
Asocjacja wybranych miejsc polimorficznych w genie IGF1R z masą ciała i konformacją bydła rasy hereford
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Arkadiusz PIETRUSZKA, Anna DER, Beata MATYSIAK
Analiza długości ciąży i jej wpływu na wyniki użytkowości rozpłodowej loch hybrydowych utrzymywanych na fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Justyna PYCHA, Magdalena ZATOŃ-DOBROWOLSKA, Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK
Analiza wpływu komponentu matczynego i ojcowskiego oraz sezonu wykotu na wyniki reprodukcyjne samic królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK, Elżbieta WNUK-PAWLAK, Anna WIŚNIEWSKA, Dominika DZIUBAN, Martyna FRĄTCZAK, Barbara RAŚ
Temperatura ciała koni przebywających na padokach w różnych warunkach pogodowych w porze letniej
Pełny tekst + Summary

TOM 16 NR 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu białka prionowego (PRNP) w stadach owiec rasy merynos polski i suffolk
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Radosław Szymon ŁUGOWSKI, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Piotr KOZERA, Jerzy KSIĘŻAK
Syntetyczna linia WROBER – wpływ systemu stanowienia na wskaźniki rozrodu i produkcję jagniąt rzeźnych
Pełny tekst + Summary
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu wąskolistnego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Khaled EL-SHAHAT, Magdi WAHEED, Amal ALI, Abdel-Aziz SALLAM, Badr EL-SAIDY
Influence of sugars and osmoregulators on the motility and viability of cooled and frozen-thawed ram semen
Pełny tekst
Katarzyna ŁUGOWSKA
Wpływ Roundupu na gamety amura białego (Ctenopharyngodon idella Val.) – badania wstępne
Pełny tekst + Summary
Natalia WOJTASIAK, Tomasz STANKIEWICZ, Jan UDAŁA
Badanie ultrasonograficzne ciąży u kozy domowej (Capra hircus) ‒ przegląd
Pełny tekst + Summary

2019

TOM 15 NR 1

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Elżbieta KONDERA
Hematopoeza i narządy krwiotwórcze u ryb
Pełny tekst + Summary
Maciej ZIÓŁKOWSKI, Agnieszka REDLARSKA, Katarzyna ADAMUS-FISZER, Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ
Dziedziczenie różnych wariantów umaszczenia u psów rasy nowofundland w Polsce
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Halina SIECZKOWSKA, Agata NURZYŃSKA, Krystian TARCZYŃSKI, Andrzej ZYBERT, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK
Częstość występowania klas jakości mięsa tuczników pochodzących z pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Wioleta DROBIK-CZWARNO, Anna WOLC, Kornelia KUCHARSKA, Elżbieta MARTYNIUK
Uwarunkowania genetyczne odporności na wysoce zjadliwą grypę ptaków u kur
Pełny tekst + Summary
Sonia HILLER, Inga KOWALEWSKA-ŁUCZAK, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA
Polimorfizm genu CATHL2 w odniesieniu do cech użytkowości krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Maria IWANINA, Stanisław KONDRACKI
Zależność frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów plemników od ruchliwości plemników w ejakulatach knurów rasy polskiej białej zwisłouchej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK, Marcjanna WIŚNIEWSKA, Izabela WILK, Marta LISS, Elżbieta WNUK-PAWLAK, Marta DYBCZYŃSKA
Ocena zachowań afiliacyjnych wśród klaczy
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Piotr GULIŃSKI, Anna KŁOPOTOWSKA
Próba opracowania metody określania typowego składu chemicznego mleka polskich krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej – propozycja
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Dorota KOWALSKA
Owady jako źródło składników odżywczych w paszach dla zwierząt
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Dominik OSTROWSKI, Dorota BANASZEWSKA, Barbara BIESIADA-DRZAZGA
Ocena lęgów aleksandretty obrożnej (Psittacula krameri) w hodowli indywidualnej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Agnieszka KALINIAK
Wpływ sezonu na wartość użytkową i właściwości fizykochemiczne mięsa wybranych gatunków ryb pochodzących z polskiej akwakultury
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jarosław ŁUSZCZYŃSKI, Janusz MICHALAK, Magdalena PIESZKA
Ocena przydatności metod określenia masy ciała na podstawie wymiarów biometrycznych u koni huculskich
Pełny tekst + Summary
Jarosław PYTLEWSKI, Ireneusz Ryszard ANTKOWIAK, Daniel STANISŁAWSKI, Joanna SIEJAK
Wpływ pochodzenia ojca na użytkowość mleczną krów pierwiastek rasy jersey
Pełny tekst + Summary
Małgorzata WASIELEWSKA, Iwona SZATKOWSKA
Możliwy związek między genotypami IGF-1/SnaBI a wydajnością mleczną krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do zimowej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ, Zuzanna SIUDAK
Wpływ dodatku do paszy ekstraktu z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub z rutwicy lekarskiej (Galega officinalis L.) na wielkość miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Edyta MOLIK, Elżbieta MARCINIAK, Jacek NOWICKI
Wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i uwarunkowania etologiczne jagniąt w okresie odchowu przy matkach
Pełny tekst + Summary

2018

TOM 14 NR 1

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold RANT, Marta Luisa AUGUSTIN, Aurelia RADZIK-RANT, Emil ORŁOWSKI, Magdalena BEDNARCZYK, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK
Wzrost jagniąt rasy wrzosówka dokarmianych preparatem mlekozastępczym i odchowywanych tradycyjnie
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Eugeniusz KŁOPOTEK
Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty tuczu i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
 Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Przemysław RACEWICZ, Jakub SOBEK, Michał MAJEWSKI,  Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA
Przydatność pomiarów termowizyjnych w stadach krów mlecznych
Pełny tekst + Summary

TOM 14 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Barbara BIESIADA-DRZAZGA, Patryk MAJKOWSKI, Sabina KAIM
Wpływ systemu utrzymania na wybrane cechy produkcyjne kur stada rodzicielskiego Ross 308
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Stanisław KONDRACKI, Maria IWANINA, Dariusz KOWALEWSKI, Magdalena BAJENA, Anna WYSOKIŃSKA
Zależność cech fizycznych ejakulatu knurów rasy polskiej białej
zwisłouchej od upływu czasu pomiędzy kolejnymi pobraniami ejakulatu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą
Pełny tekst + Summary
Łucja ZONENBERG, Aleksandra DRAŻBO
Wpływ żywienia kurcząt brojlerów mieszankami o zwiększonym poziomie metioniny na jakość mięśni piersiowych w różnym czasie przechowywania próżniowego w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary

TOM 14 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Elżbieta BEDNAREK, Anna SŁAWIŃSKA, Sławomir MROCZKOWSKI
Analiza poziomu inbredu w polskiej populacji psów rasy alpejski gończy krótkonożny w latach 2000-2016
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Amal M. ABO EL-MAATY, Yehia EL BAGHDADY, Khalid A. ELSHAHAT, Mahmoud A.
HELMY, Elshymaa A. ABDELNABY 
Leczony i nieleczony brak jajeczkowania związany
z przepływem krwi w jajnikach i macicy u klaczy arabskich (studium przypadku)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Magdalena KOPACZ, Aleksandra DRAŻBO
Zmiany jakości jaj konsumpcyjnych w
zależności od sposobu i czasu przechowywania
Pełny tekst + Summary
Katarzyna ŚMIECIŃSKA, Dorota KUBIAK, Tomasz DASZKIEWICZ, Paulina OSOWIEC
Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 7 dniach
dojrzewania w modyfikowanej atmosferze
Pełny tekst + summary

TOM 14 NR 4

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ, Konrad KOZIOŁ, Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Józef BIENIEK
Wpływ systemu utrzymania i rasy królików na wzrost, użytkowość rzeźną i parametry jakości mięsa
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Agnieszka BORUTA, Barbara BAGIŃSKA, Anna KUREK,
Danuta DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ
Analiza użytkowości rozrodczej labradorów z certyfikatem użytkowości
Pełny tekst + summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Tomasz NIEMIEC, Klara ZGLIŃSKA, Wiesław ŚWIDEREK,
Weronika GÓRECKA, Magdalena MATUSIEWICZ, Andrzej ŁOZICKI, Iwona KOSIERADZKA, Stefan PIERZYNOWSKI
Wpływ α-ketoglutaranu (AKG) na behawior starzejących się myszy laboratoryjnych
Pełny tekst + Summary

2017

TOM 13 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Alicja SZABELSKA-BERĘSEWICZ, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Joanna ZYPRYCH-WALCZAK, Idzi SIATKOWSKI
Wpływ wielkości grup ojcowskich i stad na optymalną ocenę współczynnika odziedziczalności długości ciąży u bydła
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Tomasz M. GRUSZECKI, Anna MIDUCH
Profil metaboliczny krwi koźląt żywionych w okresie odchowu przy matkach mieszanką z dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Anna LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK
Korelacje między zawartością wybranych białek serwatkowych w mleku krów
Pełny tekst + Summary
Anna WYROSTEK, Katarzyna ROMAN, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna BARTOSIK, Karolina DZIWIREK, Jacek ŁOJEK, Justyna KACZYK, Paweł GÓRSKI
Ekstensywność inwazji pasożytów jelitowych psów wiejskich w wybranych rejonach centralnej i południowej Polski
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Tomasz MITUNIEWICZ, Sara DZIK, Łukasz KOSTRUBIEC, Anna WOLSKA, Dawid DZIĘGIEL
Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania alkierzowego
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Paweł BIELAŃSKI, Piotr PANKOWSKI
Wpływ warunków utrzymania i systemu żywienia na wskaźniki użytkowości rzeźnej królików popielniańskich białych
Pełny tekst + Summary
Klaudia KOROWIECKA, Magdalena TRELA, Barbara TOMBARKIEWICZ, Krzysztof PAWLAK, Jerzy W. NIEDZIÓŁKA, Magdalena SWADŹBA, Marcin W. LIS
Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Katarzyna ABRAMOWICZ, Magdalena KRAUZE, Eugeniusz R. GRELA
Wpływ preparatu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny (Medicago sativa L.) na aktywność wybranych enzymów w komórkach wątroby tuczników
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Konrad KOZIOŁ, Zuzanna SIUDAK, Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK,
Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Łukasz MIGDAŁ, Józef BIENIEK
Wpływ rasy i płci na teksturę mięsa królików
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Sylwia GROCHOWSKA, Włodzimierz NOWAK, Małgorzata LASIK-KURDYŚ,
Robert MIKUŁA, Jacek NOWAK
Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na wzrost i fermentację in vitro Selenomonas ruminantium i Megasphaera elsdenii
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Konrad KOZIOŁ, Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Łukasz MIGDAŁ, Józef BIENIEK
Wpływ rasy na liczebność miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Ewa GORNOWICZ, Marian PIETRZAK, Daniel STANISŁAWSKI, Ryszard STEPPA, Lidia LEWKO, Artur KRYZA
Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie
Pełny tekst + Summary
Giuseppe MAIORANO
Wady mięsa i miopatie pojawiające się u kurcząt brojlerów: implikacje dla współczesnego przemysłu drobiarskiego
Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Agata ANDRZEJCZUK, Andrzej ZYBERT,
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kryteriów diagnozujących klasy
jakości mięsa wieprzowego do szacowania cech przydatności kulinarnej mięsa
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 4

powrót na górę

Rozród zwierząt
Salvador S. SOQUILA, Claro N. MINGALA
Hormon antymullerowski (AMH) jako marker pozyskiwania zarodków przeżuwaczy
Pełny tekst + Summary
Olga SZELESZCZUK, Aleksandra KOWALCZYK, Alicja SATOŁA
Sezonowość w aktywności rozpłodowej samców szynszyli na fermie reprodukcyjnej w warunkach klimatycznych Polski południowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do letniej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do zimowej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kulinarna i technologiczna mięsa tuczników trójrasowych (landrace x yorkshire) x duroc i (landrace x yorkshire) x hampshire
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Jadwiga TOPCZEWSKA, Anna ROGOWSKA
Ocena warunków utrzymania koni w wybranych stajniach
 Pełny tekst + Summary

2016

Tom 12 nr 1

powrót na górę

Jakość produktów zwierzęcych
Sylwia BIELIŃSKA-NOWAK, Grażyna CZYŻAK-RUNOWSKA
Jakość higieniczna, wydajność i podstawowy skład mleka owczego w zależności od fazy laktacji
Pełny tekst + Summary
Piotr GULIŃSKI, Krzysztof WYSZOMIERSKI, Ewa SALAMOŃCZYK
Współzależność pomiędzy liczbą komórek somatycznych a użytkowością mleczną krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Konrad KOZIOŁ, Sylwia PAŁKA, Łukasz MIGDAŁ, Olga DEREWICKA, Michał KMIECIK, Dorota MAJ, Józef BIENIEK
Analiza tekstury mięsa królików w zależności od sposobu obróbki termicznej
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Agnieszka KALINIAK, Monika KĘDZIERSKA- MATYSEK, Małgorzata DMOCH
Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy (Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze
Pełny tekst + Summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Roman MILER, Ewa SALAMOŃCZYK
Koncentracja ołowiu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) w wybranych województwach w Polsce
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Agata KOKOCIŃSKA, Tadeusz KALETA
Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt
Pełny tekst + Summary

Tom 12 nr 2

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność tuczu świń mieszankami z udziałem łubinu żółtego Lupinus luteus
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Monika TRZCIŃSKA, Magdalena BRYŁA
Zastosowanie butylowanego hydroksytoluenu w kriokonserwacji nasienia knura
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Anna JARZYNOWSKA
Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marek STANISZ, Marta BYKOWSKA, Joanna SKŁADA-NOWSKA, Łukasz SIKORA, Piotr ŚLÓSARZ
Wpływ płci, czasu przechowywania i rodzaju mięśnia na jakość mięsa królików rasy baran francuski
Full text + streszczenie

Tom 12 nr 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA, Bronisław BORYS
Wpływ dodatku ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Alicja SATOŁA, Ewa PTAK
Wpływ wybranych czynników na zawartość mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Janusz F. POMIANOWSKI, Tomasz MITUNIEWICZ, Janina SOWIŃSKA, Dorota WITKOWSKA
Jakość mięsa strusi transportowanych na różne odległości
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wojciech MISIUKIEWICZ, Joanna GRUSZCZYŃSKA, Beata GRZEGRZÓŁKA, Małgorzata JANUSZEWICZ
Wpływ działalności populacji bobra europejskiego (Castor fiber L.) na roślinność drzewiastą Wigierskiego Parku Narodowego
Pełny tekst + Summary

TOM 12 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena GRACZYK, Ewa GORNOWICZ, Sebastian MUCHA, Mirosław LISOWSKI, Bartosz GRAJEWSKI, Jolanta RADZISZEWSKA, Marian PIETRZAK, Tomasz SZWACZKOWSKI
Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek
Pełny tekst + summary
Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Anna SZYMANOWSKA, Andrzej JUNKUSZEW, Krzysztof PATKOWSKI, Monika GREGUŁA-KANIA, Wiktor BOJAR, Paulina DUDKO
Owce syntetycznych linii BCP i SCP w praktycznej hodowli i doświadczalnictwie
Pełny tekst + summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Beata SITKOWSKA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Marcin BRZOZOWSKI, Joanna AERTS
Dój ćwiartkowy w grupie krów pierwiastek i wieloródek
Pełny tekst + summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Wskaźniki biochemiczne i mineralne krwi tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu żółtego (Lupinus luteus)
Pełny tekst + summary
Stanisław WINNICKI, Jerzy Lech JUGOWAR, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA
Analiza cech użytkowości mlecznej krów w zależności od organizacji i poziomu ich żywienia w stadzie o wysokiej wydajności
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Krzysztof PAWLAK, Zenon NIECKARZ, Marcin LIS, Bartosz BOJARSKI, Barbara TOMBARKIEWICZ, Magdalena SWADŹBA, Jerzy NIEDZIÓŁKA
Wpływ pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na wylęgowość zarodków kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Pełny tekst + summary
Jakość produktów zwierzęcych
Lidia LEWKO, Ewa GORNOWICZ
Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej
Pełny tekst + summary
Katarzyna ROMAN, Anna WYROSTEK, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Charakterystyka okrywy włosowej konika polskiego i konia huculskiego z uwzględnieniem właściwości fizycznych oraz budowy histologicznej różnych rodzajów włosów
Pełny tekst + summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Barbara TOPYŁA
Wpływ fazy laktacji i sezonu produkcji na stan dyspersji tłuszczu w mleku krów różnych ras
Pełny tekst + summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Ewa SALAMOŃCZYK, Roman MILER
Koncentracja selenu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) z wybranych regionów w Polsce
Pełny tekst + summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Czesław KLOCEK, Jacek NOWICKI, Barbara BRUDZISZ, Mariola PABIAŃCZYK
Preferencje barwne świń
Pełny tekst + summary

 

2015

Tom 11 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz Czub, Roman Niżnikowski
Ocena wpływu selekcji w kierunku podnoszenia frekwencji pozytywnych uwarunkowań genetycznych w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej owcy żelaźnieńskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK
Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z wydajnością i składem chemicznym mleka krów czterech ras
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność stosowania mieszanek z udziałem łubinu wąskolistnego w żywieniu rosnących świń
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Karolina SZULC, Ewa SKRZYPCZAK, Janusz T. BUCZYŃSKI, Tomasz GRACZYK
Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek PIC
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody ich pakowania i przechowywania
Pełny tekst + Summary
Ewa ŁUSZCZEK-TROJNAR, Piotr BŁONIARZ, Bartłomiej WINIARSKI, Ewa DRĄG-KOZAK, Włodzimierz POPEK
Porównanie koncentracji kadmu, cynku, manganu i niklu w filetach wybranych gatunków ryb konsumpcyjnych
Pełny tekst + Summary
Alicja MATWIJCZUK, Anna WÓJCIK-SAGANEK, Joanna BARŁOWSKA
Podstawowy skład chemiczny, zawartość kazeiny i wartość energetyczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej z uwzględnieniem ich dobowej wydajności
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Halina SIECZKOWSKA, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał ZALEWSKI, Krystian TARCZYŃSKI
Wpływ masy tuszy ciepłej na mięsność oraz wybrane cechy jakości mięsa tuczników z pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marian BRZOZOWSKI, Milena ŁUKASZEWSKA
Wpływ zagęszczenia królików w klatce na wyniki tuczu
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Andrzej JUNKUSZEW, Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Paulina DUDKO, Wiktor BOJAR, Katarzyna BRACIK, Mumtaz KASHA, Monika GREGUŁA- KANIA, Katarzyna WIERCIŃSKA
Analiza wzrostu jagniąt syntetycznych linii plenno-mięsnych BCP i SCP
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Łukasz MIGDAŁ, Iwona GUJA, Iwona GOMULEC, Piotr NIEDBAŁA
Analiza rodowodów i monitoring różnorodności genetycznej nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec wełnisto-mięsnych i mięsnych
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Maria BOCIAN, Hanna JANKOWIAK, Wojciech KAPELAŃSKI, Maciej FRYCA
Efekty tuczu i wartość poubojowa tusz świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców towarowych utrzymywanych w gospodarstwie tradycyjnym w woj. kujawsko-pomorskim
Pełny tekst + Summary
Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Ewa PTAK, Krzysztof SŁONIEWSKI
Szacowanie dobowej wydajności mleka krów na podstawie porannych lub wieczornych udojów
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Krystian TARCZYŃSKI, Halina SIECZKOWSKA, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał IWAN
Wpływ pory roku wykonania uboju i masy tuszy ciepłej na mięsność tuczników pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK, Alina JANOCHA
Meat chemical composition and blood serum lipids of pigs fed mixtures containing barley or triticale (Skład chemiczny mięsa i lipidogram krwi tuczników żywionych mieszankami zawierającymi jęczmień lub pszenżyto)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr JANISZEWSKI, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Dariusz LISIAK, Karolina SZULC, Karol BORZUTA
Jakość i przydatność technologiczna mięsa świń rasy złotnickiej pstrej i jej mieszańców z rasą duroc lub wielką białą polską
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marta BYKOWSKA, Marek STANISZ, Piotr ŚLÓSARZ
Ocena sensoryczna mięsa jagnięcego przez studentów z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań konsumenckich
Pełny tekst + Summary
Jolanta KRÓL, Zygmunt LITWIŃCZUK, Alicja MATWIJCZUK
Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji
Pełny tekst + Summary
Łukasz SAMARDAKIEWICZ, Piotr JANISZEWSKI, Beata MIKOŁAJCZAK
Udział części zasadniczych w zależności od masy i klasy mięsności tusz wieprzowych
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Edyta STANKOWSKA- ŻOŁĄDŹ
Analiza struktury genetycznej koni rasy American Quarter
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego populacji lisów pospolitych hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Justyna BARTOSIK, Martyna BATORSKA, Małgorzata KUNOWSKA-SLÓSARZ
Wpływ poziomu żywienia loch prośnych na ich kondycję i wskaźniki krwi
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Magdalena BRYŁA, Monika TRZCIŃSKA
Zastosowanie nowych antybiotyków w konserwacji nasienia knura w stanie płynnym
Pełny tekst + Summary
Iwona RAJSKA
Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standardowego zapłodnienia in vitro u świń
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Wpływ dodatku oleju rzepakowego i rybnego do dawek pokarmowych na zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wioleta KNIŻEWSKA, Anna REKIEL
Ocena zróżnicowania szkód łowieckich powodowanych przez dzika europejskiego (Sus scrofa L.) na terenie dwóch obwodów łowieckich o charakterze leśnym w sezonach 2005/2006 i 2012/2013
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz CZUB, Roman NIŻNIKOWSKI
Wpływ genotypu w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej wrzosówki polskiej
Pełny tekst + Summary
Monika GREGUŁA-KANIA, Mirosław KARPIŃSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Stanisław MILEWSKI, Leszek DROZD, Krzysztof PATKOWSKI, Piotr CZYŻOWSKI, Małgorzata GOLEMAN, Katarzyna TAJCHMAN, Marcin KONDRACKI, Katarzyna WIERCIŃSKA, Anna SZYMANOWSKA
Analiza zróżnicowania genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych
Pełny tekst + Summary
Agata PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH, Aldona KAWĘCKA, Grzegorz SMOŁUCHA, Anna MIKSZA-CYBULSKA, Barbara REJDUCH
Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Krzysztof PATKOWSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Marek SZYMANOWSKI, Eugeniusz R. GRELA, Marlena MIROSŁAW
Wpływ stosowania koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (PX) w żywieniu owiec matek na ich mleczność i wzrost potomstwa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Marian FLIS
Zmienność jakości osobniczej i wskaźników wydajności poubojowej saren na Wyżynie Lubelskiej
Pełny tekst + Summary
Piotr JANISZEWSKI, Karol BORZUTA, Dariusz LISIAK, Krzysztof POWAŁOWSKI, Łukasz SAMARDAKIEWICZ
Wpływ klas uformowania i otłuszczenia tusz na pH mięsa wołowego oraz charakterystyka struktury skupu bydła krajowego
Pełny tekst + Summary
Tadeusz KARAMUCKI, Artur RYBARCZYK, Małgorzata JAKUBOWSKA, Kinga RYBAK
Jakość mięśnia longissimus lumborum tuczników z udziałem rasy pietrain w zależności od przewodności elektrycznej 48 godzin post mortem
Pełny tekst + Summary
Małgorzata RYSZKOWSKA-SIWKO
Porównanie struktury włókien mięśniowych buhajków i jałówek młodego bydła i cieląt rzeźnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańców towarowych
Pełny tekst + Summary

2014

Tom 10 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Bożena KALINOWSKA
Analiza spokrewnienia i inbredu golden i labrador retrieverów z krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Renata KLEBANIUK, Maciej BĄKOWSKI, Grzegorz ROCKI, Edyta KOWALCZUK-VASILIEV
Wpływ dodatku nasion lnu w dawkach pokarmowych cieląt na wskaźniki produkcyjne i skład mięsa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Monika KĘDZIERSKA-MATYSEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat
Pełny tekst + Summary
Mariusz RUDY, Aleksandra ROCH, Renata STANISŁAWCZYK, Paulina DUMA
Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Bożena NAPIÓRKOWSKA, Zuzanna DOBROWOLSKA, Justyna WIĘCEK, Julitta GAJEWSKA, Anna REKIEL
Wpływ preparatu probiotycznego na przyrosty masy ciała, przeżywalność i skład mikroflory kałowej prosiąt
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u wrzosówki polskiej i owcy żelaźnieńskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz SGGW w Żelaznej
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Bronisław BORYS, Edward DYMNICKI, Danuta SŁONIEWSKA, Michał MILERSKI
Wpływ odłączenia jagniąt oraz liczebności miotu na wydajność i skład mleka maciorek owcy kołudzkiej
Full text + streszczenie
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie cech metrycznych układu pokarmowego i powłokowego populacji jenotów hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Agnieszka JAROSIŃSKA, Joanna BARŁOWSKA, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA, Katarzyna BARŁOWSKA
Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu
Pełny tekst + Summary
Damian KNECHT, Dariusz LISIAK, Kamil DUZIŃSKI, Sebastian ŚRODOŃ
Czynniki wpływające na wielkość strat rozbiorowych półtusz wieprzowych poddawanych dysekcji
Pełny tekst + Summary
Dariusz LISIAK, Karol BORZUTA
Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena SZYNDLER-NĘDZA, Aurelia MUCHA, Marian RÓŻYCKI, Łukasz CIEMIŃSKI, Tadeusz BLICHARSKI, Marek BABICZ, Karolina SZULC, Piotr LUCIŃSKI
Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Damian KNECHT, Sebastian ŚRODOŃ, Kamil DUZIŃSKI
Ocena przyżyciowa stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek o różnym genotypie przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500 w odniesieniu do wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aldona KAWĘCKA, Anna KOSIEK
Charakterystyka wybranych parametrów wełny współczesnej świniarki
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Katarzyna PIECHOCKA
Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszy oraz profil kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu królików
Pełny tekst + Summary
Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Aurelia RADZIK-RANT, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Zawartość składników frakcji białkowej i tłuszczowej mleka owiec wrzosówkowych w zależności od liczby komórek somatycznych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Waldemar TETER, Ewelina FLIS, Andrzej BOCHNIAK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Zygmunt LITWIŃCZUK
Lokomocja i schorzenia racic u krów w pierwszym roku użytkowania w oborze rusztowej
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jerzy GNYP
Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Iwona GUJA, Anna BENDIK
Charakterystyka morfometryczna włosów psów ras pierwotnych
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Jerzy KAMIŃSKI, Mariola NIERADKO, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu
Pełny tekst + Summary
Adam ROMAN, Ewa POPIELA-PLEBAN, Katarzyna ROMAN
Ocena cech użytkowych wybranych linii hodowlanych pszczoły rasy kraińskiej (Apis mellifera carnica)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Martyna MAŁOPOLSKA, Tomasz SCHWARZ, Ryszard TUZ, Jacek NOWICKI, Marek PAWLAK, Maciej CYLUPA
Zastosowanie zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych (RFID) do analizy wpływu genotypów rodzicielskich świń na wskaźniki tuczne i rzeźne potomstwa
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Maria CZAPLICKA, Zbigniew PUCHAJDA, Michał PAWLAK
Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych
Pełny tekst + Summary
Paweł RUTKOWSKI, Justyna WIĘCEK, Anna REKIEl, Grażyna TOKARSKA
Wpływ dodatku L-karnityny na wyniki produkcyjne loch
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Barbara GAJDA, Iwona RAJSKA
Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji zarodków i oocytów zwierząt gospodarskich
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Zygmunt LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA
Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów trzech ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr DOMARADZKI
Zmiany właściwości fizykochemicznych mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego
Pełny tekst + Summary
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Justyna CHOIŃSKA, Joanna ROMANIUK
Związek wycieku naturalnego z właściwościami fizykochemicznymi mięśnia longissimus lumborum tuczników
Pełny tekst + Summary
Aurelia RADZIK-RANT, Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Wpływ wariantów β-laktoglobuliny na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka maciorek rasy wrzosówka
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marta BASIAGA, Sławomir KORNAŚ, Jerzy KOWAL, Paweł NOSAL
Hypoderma sp. – rzadki, nietypowy pasożyt koni
Pełny tekst + Summary
Marian FLIS
Poziom i zmienność szkód powodowanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich w województwie podkarpackim w latach 2004-2013
Pełny tekst + Summary

2013

TOM 9 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria CZAPLICKA, Tomasz SZALUNAS, Zbigniew PUCHAJDA
Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ, Waldemar TETER, Piotr STANEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Ewa JANUŚ
Wpływ wybranych czynników na kondycję wysokowydajnych krów rasy montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Sylwia RAFALAK, Jarosław PTAK, Tadeusz BLICHARSKI
Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Elwira WILCZYŃSKA, Stanisław KONDRACKI, Anna WYSOKIŃSKA, Dariusz KOWALEWSKI, Katarzyna GAJOWNIK
Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku
Pełny tekst + Summary
Peter ZALEHA, Mária VARGOVÁ, Marián KADÁŠI, Peter SMITKA, Michal SMARŽÍK, Gabriel KOVÁČ
Effect of post partum uterine involution on folliculogenesis, oestrus and conception in cows
Full text + Streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka ZABORSKA
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ryb
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ
Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania
Pełny tekst + Summary
Monika MICHALCZUK, Monika ŁUKASIEWICZ, Agnieszka WNUK, Krzysztof DAMAZIAK, Jan NIEMIEC
Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Bronisław BORYS, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Jarosław PTAK, Martyna BATORSKA, Magdalena MIZIOR
Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK
Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Robert PASTUSZKA, Barbara TOPYŁA
Podstawowy skład chemiczny i wybrane parametry tłuszczu mleka koziego z okresu żywienia letniego i jesienno-zimowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna SOBCZAK
Badania czynników decydujących o wyborze gniazd przez kury nieśne
Pełny tekst + Summary
Janusz WEJER, Anna BOHDANOWICZ, Dorota LEWCZUK
Changes in stride parameters of a horse’s jump during the second part of training in the 100-days performance test
Full text + Streszczenie

TOM 9 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ Maciej GIERDZIEWICZ
Analiza struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK, Marcin ŚWIĄTEK
Ocena frekwencji występowania uwarunkowań białka prionowego PRNP u merynosa polskiego starego typu na przykładzie regionu mazowieckiego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Monika KOWAL
Wpływ sezonu produkcji na przydatność technologiczną, profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku pozyskiwanym od krów utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK, Mariusz FLOREK
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) z chowu ekstensywnego i intensywnego
Pełny tekst + Summary
Magdalena ŚLĘZAK, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Roman NIŻNIKOWSKI, Krzysztof GŁOWACZ
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu chemicznego mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary
Monika WOJTASIK, Stanisława RAJ, Grzegorz SKIBA, Dagmara WEREMKO
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu. Wyniki produkcyjne oraz zawartość kwasów tłuszczowych wybranych tkanek świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców żywionych paszą wzbogaconą w kwasy tłuszczowe omega-3 mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra HASKA, Beata GRZEGRZÓŁKAIdentyfikacja mutacji C295G genu T u psów rasy polski owczarek nizinny Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Zygmunt LITWIŃCZUK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Witold CHABUZ, Mariusz FLOREK
Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Eugeniusz KŁOPOTEK
Charakterystyka składu chemicznego i frakcji lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczo-krowiego w sezonie letnim
Pełny tekst + Summary
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK
Wpływ preparatu ziołowego na zmiany barwy i kwasowości mięsa wieprzowego podczas przechowywania
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Sylwia PAŁKA, Konrad KOZIOŁ, Maciej GIERDZIEWICZ
Długość użytkowania i przyczyny wycofywania ze służby psów policyjnych
Pełny tekst + Summary

2012

Tom 8 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Grażyna Sender, Jolanta Oprządek , Adrianna Pawlik, Piotr Urtnowski, Dariusz Kubasik
Możliwości wykorzystania polimorfizmu genu laktoferyny w selekcji krów odpornych na zapalenie wymienia
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Aneta Brodziak, Anna Litwińczuk, Barbara Topyła, Anna Wolanciuk
Wpływ interakcji sezonu produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Agnieszka Jarosińska, Anna Wolanciuk, Monika Kędzierska-Matysek
Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju
Pełny tekst + Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna
Carcass and edible viscera characteristics of nutrias fed the diet supplemented with selenium-enriched yeast
Full text + streszczenie
Anna Jarzynowska, Tadeusz Pakulski
Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego produkcji
Pełny tekst + Summary
Sławomir Nowicki , Piotr Przysiecki , Aneta Filistowicz , Zbigniew Nawrocki , Andrzej Filistowicz
Wpływ wieku lisów pospolitych (Vulpes vulpes) na cechy fizyczne włosów pokrywowych oraz gęstość okrywy włosowej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Katarzyna Wolińska, Magdalena Łuczyńska, Zbigniew Jaworski
Analiza zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
Pełny tekst + Summary

Tom 8 nr 2

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Radosław Gierszewski
Wpływ wybranych czynników na kondycję krów i jej związek ze wskaźnikami płodności
Pełny tekst + Summary
Joanna Pokorska, Dominika Kułaj, Marian Ormian
Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych w fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk, Waldemar Teter, Piotr Stanek, Aneta Brodziak
Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów
Pełny tekst + Summary
Maria Dymnicka, Marta Więsik, Marek Koziorowski , Ewa Arkuszewska , Andrzej Łozicki
Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory animals being a model for human
Full text + streszczenie
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych i ich mieszanin w żywieniu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Andrzej Łozicki, Ewa Arkuszewska, Maria Dymnicka, Tadeusz Szulc
Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i skład mleka, jego wybrane parametry technologiczne oraz wskaźniki biochemiczne krwi
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Aneta Filistowicz, Andrzej Filistowicz
Reproduction performance of vixens of the silver fox (Vulpes vulpes L.) exhibiting different behaviour types
Full text + streszczenie

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 3

Żywienie zwierząt
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wpływ średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Danuta Borkowska, Dariusz Piątek, Ewa Januś, Joanna Mucha
Fertility indices of cows in a high-yielding herd
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Dobrostan loch luźnych w systemie utrzymania indywidualnego i grupowego
Pełny tekst + Summary
Justyna Bartosik, Paweł Górski, Martyna Batorska, Grażyna Tokarska, Maciej Klockiewicz
Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny
Pełny tekst + Summary
Elżbieta Gorajewska, Aneta Filistowicz, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Piotr Przysiecki, Andrzej Filistowicz
Wpływ typu zachowania samic lisa polarnego (Vulpes lagopus) na wyniki użytkowości reprodukcyjnej
Pełny tekst + Summary
Krystyna Życzko, Hanna Sielawa, Marek Łaszyn
Poziom surowiczego białka C-reaktywnego (CRP) i wskaźników hematologicznych u prosiąt
Pełny tekst + Summary

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
Charakterystyka cech rozrodczych loch ras pbz i wbp w zależności od genotypu RYR1 i ESR
Pełny tekst + Summary
Jerzy Gnyp
Wpływ kraju pochodzenia na produkcyjność krów i relacje pomiędzy zawartością tłuszczu i białka w mleku
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Wpływ przedłużenia laktacji na poziom i przyczyny brakowania krów
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Ewa Januś
Przedłużanie laktacji i jego związek z cechami mleczności u wysokowydajnych krów montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Olga Winnicka, Justyna Więcek, Anna Rekiel, Justyna Bartosik, Marta Kordyasz, Grażyna Tokarska
Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Agata Gondek, Jan Niemiec
Wpływ preparatu enzymatycznego na wyniki użytkowania kur nieśnych ISA Brown
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek
Wpływ podawania kurom nieśnym zielonki z paciorecznika na intensywność barwy żółtka jaja
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Ewa Arkuszewska, Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Wanda Olech, Jadwiga Gipsiak, Danuta Petruczenko
Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku
Pełny tekst + Summary
Witold Chabuz, Grzegorz Grzywaczewski, Anna Rysiak, Szymon Cios, Grzegorz Podolak, Zygmunt Litwińczuk
Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego
Pełny tekst + Summary

2011

Tom 7 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena Jakiel, Emil Jesiołkiewicz, Ewa Ptak
Zależność między zawartością komórek somatycznych a cechami wydajności mlecznej w mleku krów rasy PHF odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Jacek Sikora, Aldona Kawęcka, Katarzyna Walinowicz
Characteristic of genetic structure of goats in Poland
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja
Wpływ zmiany organizacji doju na wydajność krów i jakość mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki
Cechy fizykochemiczne mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Józef Bieniek, Robert Brach, Dorota Maj, Zbigniew Bonczar, Katarzyna Peczkis
Effect of herd, season and sex on the age of reaching fur maturity in chinchilla
Full text + streszczenie
Dorota Maj, Józef Bieniek, Zofia Bekas
Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną królików
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Małgorzata Ormian, Anna Augustyńska-Prejsnar
Zachowanie się świń w okresie adaptacji do tuczu
Pełny tekst + Summary
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Karolina Beyga
Wskaźniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Analiza udziałów założycieli i przodków w populacji aktywnej owczarka niemieckiego w rejonie działania Krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Agata Milczewska, Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
How does the polymorphism of the PRL, PRLR, and RYR1 genes influence the selected reproduction traits in the Polish Large White and the Polish Landrace sows
Full text + streszczenie
Żywienie zwierząt
Krzysztof Lipiński, Joanna Kaliniewicz, Jan Tywończuk, Małgorzata Stasiewicz
Wpływ dodatków probiotycznych i ziołowych na produkcyjność i jakość mięsa indyków
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki, Tomasz Grodzicki
Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Dorota Kowalska, Paweł Bielański
Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Stan zdrowotny knurków hodowlanych utrzymywanych systemem wybiegowym i bezwybiegowym
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek, Adam Chmielowski, Andrzej Rakowski
Wstępna ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji NH3 z powietrza usuwanego z kurnika
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Marta Bohaczyk, Sławomir Mroczkowski
Polymorphism of LEP, PKM2 and CSN3 genes in Polish cold-blooded horse population
Full text + streszczenie
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Inbreeding and relationship in the German Shepherd dog population in area of Cracow Branch of Polish Kennel Club
Full text + streszczenie
Dorota Lewczuk, Andrzej Bereznowski, Mateusz Hecold, Zbigniew Kłos
Częstość występowania martwicy chrzęstno-kostnej u ogierów w zakładach treningowych – doniesienie wstępne
Pełny tekst + Summary
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Wyniki oceny przeżyciowej z uwzględnieniem cech otłuszczenia i umięśnienia loszek mieszańców o zróżnicowanym tempie wzrostu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Magdalena Szwajkowska, Zygmunt Litwińczuk, Alicja Matwijczuk
The influence of cow breed and feeding system on the dispersion state of milk fat and content of cholesterol
Full text + streszczenie
Paweł Bielański, Dorota Kowalska, Magdalena Wrzecionowska
Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych i ich mieszańców do produkcji mięsa
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Jasińska, Katarzyna Łyczko, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek
Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego
Pełny tekst + Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda
Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Zależności pomiędzy wydajnością pierwiastek rasy montbeliarde w pierwszym trymestrze laktacji a ich późniejszą użytkowością mleczną
Pełny tekst + Summary
Wioletta Sawicka-Zugaj
The polymorphism of 24 microsatelite loci in 4 Polish cattle breeds
Full text + streszczenie
Natasza Święcicka, Stanisław Kubacki, Jacek Zawiślak, Dominika Gulda, Magdalena Drewka, Monika Monkiewicz
Estymacja nieparametryczna cech pokroju szynszyli odmiany standard względem wieku zwierząt ocenianych podczas licencji
Pełny tekst + Summary
Mariusz Zieleziński, Edward Pawlina
Analiza wzrostu gołębi różnych ras
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
Effect of management with and without litter and of rearing season on the results of conformation evaluation of Polish Large White and Polish Landrace gilts
Full text + streszczenie
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Wojciech Neja, Małgorzata Jankowska, Magdalena Jaworska, Paweł Ciszewski
Znaczenie bydła w gospodarstwach agroturystycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Krawczyk, Michał Gagucki
Wpływ podawania lochom preparatu ziołowego na wyniki odchowu prosiąt
Pełny tekst + Summary
Wiesław Sobotka, Jan Miciński, Piotr Wróblewski, Grzegorz Zwierzchowski
Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Justyna Bartosik, Karolina Beyga
Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators
Full text + streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Barbara Biesiada-Drzazga, Anna Charuta, Alina Janocha, Justyna Łęczycka
Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Angelika Dąbrowska, Jacek Zawiślak, Natasza Święcicka, Dominika Gulda
Problems connected with hyperactivity and bad behavior of dogs of different breeds
Full text + streszczenie
Czesław Klocek, Elżbieta Śliżewska, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski
Obserwacje zachowania warchlaków żywionych do woli
Pełny tekst + Summary

2010

tom 6 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Estimation of racing performance of Polish purebred Arabian horses winning title shows
Full text + streszczenie
Edyta Molik, Tomasz Misztal , Katarzyna Romanowicz, Maciej Murawski
Changes in melatonin, prolactin and growth hormone concentrations in Olkuska sheep, Polish Mountain Sheep and their crosses during lactation
Full text + streszczenie
Beata Sitkowska, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Polimorfizm genów białek mleka oraz ich wpływ na mleczność krów
 Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Goleman
Impact of sex, age and raising place on puppies’ aptitude test results
Full text + streszczenie
Milena Józwik, Marta Kowaleczko, Beata Trawińska, Andrzej B. Sadzikowski
Ocena bakteriologiczna i parazytologiczna kału bezgrzebieniowców w gospodarstwie agroturystycznym w województwie lubelskim
 Pełny tekst + Summary
Czesława Lipecka, Anna Szymanowska, Marek Szymanowski, Andrzej Junkuszew, Tomasz M. Gruszecki, Jacek Kuźmak, Monika Olech
Milk yield and quality in sheep with maedi-visna virus
Full text + streszczenie
Waldemar Teter, Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski, Zygmunt Litwińczuk
Efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach podejmujących produkcję żywca wołowego
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Małgorzata Dmoch, Antoni Polonis
Effect of dietary copper chelate and herbal mixture on slaughter turkey performance
Full text + streszczenie
Eugeniusz R. Grela, Wioletta Semeniuk, Edyta Kowalczuk-Vasilev
Efektywność ekologicznego żywienia loch i odchowu prosiąt wybranych genotypów
 Pełny tekst + Summary
Andrzej Gugołek, Cezary Purwin, Łucja Łaniewska- Trokenheim, Paweł Janiszewski, Małgorzata Konstantynowicz
Status mikrobiologiczny oraz strawność składników pokarmowych i energii dawek pokarmowych zawierających dodatek kiszonych śrut z pszenżyta i kukurydzy dla norek hodowlanych
 Pełny tekst + Summary
Maria Wiąz, Michał Bratos, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Application of the beta-hydroxy-beta-methylbutyric (HMB) acid in broiler chicken feeding
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Barbara Andruszkiewicz, Józef Kulisiewicz, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Anna Rekiel
Relationship between hierarchy in group of pregnant sows, kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproduction performance
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar, Maria Ruda, Małgorzata Ormian
Reakcje behawioralne loch utrzymywanych indywidualnie i grupowo
Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Krzysztof Janczewski
Analiza aktywności różnych grup bydła w zależności od systemu utrzymania
 Pełny tekst + Summary
Małgorzata Ormian, Maria Ruda
Zachowania eksploracyjne świń w początkowym okresie tuczu
 Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czysto rasowych
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Związki zachodzące pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej knurków różnych ras
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Wyniki oceny przyżyciowej knurków mieszańców F1 pochodzących z bydgoskiego okręgu hodowlanego
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Jankowska, Mariusz Bogucki, Krzysztof Kozik
Wpływ systemu utrzymania na efektywność użytkowania krów mlecznych
Pełny tekst + Summary
Kinga Łoniewska, Zenon Nogalski
Tempo uruchamiania rezerw tłuszczowych ciała krów mlecznych w pierwszym okresie laktacji a ich produkcyjność
Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Sylwia Krężel-Czopek, Sebastian Kunert
Wpływ systemu utrzymania na użytkowość mleczną krów
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Ewa Arkuszewska, Michał Wierzbowicz
The use of distillers dried grains with solubIes (DDGS) from wheat and maize as a source of protein in concentrates for fattening young bulls
Full text + streszczenie
Monika Michalczuk, Tomasz Szara , Andrzej Bereznowski , Urszula Serwa, Marcin Winkowski
Effect of administration of two forms of vitamin D in a feed mixture on the strength traits of the femur bone of broiler chickens
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Bogdan Szostak
Wpływ intensywności wzrostu loszek na cechy morfologiczne ich narządów rozrodczych
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Anna Wolanciuk, Jolanta Król, Agnieszka Jarosińska
Przydatność technologiczna mleka trzech ras krów żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Eugenia Grześkowiak, Jerzy Strzelecki, Fabian Magda, Beata Lisiak, Krzysztof Powałowski
Badania porównawcze wartości rzeźnej i jakości mięsa tuczników cztero- i dwurasowych pochodzących z produkcji towarowej
Pełny tekst + Summary
Aleksandra Cebulska, Hanna Jankowiak, Anna Zmudzińska, Wojciech Kapelański
Porównanie jakości tusz i mięsa świń mieszańców F1 (wbp x pbz) x pbz oraz F1 (wbp x pbz) x duroc
Pełny tekst + Summary
Agata Czapla, Jan Niemiec
Wpływ preparatu Ayucal na jakość skorupy jaj w drugiej fazie nieśności kur
Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Katarzyna Andraszek, Joanna Szymańska, Elżbieta Smalec
Identification of T-bands and subtelomeric areas in chromosomes of the European domestic goose (Anser anser)
Full text + streszczenie
Maria Bocian, Wojciech Kapelański, Salomea Grajewska, Hanna Jankowiak, Jolanta Kapelańska, Jan Dybała, Milena Biegniewska, Joanna Wiśniewska
Wpływ grubości słoniny określanej przyżyciowo na wartość hodowlaną i rozpłodową loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej użytkowanych w regionie Pomorza i Kujaw
Pełny tekst + Summary
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
Związki między cechami pokroju u młodych świń hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej
Pełny tekst + Summary
Jan Miciński, Janusz Klupczyński, Janina Pogorzelska
Użytkowość mleczna krów rasy jersey importowanych do Polski z Danii
Pełny tekst + Summary
Tadeusz Rychlik, Anna Krawczyk
Estimation of genetic variation in Pomeranian sheep population included in the Genetic Resources Conservation Programme
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Piotr Czyżowski, Mirosław Karpiński
Wpływ czynników środowiskowych na populacje zwierzyny drobnej na Lubelszczyźnie
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Katarzyna Ognik, Anna Czech
Wpływ dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicago sativa) na potencjał antyoksydacyjny krwi indorów
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Marcin Kruk, Anna Bereta, Piotr Wójcik, Angelina Czubska
Możliwości wykorzystania wybranych indeksów budowy krowy do przewidywania przebiegu porodu oraz wskaźników rozrodu
Pełny tekst + Summary
Paulina Pogorzelska, Zenon nogalski
Calving difficulty in cows and heifers of the Polish dairy cattle population in 2007-2008
Full text + streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Bogusław Barabasz, Stanisław Łapiński, Michał Grembowicz
Zależności pomiędzy parametrami fenotypowymi, masą ciała i wielkością skóry szynszyli
Pełny tekst + Summary
Marian Flis
Zróżnicowanie jakości osobniczej saren z obwodów polnych i leśnych na Wyżynie Lubelskiej
Pełny tekst + Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna , Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Katarzyna A. Krajewska
fatty acid concentration in the meat of young female nutria (Myocastor coypus Mol.)
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna Bartosik , Paweł Górski
The intestinal parasites of the selected mammal species, living in zoological gardens and wild animal parks
Full text + streszczenie
Marian Brzozowski, Anna Gałązka, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Attempts to analyze finn-raccoon (Nyctereutes procyonoides) fur-biting problem
Full text + streszczenie
Milena Józwik, Renata Więch, Beata Trawińska
Wpływ wybranych ferm zwierzęcych na bakteriologiczne zanieczyszczenie środowiska
Pełny tekst + Summary
Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski, Marzena Jurczak
Obserwacje nad zastosowaniem kolorowych piłek jako wzbogacenia środowiska chowu warchlaków
Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Katarzyna Andraszek, Agata Danielewicz, Elżbieta Smalec, Marian Kaproń
Identification of the nucleoli in domestic horse
spermatocytes – preliminary investigations
Full text + streszczenie
Ewa Działa-Szczepańczyk, Małgorzata Pierko
Studium porównawcze cech biometrycznych krzyżóki (Anas platyrhynchos) i jej formy udomowionej (Anas platyrhynchos f. domestica)
 Pełny tekst + Summary
Antoni Jarczyk, Robert Eckert, Krzysztof Kurzyński
Próba określenia przyczyn tworzenia się ujemnych wartości indeksów kojarzeń i selekcyjnych knurów ocenianych w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej
 Pełny tekst + Summary
Ewa Jastrzębska, Adriana Świstowska, Magdalena Kowalska
Charakterystyka zarodowego pogłowia koni zimnokrwistych utrzymywanego na terenie Warmii i Mazur
 Pełny tekst + Summary
Aurelia Mucha, Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Mirosław Koska
Zależność pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej loszek a ich późniejszym otłuszczeniem, umięśnieniem oraz płodnością
 Pełny tekst + Summary
Małgorzata Pierko, Ewa Działa-Szczepańczyk
Analiza morfometryczna krtani dolnej (syrinx) krzyżówki (Anas platyrhynchos) i markaczki (Melanitta nigra)
 Pełny tekst + Summary
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski, Beata Sitkowska
Survival analysis of lambs using Cox’s proportional hazards’ modeling and Kaplan-Meier method
Full text + streszczenie
Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek
The analysis of trends in purebred dog breeding in 2000-2010 – data from the National Purebred
Dog Shows organized by the Polish Kennel Club, Branch in Olsztyn
Full text + streszczenie
Magdalena Szyndler-Nędza, Mirosław Tyra, Tadeusz Blicharski, Anna Bereta, Robert Eckert
Zmiany w użytkowości tucznej i rzeźnej młodych knurów hodowlanych w latach 2005-2009
 Pełny tekst + Summary
Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Prion protein (PrP) gene polymorphism and simulation study of breeding oriented to scrapie resistance in Polish Merino and Polish Mountain Sheep
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Ocena wpływu wybranych czynników na długość okresu zasuszania krów i jego związku z cechami użytkowości mlecznej
 Pełny tekst + Summary
Anna Jarzynowska, Kazimierz Korman
Efektywność produkcji jagniąt rzeźnych od plenno-mlecznej owcy kołudzkiej w zależności od terminu stanówki w okresie jesiennym lub zimowym
Pełny tekst + Summary
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński
Przebieg produkcji mleka, długość laktacji i wydajność mleczna krów pierwiastek w zależności od wieku ich pierwszego ocielenia
 Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Wpływ przedłużonych laktacji pierwiastek na efektywność ich życiowej użytkowości
 Pełny tekst + Summary
Waldemar Teter, Witold Chabuz, Piotr Stanek, Zygmunt Litwińczuk
Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach z rejonu Podkarpacia z uwzględnieniem modelu żywienia krów
 Pełny tekst + Summary
Janusz Wejer, Maria Jodłowska, Dorota Lewczuk
Analiza parametrów skoków konia dosiadanego przez jeźdźca i skaczącego swobodnie w trakcie dwóch etapów treningu
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Krzysztof Patkowski, Mirosław Pięta, Anna Szymanowska
Productivity of the Uhruska sheep ewes fed with haylage with addition of Festulolium
Full text + streszczenie
Janusz L. Sokół , Iwona Kosieradzka , Ewa Sawosz-Chwalibóg1 , Szymon Fiedorowicz , Jan Tywończuk , Wiesław Sobotka , Katarzyna Śmiecińska
Nutritive value of wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS) in nutrition of growing-finishing pigs
Full text + streszczenie
Danuta Strusińska, Zofia Antoszkiewicz, Joanna Kaliniewicz
The concentrations of β-carotene, vitamin A and vitamin E in bovine milk in regard to the feeding season and the share of concentrate in the feed ration
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Witold Chabuz
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej buforującej treść żwacza,  zawierającej fosforan amonu, na użytkowość krów. Część II. Wskaźniki rozrodu
 Pełny tekst + Summary
Jakub Gąbka, Wiktor Gadomski, Beata Madras-Majewska
Effect of carbon dioxide on the onset of oviposition in instrumentally inseminated honeybee queens
Full text + streszczenie
Jakub Gąbka, Zbigniew Kamiński, Beata Madras-Majewska
The influence of development stage of brood used for rearing honeybee queens on the number of obtained queen cells 
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Wpływ wybranych czynników na zależności między liczbą komórek somatycznych w mleku a płodnością krów
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła
Analiza zależności między masą tuszy ciepłej a mięsnością tusz tuczników pogłowia masowego
 Pełny tekst + Summary
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła, Anna Kudelska
Związek mięsności z cechami jakości tuszy szacowanymi aparatem Ultra Fom 300 na materiale tuczników pogłowia masowego z uwzględnieniem sezonu uboju
 Pełny tekst + Summary
Katarzyna Antosik, Halina Sieczkowska, Elżbieta Krzęcio, Maria Koćwin-Podsiadła, Andrzej Zybert
Charakterystyka jakości mięsa mięśnia longissimus lumborum tuczników o zróżnicowanej wartości pH24
 Pełny tekst + Summary
Witold Chabuz
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej buforującej treść żwacza,  zawierającej fosforan amonu, na użytkowość krów. Część I. Zawartość makro- i mikroelementów w mleku
 Pełny tekst + Summary
Tomasz Grodzicki, Anna Litwińczuk, Joanna Barłowska, Piotr Domaradzki
Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięśni szkieletowych krajowych buhajków czarno-białych i mieszańców towarowych po buhajach rasy limousine
 Pełny tekst + Summary
Eugenia Grześkowiak, Bronisław Borys, Fabian Magda, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki, Karol Borzuta
Właściwości fizyko-chemiczne mięsa jagniąt tuczonych mieszanką z udziałem makuchu słonecznikowego i nasion lnu, z uwzględnieniem pochodzenia rasowego oraz rodzaju mięśnia
 Pełny tekst + Summary
Jolanta Król, Aneta Brodziak, Anna Wolanciuk, Monika Wójcik
Zawartość składników mineralnych w mleku krów simentalskich w zależności od systemu żywienia
 Pełny tekst + Summary
Fabian Magda, Jerzy Strzelecki, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Piotr Janiszewski, Eugenia Grześkowiak
Wpływ rasy i kategorii na wartość rzeźną bydła ubijanego w Polsce w 2009 roku
 Pełny tekst + Summary
Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Aurelia Mucha
Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs
Full text + streszczenie
Aurelia Radzik-Rant, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna, Witold Rant
Wstępne wyniki analizy izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+‒HPCL)
Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Katarzyna Antosik, Elżbieta Krzęcio, Andrzej Zybert, Łukasz Korszeń
Charakterystyka jakości surowca wieprzowego wybranych grup rasowych tuczników
 Pełny tekst + Summary
Grzegorz Żak, Robert Eckert, Anna Bereta
Analysis of relationships between carcass traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs and belly meat content
Full text + streszczenie

2009

tom 5 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Anna Chmielowiec-Korzeniowska , Marek Babicz
Changes in chosen blood plasma biochemical parameters in growing pigs
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Kazimierz Korman, Anna Jarzynowska, Maciej Adam Osikowski
Wpływ pory roku na użytkowość mleczną dojonych owiec
 Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Barbara Biesiada-Drzazga
Estimation of morphological composition and physical traits of hatching eggs in the selected meat hen stocks
Full text + streszczenie
Wilhelm Grzesiak, Piotr Sablik, Daniel Zaborski, Agata śukiewicz, Andrzej Dybus, Iwona Szatkowska
Zastosowanie metody MARS do klasyfikowania zabiegów inseminacyjnych u bydła mlecznego
 Pełny tekst + Summary
Bogumił Kotowski, Karol Kotowski
Skuteczność profilaktyki nieswoistej zespołu bezmleczności poporodowej u loch
 Pełny tekst + Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki
Wpływ wybranych czynników na długość ciąży krów ras  mięsnych
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk, Renata Klebaniuk
Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi cieląt i ich związek z jakością mięsa
 Pełny tekst + Summary
Mariusz Florek, Piotr Skałecki, Monika Kędzierska-Matysek, Małgorzata Ryszkowska-Siwko, Piotr Domaradzki
Wartość rzeźna i jakość mięsa cieląt różnych ras
 Pełny tekst + Summary
Tadeusz Pakulski, Maria Borys, Elżbieta Pakulska
Zawartość składników mineralnych w serach produkowanych z mleka plenno-mlecznej owcy kołudzkiej
 Pełny tekst + Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Maria Ruda, Bożena Kusz, Rafał Korona
Zawartość i rozmieszczenie tłuszczu w tuszach świń rasy hampshire
 Pełny tekst + Summary
Stanisław Wajda, Tomasz Daszkiewicz, Ewa Burczyk, Rafał Winarski
Wartość rzeźna tusz jałówek i buhajków oraz efekt ekonomiczny uzyskany z podziału ich tusz na elementy kulinarne
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Maria Dymnicka , Magdalena Dębska Ewa Arkuszewska , Wanda Olech
Serum and tissue concentrations of selected biochemical and mineral compounds in relation to the incidence of balanoposthitis in European bison
Full text + streszczenie
Marian Flis
Zmienność zagęszczeń i preferencji siedliskowych zajęcy w warunkach obwodu łowieckiego w latach 1998-2008
 Pełny tekst + Summary
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Diana Nowacka
Characteristics of the European beaver (Castor fiber L.) population in the Tuchola Forest
Full text + streszczenie
Adriana Świstowska, Ryszard Tomczyński, Zofia Politowicz
Evaluation of contamination level of mare’s milk with selected chlorinated hydrocarbons
Full text + streszczenie

tom 5 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analiza wyników oceny przyzyciowej młodych knurów mieszańców F1
Pełny tekst + Summary
Dariusz Piwczyński
Application of cIassification trees in statistical analysis of ewe prolificacy
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski
Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the linear and threshold model
Full text + streszczenie
Mirosław Poczta, Paweł Szulmowicz, Józef Kulisiewicz, Martyna Batorska
Occurrence of conformation defects in young breeding pigs of Polish Large White and Polish Landrace breeds
Full text + streszczenie
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Długowieczność krów i przyczyny ich brakowania
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Maciej Gierdziewicz, Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Wpływ wielkości stada i dziennej wydajności mlecznej na zawartość komórek somatycznych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Jankowska. Janusz Baliński
Zmiany kwasowości czynnej i ciężaru właściwego siary krów w zależności od wybranych czynników
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Wpływ przedłużonych laktacji na skład mleka i liczbę komórek somatycznych
Pełny tekst + Summary
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szare
Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Rafał Bodarski, Agnieszka Szyszkowska, Józef Sowiński, Aldona Zaleska
Jakość i stabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy uprawianej współrzędnie z bobikiem
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Przemysław Dariusz Wasilewski, Tomasz Bucek
Związek pomiędzy wykorzystaniem paszy a wartością tuczną i rzeźną świń
Pełny tekst + Summary
Adam Oler, Małgorzta Grabowicz
Dowolne pobranie suchej masy i substancji organicznej przez opasane buhajki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańce z rasą limousine
Pełny tekst + Summary
Barbara Orzechowska, Józef Koczanowski, Mirosław Tyra
Wpływ oleju sojowego w paszy na wartość rzeźną i jakość mięsa tuczników rasy wielkiej białej polskiej i puławskiej
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Karolina Marcinek
Ciąże bliźniacze w polskiej hodowli koni pełnej krwi angielskiej w okresie ostatnich dziesięciu lat
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Józefa Gardzielewska, Małgorzata Jakubowska, Tadeusz Karamucki, Artur Rybarczyk, Wanda Natalczyk-Szymkowska
Porównanie jakości tuszek i mięsa gęsi 17-tygodniowych i 3-letnich
Pełny tekst + Summary
Eugenia Grześkowiak, Andrzej Borys, Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Piotr Janiszewski, Jerzy Strzelecki
Badania jakości mięsa i tłuszczu tuczników pochodzących z krzyżowania ras białych i mieszańców z udziałem rasy duroc
Pełny tekst + Summary
Tadeusz Pakulski, Elżbieta Pakulska
Skład frakcji tłuszczowej w serach z mleka merynosów barwnych w zależności od technologii ich produkcji
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek
Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Kunowska-Slósarz, Joanna Różańska
High yielding cows and their calves’ behaviour in the perinatal period
Full text + streszczenie

tom 5 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Małgorzata Morek-Kopeć. Andrzej Żarnecki
Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Mariusz Kamiński
Wpływ predippingu na liczbę komórek somatycznych w mleku
Pełny tekst + Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Feliks Ryduchowski
Wpływ częstotliwości doju na wydajność, skład chemiczny i jakość mleka
Pełny tekst + Summary
Monika Gębska, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne ferm szynszyli o różnej wielkości stada podstawowego
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna Rekiel, Dorota Olejniczak
The influence of the mixture type on the productive and economic results of fattening of hybrid pigs
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Monika Maryańska
Analysis of selected parameters in Thoroughbred mares and foals at the postpartum period
Full text + streszczenie
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part I. Effect of parents and prenatal factors
Pełny tekst + Summary
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part II. Diseases and injuries
Full text + streszczenie
Karolina Szulc, Janusz T. Buczyński, Ewa Skrzypczak
Wpływ wieku pierwszego oproszenia na wybrane cechy użytkowości rozpłodowej loch Redone
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Robert Głogowski ,Marian Czauderna , Agnieszka J. Rozbicka, Katarzyna A. Krajewska
Selected functional characteristics of hind leg muscle of nutria (Myocastor coypus Mol.), from an extensive feeding system
Full text + streszczenie
Danuta Jaworska, Wiesław Przybylski, Katarzyna Kajak-Siemaszko, Elżbieta Olczak, Elżbieta Skierka, Stanisław Niemyski
Evaluation of technological value and sensory quality of pork meat, originated from two paternal PenArLan lines
Full text + streszczenie
Mariusz Rudy ,Agata Znamirowska
Level of accumulation of heavy metaIs in tissues of poultry and chemical composition of mea t depending on age of birds
Full text + streszczenie
Janusz Wejer, Inez Lendo, Dorota Lewczuk
Wpływ liniowych parametrów odbicia na kąt baskilu koni na różnym etapie treningu
Pełny tekst + Summary
Janusz Wejer, Dorota Lewczuk
Wpływ treningu na przenoszenie kończyn tylnych konia w skokach luzem
Pełny tekst + Summary

tom 5 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Ireneusz Antkowiak, Jarosław Pytlewski, Ryszard Skrzypek, Magdalena Jakubowska
Wpływ pochodzenia buhajów na użytkowość mleczną ich córek
 Pełny tekst + Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja, Małgorzata Bembnista
Użytkowość mleczna krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej pochodzenia krajowego i zagranicznego
 Pełny tekst + Summary
Ewa Jastrzębska, Aleksandra Tomczak
Analysis of performance test results of cold-blooded stallions from north-eastern Poland with regard to origin
Full text + streszczenie
Edward Pawlina, Katarzyna Borys
Growth of Wrocław Meat breed pigeons in relation to the number of birds in the nest
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Bogna Kowaliszyn, Sławomir Mroczkowski
Porównanie oceny wartości hodowlanej jagniąt na podstawie klasycznego modelu selekcyjnego i modelu zwierzęcia
 Pełny tekst + Summary
Magdalena Sobczyńska
Analiza genetyczna dzielności wyścigowej koni rasy pełnej krwi angielskiej na różnych dystansach
 Pełny tekst + Summary
Dariusz Zalewski,Grażyna Sender, Adrianna Pawlik , Maciej Żurkowski
Genetic structure of red deer (Cervus elaphus) population from Warmińsko- Mazurskie district inferred from microsatellite data
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Wydajność pierwiastek a ich życiowa użytkowość
 Pełny tekst + Summary
Jacek Zawiślak, Bogusz Łaski, Stanisław Kubacki
Ocena licencyjna lisów polarnych niebieskich na wybranych fermach zarodowych w województwie kujawsko-pomorskim
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Bronisław Borys, Urszula Kaczor, Henryk Pustkowiak
Wpływ makuchu rzepakowego i nasion lnu oraz dodatku witaminy E na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i okrywowego jagniąt
 Pełny tekst + Summary
Krzysztof Górski,Agata Paprocka ,Elżbieta Bombik, Teresa Bombik, Leon Saba
The effect of a minerał mixture on cobalt łevełs in dairy cows in the region of southern Podłasie
Full text + streszczenie
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szarek
Opasanie buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej systemem tradycyjnym lub mieszanką pełnodawkową (TMR)
 Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Antoni Jarczyk, Wanda Milewska, Zdzisław Winiarski, Kinga Kobak, Daniel Sitkiewicz
Efektywność rozpłodowa loch Pen Ar Lan użytkowanych w małej i dużych fermach towarowych
 Pełny tekst + Summary
Anna Rekiel, Dorota Olejniczak, Damian Kacprzak
Produkcyjność loch hybrydowych w wybranych chlewniach krajowych
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Tomasz Grodzicki
Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego
 Pełny tekst + Summary
Jolanta Król, Anna Litwińczuk, Aneta Brodziak, Barbara Topyła
Jakość mleka trzech ras krów w kolejnych latach użytkowania
 Pełny tekst + Summary
Daniel Rogoźnicki, Piotr Guliński
Czynnii wpływające na jakość i skład mleka towarowego dostarczanego do jednej ze spółdzielni mleczarskich na terenie południowego Podlasia
 Pełny tekst + Summary
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Bożena Żurawel
Wielkość dostaw i klasyfikacja mleka surowego skupowanego w latach 2000-2006 przez jedną ze spółdzielni mleczarskich na terenie Podlasia
 Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Elżbieta Włoszek
Mięsność i jakość mięsa mieszańców (landrace x yorkshire) x duroc oraz (landrace x yorkshire) x hampshire
 Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Robert Włoszek
Wartość rzeźna i jakość mięsa loszek linii ojcowskiej rasy duroc pochodzenia duńskiego
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Elżbieta Bombik, Anna Wysokińska, Krzysztof Górski, Stanisław Kondracki
The dynamie s of changes in partridge population (Perdix perdix L.) in the hunting regions of the eentral-eastern Poland in the years 1998-2007
Full text + streszczenie
Dorota Bugnacka
Results of piglet rearing and the length of the weaning-to-service interval in primiparous sows kept in different types of farrowing pens
Full text + streszczenie
Ryszard Kolstrung, Michał Pluta, Łukasz Baturo
Porównanie wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych sprzętów konnych w uprawie roli
 Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Przemysław Kowalski
Aktywność dobowa bydła wybranych ras w zależności od częstotliwości podawania paszy
 Pełny tekst + Summary
Natasza Święcicka ,Stanisław Kubacki , Eliza Malczyk, Monika Monkiewicz
The changes in the number of wild living fur animals in Poland (Bydgoszcz hunting region) in years 2001-2008
Full text + streszczenie