tom 5 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Anna Chmielowiec-Korzeniowska , Marek Babicz
Changes in chosen blood plasma biochemical parameters in growing pigs
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Kazimierz Korman, Anna Jarzynowska, Maciej Adam Osikowski
Wpływ pory roku na użytkowość mleczną dojonych owiec
 Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Barbara Biesiada-Drzazga
Estimation of morphological composition and physical traits of hatching eggs in the selected meat hen stocks
Full text + streszczenie
Wilhelm Grzesiak, Piotr Sablik, Daniel Zaborski, Agata śukiewicz, Andrzej Dybus, Iwona Szatkowska
Zastosowanie metody MARS do klasyfikowania zabiegów inseminacyjnych u bydła mlecznego
 Pełny tekst + Summary
Bogumił Kotowski, Karol Kotowski
Skuteczność profilaktyki nieswoistej zespołu bezmleczności poporodowej u loch
 Pełny tekst + Summary
Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki
Wpływ wybranych czynników na długość ciąży krów ras  mięsnych
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk, Renata Klebaniuk
Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi cieląt i ich związek z jakością mięsa
 Pełny tekst + Summary
Mariusz Florek, Piotr Skałecki, Monika Kędzierska-Matysek, Małgorzata Ryszkowska-Siwko, Piotr Domaradzki
Wartość rzeźna i jakość mięsa cieląt różnych ras
 Pełny tekst + Summary
Tadeusz Pakulski, Maria Borys, Elżbieta Pakulska
Zawartość składników mineralnych w serach produkowanych z mleka plenno-mlecznej owcy kołudzkiej
 Pełny tekst + Summary
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Maria Ruda, Bożena Kusz, Rafał Korona
Zawartość i rozmieszczenie tłuszczu w tuszach świń rasy hampshire
 Pełny tekst + Summary
Stanisław Wajda, Tomasz Daszkiewicz, Ewa Burczyk, Rafał Winarski
Wartość rzeźna tusz jałówek i buhajków oraz efekt ekonomiczny uzyskany z podziału ich tusz na elementy kulinarne
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Maria Dymnicka , Magdalena Dębska Ewa Arkuszewska , Wanda Olech
Serum and tissue concentrations of selected biochemical and mineral compounds in relation to the incidence of balanoposthitis in European bison
Full text + streszczenie
Marian Flis
Zmienność zagęszczeń i preferencji siedliskowych zajęcy w warunkach obwodu łowieckiego w latach 1998-2008
 Pełny tekst + Summary
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Diana Nowacka
Characteristics of the European beaver (Castor fiber L.) population in the Tuchola Forest
Full text + streszczenie
Adriana Świstowska, Ryszard Tomczyński, Zofia Politowicz
Evaluation of contamination level of mare’s milk with selected chlorinated hydrocarbons
Full text + streszczenie

tom 5 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Jerzy Nowachowicz, Grażyna Michalska, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analiza wyników oceny przyzyciowej młodych knurów mieszańców F1
Pełny tekst + Summary
Dariusz Piwczyński
Application of cIassification trees in statistical analysis of ewe prolificacy
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski
Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the linear and threshold model
Full text + streszczenie
Mirosław Poczta, Paweł Szulmowicz, Józef Kulisiewicz, Martyna Batorska
Occurrence of conformation defects in young breeding pigs of Polish Large White and Polish Landrace breeds
Full text + streszczenie
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Długowieczność krów i przyczyny ich brakowania
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Maciej Gierdziewicz, Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Wpływ wielkości stada i dziennej wydajności mlecznej na zawartość komórek somatycznych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Jankowska. Janusz Baliński
Zmiany kwasowości czynnej i ciężaru właściwego siary krów w zależności od wybranych czynników
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Wpływ przedłużonych laktacji na skład mleka i liczbę komórek somatycznych
Pełny tekst + Summary
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szare
Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Rafał Bodarski, Agnieszka Szyszkowska, Józef Sowiński, Aldona Zaleska
Jakość i stabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy uprawianej współrzędnie z bobikiem
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Przemysław Dariusz Wasilewski, Tomasz Bucek
Związek pomiędzy wykorzystaniem paszy a wartością tuczną i rzeźną świń
Pełny tekst + Summary
Adam Oler, Małgorzta Grabowicz
Dowolne pobranie suchej masy i substancji organicznej przez opasane buhajki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańce z rasą limousine
Pełny tekst + Summary
Barbara Orzechowska, Józef Koczanowski, Mirosław Tyra
Wpływ oleju sojowego w paszy na wartość rzeźną i jakość mięsa tuczników rasy wielkiej białej polskiej i puławskiej
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Karolina Marcinek
Ciąże bliźniacze w polskiej hodowli koni pełnej krwi angielskiej w okresie ostatnich dziesięciu lat
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Józefa Gardzielewska, Małgorzata Jakubowska, Tadeusz Karamucki, Artur Rybarczyk, Wanda Natalczyk-Szymkowska
Porównanie jakości tuszek i mięsa gęsi 17-tygodniowych i 3-letnich
Pełny tekst + Summary
Eugenia Grześkowiak, Andrzej Borys, Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Piotr Janiszewski, Jerzy Strzelecki
Badania jakości mięsa i tłuszczu tuczników pochodzących z krzyżowania ras białych i mieszańców z udziałem rasy duroc
Pełny tekst + Summary
Tadeusz Pakulski, Elżbieta Pakulska
Skład frakcji tłuszczowej w serach z mleka merynosów barwnych w zależności od technologii ich produkcji
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek
Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Kunowska-Slósarz, Joanna Różańska
High yielding cows and their calves’ behaviour in the perinatal period
Full text + streszczenie

tom 5 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Małgorzata Morek-Kopeć. Andrzej Żarnecki
Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Mariusz Kamiński
Wpływ predippingu na liczbę komórek somatycznych w mleku
Pełny tekst + Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Feliks Ryduchowski
Wpływ częstotliwości doju na wydajność, skład chemiczny i jakość mleka
Pełny tekst + Summary
Monika Gębska, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne ferm szynszyli o różnej wielkości stada podstawowego
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna Rekiel, Dorota Olejniczak
The influence of the mixture type on the productive and economic results of fattening of hybrid pigs
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Monika Maryańska
Analysis of selected parameters in Thoroughbred mares and foals at the postpartum period
Full text + streszczenie
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part I. Effect of parents and prenatal factors
Pełny tekst + Summary
Maria Kulisa, Katarzyna Makieła, Bogusława Długosz, Magdalena Gaj
Thoroughbred foals’ mortality causes during first six months of life. Part II. Diseases and injuries
Full text + streszczenie
Karolina Szulc, Janusz T. Buczyński, Ewa Skrzypczak
Wpływ wieku pierwszego oproszenia na wybrane cechy użytkowości rozpłodowej loch Redone
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Robert Głogowski ,Marian Czauderna , Agnieszka J. Rozbicka, Katarzyna A. Krajewska
Selected functional characteristics of hind leg muscle of nutria (Myocastor coypus Mol.), from an extensive feeding system
Full text + streszczenie
Danuta Jaworska, Wiesław Przybylski, Katarzyna Kajak-Siemaszko, Elżbieta Olczak, Elżbieta Skierka, Stanisław Niemyski
Evaluation of technological value and sensory quality of pork meat, originated from two paternal PenArLan lines
Full text + streszczenie
Mariusz Rudy ,Agata Znamirowska
Level of accumulation of heavy metaIs in tissues of poultry and chemical composition of mea t depending on age of birds
Full text + streszczenie
Janusz Wejer, Inez Lendo, Dorota Lewczuk
Wpływ liniowych parametrów odbicia na kąt baskilu koni na różnym etapie treningu
Pełny tekst + Summary
Janusz Wejer, Dorota Lewczuk
Wpływ treningu na przenoszenie kończyn tylnych konia w skokach luzem
Pełny tekst + Summary

tom 5 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Ireneusz Antkowiak, Jarosław Pytlewski, Ryszard Skrzypek, Magdalena Jakubowska
Wpływ pochodzenia buhajów na użytkowość mleczną ich córek
 Pełny tekst + Summary
Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja, Małgorzata Bembnista
Użytkowość mleczna krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej pochodzenia krajowego i zagranicznego
 Pełny tekst + Summary
Ewa Jastrzębska, Aleksandra Tomczak
Analysis of performance test results of cold-blooded stallions from north-eastern Poland with regard to origin
Full text + streszczenie
Edward Pawlina, Katarzyna Borys
Growth of Wrocław Meat breed pigeons in relation to the number of birds in the nest
Full text + streszczenie
Dariusz Piwczyński, Bogna Kowaliszyn, Sławomir Mroczkowski
Porównanie oceny wartości hodowlanej jagniąt na podstawie klasycznego modelu selekcyjnego i modelu zwierzęcia
 Pełny tekst + Summary
Magdalena Sobczyńska
Analiza genetyczna dzielności wyścigowej koni rasy pełnej krwi angielskiej na różnych dystansach
 Pełny tekst + Summary
Dariusz Zalewski,Grażyna Sender, Adrianna Pawlik , Maciej Żurkowski
Genetic structure of red deer (Cervus elaphus) population from Warmińsko- Mazurskie district inferred from microsatellite data
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Wydajność pierwiastek a ich życiowa użytkowość
 Pełny tekst + Summary
Jacek Zawiślak, Bogusz Łaski, Stanisław Kubacki
Ocena licencyjna lisów polarnych niebieskich na wybranych fermach zarodowych w województwie kujawsko-pomorskim
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Bronisław Borys, Urszula Kaczor, Henryk Pustkowiak
Wpływ makuchu rzepakowego i nasion lnu oraz dodatku witaminy E na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i okrywowego jagniąt
 Pełny tekst + Summary
Krzysztof Górski,Agata Paprocka ,Elżbieta Bombik, Teresa Bombik, Leon Saba
The effect of a minerał mixture on cobalt łevełs in dairy cows in the region of southern Podłasie
Full text + streszczenie
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza, Jan Szarek
Opasanie buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej systemem tradycyjnym lub mieszanką pełnodawkową (TMR)
 Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Antoni Jarczyk, Wanda Milewska, Zdzisław Winiarski, Kinga Kobak, Daniel Sitkiewicz
Efektywność rozpłodowa loch Pen Ar Lan użytkowanych w małej i dużych fermach towarowych
 Pełny tekst + Summary
Anna Rekiel, Dorota Olejniczak, Damian Kacprzak
Produkcyjność loch hybrydowych w wybranych chlewniach krajowych
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Tomasz Grodzicki
Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego
 Pełny tekst + Summary
Jolanta Król, Anna Litwińczuk, Aneta Brodziak, Barbara Topyła
Jakość mleka trzech ras krów w kolejnych latach użytkowania
 Pełny tekst + Summary
Daniel Rogoźnicki, Piotr Guliński
Czynnii wpływające na jakość i skład mleka towarowego dostarczanego do jednej ze spółdzielni mleczarskich na terenie południowego Podlasia
 Pełny tekst + Summary
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Bożena Żurawel
Wielkość dostaw i klasyfikacja mleka surowego skupowanego w latach 2000-2006 przez jedną ze spółdzielni mleczarskich na terenie Podlasia
 Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Elżbieta Włoszek
Mięsność i jakość mięsa mieszańców (landrace x yorkshire) x duroc oraz (landrace x yorkshire) x hampshire
 Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Elżbieta Krzęcio, Katarzyna Antosik, Andrzej Zybert, Robert Włoszek
Wartość rzeźna i jakość mięsa loszek linii ojcowskiej rasy duroc pochodzenia duńskiego
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Elżbieta Bombik, Anna Wysokińska, Krzysztof Górski, Stanisław Kondracki
The dynamie s of changes in partridge population (Perdix perdix L.) in the hunting regions of the eentral-eastern Poland in the years 1998-2007
Full text + streszczenie
Dorota Bugnacka
Results of piglet rearing and the length of the weaning-to-service interval in primiparous sows kept in different types of farrowing pens
Full text + streszczenie
Ryszard Kolstrung, Michał Pluta, Łukasz Baturo
Porównanie wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych sprzętów konnych w uprawie roli
 Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Przemysław Kowalski
Aktywność dobowa bydła wybranych ras w zależności od częstotliwości podawania paszy
 Pełny tekst + Summary
Natasza Święcicka ,Stanisław Kubacki , Eliza Malczyk, Monika Monkiewicz
The changes in the number of wild living fur animals in Poland (Bydgoszcz hunting region) in years 2001-2008
Full text + streszczenie

Comments are closed.