Category

Roczniki Naukowe

Category

TOM 16 NR 1 powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Małgorzata Anna SZEWCZUK, Hanna KULIGAsocjacja wybranych miejsc polimorficznych w genie IGF1R z masą ciała i konformacją bydła…

Keep Reading

TOM 14 NR 1 powrót na górę Systemy i technologie użytkowania zwierząt Witold RANT, Marta Luisa AUGUSTIN, Aurelia RADZIK-RANT, Emil ORŁOWSKI, Magdalena BEDNARCZYK, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK Wzrost…

Keep Reading

TOM 13 NR 1 powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Alicja SZABELSKA-BERĘSEWICZ, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Joanna ZYPRYCH-WALCZAK, Idzi SIATKOWSKI Wpływ wielkości grup ojcowskich i stad…

Keep Reading

Tom 12 nr 1 powrót na górę Jakość produktów zwierzęcych Sylwia BIELIŃSKA-NOWAK, Grażyna CZYŻAK-RUNOWSKA Jakość higieniczna, wydajność i podstawowy skład mleka owczego w zależności od fazy laktacji Pełny…

Keep Reading

Tom 11 nr 1powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Grzegorz Czub, Roman Niżnikowski Ocena wpływu selekcji w kierunku podnoszenia frekwencji pozytywnych uwarunkowań genetycznych w locus PrP na…

Keep Reading

Tom 10 nr 1 powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Bożena KALINOWSKA Analiza spokrewnienia i inbredu golden i labrador retrieverów z krakowskiego Oddziału…

Keep Reading

TOM 9 NR 1powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Maria CZAPLICKA, Tomasz SZALUNAS, Zbigniew PUCHAJDA Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic…

Keep Reading

Tom 8 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Grażyna Sender, Jolanta Oprządek , Adrianna Pawlik, Piotr Urtnowski, Dariusz Kubasik Możliwości wykorzystania polimorfizmu genu laktoferyny w selekcji krów odpornych…

Keep Reading

Tom 7 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Magdalena Jakiel, Emil Jesiołkiewicz, Ewa Ptak Zależność między zawartością komórek somatycznych a cechami wydajności mlecznej w mleku krów rasy PHF…

Keep Reading

tom 5 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Anna Chmielowiec-Korzeniowska , Marek Babicz Changes in chosen blood plasma biochemical parameters in growing pigs Full text + streszczenie Systemy…

Keep Reading

tom 4 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Magdalena Czerwińska, Sławomir Mroczkowski, Marta Bohaczyk Porównanie zgodności ocen za skoki przez przeszkody ogierów półkrwi wystawionych podczas prób dzielności w…

Keep Reading

tom 3 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Katarzyna Andraszek, Elżbieta Smalec Zawartość jądrowego DNA w komórkach gęsi domowej Anser anser Pełny tekst + Summary Dariusz Piwczyński Statystyczna…

Keep Reading

tom 2 nr 1 Genetyka i hodowla zwierząt Henryk Geringer, Anna Górecka, Ewa Guzik Pochodzenie i charakterystyka klaczy rasy śląskiej użytkowanych w Stadninie Koni w Książu Pełny tekst…

Keep Reading

tom 1 nr 1 powrót na górę Genetyka i hodowla zwierząt Joanna Bogucka, Wojciech Kapelański Wpływ genu RYR1T na kształtowanie się cech mikrostrukturalnych mięśnia longissimus lumborum świń Pełny…

Keep Reading