Tom 7 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena Jakiel, Emil Jesiołkiewicz, Ewa Ptak
Zależność między zawartością komórek somatycznych a cechami wydajności mlecznej w mleku krów rasy PHF odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Jacek Sikora, Aldona Kawęcka, Katarzyna Walinowicz
Characteristic of genetic structure of goats in Poland
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja
Wpływ zmiany organizacji doju na wydajność krów i jakość mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki
Cechy fizykochemiczne mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Józef Bieniek, Robert Brach, Dorota Maj, Zbigniew Bonczar, Katarzyna Peczkis
Effect of herd, season and sex on the age of reaching fur maturity in chinchilla
Full text + streszczenie
Dorota Maj, Józef Bieniek, Zofia Bekas
Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną królików
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Małgorzata Ormian, Anna Augustyńska-Prejsnar
Zachowanie się świń w okresie adaptacji do tuczu
Pełny tekst + Summary
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Karolina Beyga
Wskaźniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Analiza udziałów założycieli i przodków w populacji aktywnej owczarka niemieckiego w rejonie działania Krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Agata Milczewska, Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
How does the polymorphism of the PRL, PRLR, and RYR1 genes influence the selected reproduction traits in the Polish Large White and the Polish Landrace sows
Full text + streszczenie
Żywienie zwierząt
Krzysztof Lipiński, Joanna Kaliniewicz, Jan Tywończuk, Małgorzata Stasiewicz
Wpływ dodatków probiotycznych i ziołowych na produkcyjność i jakość mięsa indyków
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki, Tomasz Grodzicki
Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym
Pełny tekst + Summary
Dorota Kowalska, Paweł Bielański
Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Stan zdrowotny knurków hodowlanych utrzymywanych systemem wybiegowym i bezwybiegowym
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek, Adam Chmielowski, Andrzej Rakowski
Wstępna ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji NH3 z powietrza usuwanego z kurnika
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Marta Bohaczyk, Sławomir Mroczkowski
Polymorphism of LEP, PKM2 and CSN3 genes in Polish cold-blooded horse population
Full text + streszczenie
Joanna Kania-Gierdziewicz, Bożena Kalinowska, Maciej Gierdziewicz
Inbreeding and relationship in the German Shepherd dog population in area of Cracow Branch of Polish Kennel Club
Full text + streszczenie
Dorota Lewczuk, Andrzej Bereznowski, Mateusz Hecold, Zbigniew Kłos
Częstość występowania martwicy chrzęstno-kostnej u ogierów w zakładach treningowych – doniesienie wstępne
Pełny tekst + Summary
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Wyniki oceny przeżyciowej z uwzględnieniem cech otłuszczenia i umięśnienia loszek mieszańców o zróżnicowanym tempie wzrostu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Magdalena Szwajkowska, Zygmunt Litwińczuk, Alicja Matwijczuk
The influence of cow breed and feeding system on the dispersion state of milk fat and content of cholesterol
Full text + streszczenie
Paweł Bielański, Dorota Kowalska, Magdalena Wrzecionowska
Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych i ich mieszańców do produkcji mięsa
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Jasińska, Katarzyna Łyczko, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek
Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego
Pełny tekst + Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda
Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania
Pełny tekst + Summary

Tom 7 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Zależności pomiędzy wydajnością pierwiastek rasy montbeliarde w pierwszym trymestrze laktacji a ich późniejszą użytkowością mleczną
Pełny tekst + Summary
Wioletta Sawicka-Zugaj
The polymorphism of 24 microsatelite loci in 4 Polish cattle breeds
Full text + streszczenie
Natasza Święcicka, Stanisław Kubacki, Jacek Zawiślak, Dominika Gulda, Magdalena Drewka, Monika Monkiewicz
Estymacja nieparametryczna cech pokroju szynszyli odmiany standard względem wieku zwierząt ocenianych podczas licencji
Pełny tekst + Summary
Mariusz Zieleziński, Edward Pawlina
Analiza wzrostu gołębi różnych ras
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
Effect of management with and without litter and of rearing season on the results of conformation evaluation of Polish Large White and Polish Landrace gilts
Full text + streszczenie
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Wojciech Neja, Małgorzata Jankowska, Magdalena Jaworska, Paweł Ciszewski
Znaczenie bydła w gospodarstwach agroturystycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Krawczyk, Michał Gagucki
Wpływ podawania lochom preparatu ziołowego na wyniki odchowu prosiąt
Pełny tekst + Summary
Wiesław Sobotka, Jan Miciński, Piotr Wróblewski, Grzegorz Zwierzchowski
Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna Rekiel, Justyna Więcek, Justyna Bartosik, Karolina Beyga
Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators
Full text + streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Barbara Biesiada-Drzazga, Anna Charuta, Alina Janocha, Justyna Łęczycka
Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Angelika Dąbrowska, Jacek Zawiślak, Natasza Święcicka, Dominika Gulda
Problems connected with hyperactivity and bad behavior of dogs of different breeds
Full text + streszczenie
Czesław Klocek, Elżbieta Śliżewska, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski
Obserwacje zachowania warchlaków żywionych do woli
Pełny tekst + Summary

Write A Comment