TOM 15 NR 1

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Elżbieta KONDERA
Hematopoeza i narządy krwiotwórcze u ryb
Pełny tekst + Summary
Maciej ZIÓŁKOWSKI, Agnieszka REDLARSKA, Katarzyna ADAMUS-FISZER, Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ
Dziedziczenie różnych wariantów umaszczenia u psów rasy nowofundland w Polsce
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Halina SIECZKOWSKA, Agata NURZYŃSKA, Krystian TARCZYŃSKI, Andrzej ZYBERT, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK
Częstość występowania klas jakości mięsa tuczników pochodzących z pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Wioleta DROBIK-CZWARNO, Anna WOLC, Kornelia KUCHARSKA, Elżbieta MARTYNIUK
Uwarunkowania genetyczne odporności na wysoce zjadliwą grypę ptaków u kur
Pełny tekst + Summary
Sonia HILLER, Inga KOWALEWSKA-ŁUCZAK, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA
Polimorfizm genu CATHL2 w odniesieniu do cech użytkowości krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Maria IWANINA, Stanisław KONDRACKI
Zależność frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów plemników od ruchliwości plemników w ejakulatach knurów rasy polskiej białej zwisłouchej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK, Marcjanna WIŚNIEWSKA, Izabela WILK, Marta LISS, Elżbieta WNUK-PAWLAK, Marta DYBCZYŃSKA
Ocena zachowań afiliacyjnych wśród klaczy
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Piotr GULIŃSKI, Anna KŁOPOTOWSKA
Próba opracowania metody określania typowego składu chemicznego mleka polskich krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej – propozycja
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Dorota KOWALSKA
Owady jako źródło składników odżywczych w paszach dla zwierząt
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Dominik OSTROWSKI, Dorota BANASZEWSKA, Barbara BIESIADA-DRZAZGA
Ocena lęgów aleksandretty obrożnej (Psittacula krameri) w hodowli indywidualnej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Agnieszka KALINIAK
Wpływ sezonu na wartość użytkową i właściwości fizykochemiczne mięsa wybranych gatunków ryb pochodzących z polskiej akwakultury
Pełny tekst + Summary

TOM 15 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jarosław ŁUSZCZYŃSKI, Janusz MICHALAK, Magdalena PIESZKA
Ocena przydatności metod określenia masy ciała na podstawie wymiarów biometrycznych u koni huculskich
Pełny tekst + Summary
Jarosław PYTLEWSKI, Ireneusz Ryszard ANTKOWIAK, Daniel STANISŁAWSKI, Joanna SIEJAK
Wpływ pochodzenia ojca na użytkowość mleczną krów pierwiastek rasy jersey
Pełny tekst + Summary
Małgorzata WASIELEWSKA, Iwona SZATKOWSKA
Możliwy związek między genotypami IGF-1/SnaBI a wydajnością mleczną krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do zimowej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ, Zuzanna SIUDAK
Wpływ dodatku do paszy ekstraktu z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub z rutwicy lekarskiej (Galega officinalis L.) na wielkość miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Edyta MOLIK, Elżbieta MARCINIAK, Jacek NOWICKI
Wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i uwarunkowania etologiczne jagniąt w okresie odchowu przy matkach
Pełny tekst + Summary

Comments are closed.