Tom 12 nr 1

powrót na górę

Jakość produktów zwierzęcych
Sylwia BIELIŃSKA-NOWAK, Grażyna CZYŻAK-RUNOWSKA
Jakość higieniczna, wydajność i podstawowy skład mleka owczego w zależności od fazy laktacji
Pełny tekst + Summary
Piotr GULIŃSKI, Krzysztof WYSZOMIERSKI, Ewa SALAMOŃCZYK
Współzależność pomiędzy liczbą komórek somatycznych a użytkowością mleczną krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Konrad KOZIOŁ, Sylwia PAŁKA, Łukasz MIGDAŁ, Olga DEREWICKA, Michał KMIECIK, Dorota MAJ, Józef BIENIEK
Analiza tekstury mięsa królików w zależności od sposobu obróbki termicznej
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Agnieszka KALINIAK, Monika KĘDZIERSKA- MATYSEK, Małgorzata DMOCH
Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy (Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze
Pełny tekst + Summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Roman MILER, Ewa SALAMOŃCZYK
Koncentracja ołowiu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) w wybranych województwach w Polsce
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Agata KOKOCIŃSKA, Tadeusz KALETA
Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt
Pełny tekst + Summary

Tom 12 nr 2

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność tuczu świń mieszankami z udziałem łubinu żółtego Lupinus luteus
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Monika TRZCIŃSKA, Magdalena BRYŁA
Zastosowanie butylowanego hydroksytoluenu w kriokonserwacji nasienia knura
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Anna JARZYNOWSKA
Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marek STANISZ, Marta BYKOWSKA, Joanna SKŁADA-NOWSKA, Łukasz SIKORA, Piotr ŚLÓSARZ
Wpływ płci, czasu przechowywania i rodzaju mięśnia na jakość mięsa królików rasy baran francuski
Full text + streszczenie

Tom 12 nr 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA, Bronisław BORYS
Wpływ dodatku ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Alicja SATOŁA, Ewa PTAK
Wpływ wybranych czynników na zawartość mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Janusz F. POMIANOWSKI, Tomasz MITUNIEWICZ, Janina SOWIŃSKA, Dorota WITKOWSKA
Jakość mięsa strusi transportowanych na różne odległości
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wojciech MISIUKIEWICZ, Joanna GRUSZCZYŃSKA, Beata GRZEGRZÓŁKA, Małgorzata JANUSZEWICZ
Wpływ działalności populacji bobra europejskiego (Castor fiber L.) na roślinność drzewiastą Wigierskiego Parku Narodowego
Pełny tekst + Summary

TOM 12 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena GRACZYK, Ewa GORNOWICZ, Sebastian MUCHA, Mirosław LISOWSKI, Bartosz GRAJEWSKI, Jolanta RADZISZEWSKA, Marian PIETRZAK, Tomasz SZWACZKOWSKI
Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek
Pełny tekst + summary
Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Anna SZYMANOWSKA, Andrzej JUNKUSZEW, Krzysztof PATKOWSKI, Monika GREGUŁA-KANIA, Wiktor BOJAR, Paulina DUDKO
Owce syntetycznych linii BCP i SCP w praktycznej hodowli i doświadczalnictwie
Pełny tekst + summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Beata SITKOWSKA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Marcin BRZOZOWSKI, Joanna AERTS
Dój ćwiartkowy w grupie krów pierwiastek i wieloródek
Pełny tekst + summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Wskaźniki biochemiczne i mineralne krwi tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu żółtego (Lupinus luteus)
Pełny tekst + summary
Stanisław WINNICKI, Jerzy Lech JUGOWAR, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA
Analiza cech użytkowości mlecznej krów w zależności od organizacji i poziomu ich żywienia w stadzie o wysokiej wydajności
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Krzysztof PAWLAK, Zenon NIECKARZ, Marcin LIS, Bartosz BOJARSKI, Barbara TOMBARKIEWICZ, Magdalena SWADŹBA, Jerzy NIEDZIÓŁKA
Wpływ pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na wylęgowość zarodków kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Pełny tekst + summary
Jakość produktów zwierzęcych
Lidia LEWKO, Ewa GORNOWICZ
Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej
Pełny tekst + summary
Katarzyna ROMAN, Anna WYROSTEK, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Charakterystyka okrywy włosowej konika polskiego i konia huculskiego z uwzględnieniem właściwości fizycznych oraz budowy histologicznej różnych rodzajów włosów
Pełny tekst + summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Barbara TOPYŁA
Wpływ fazy laktacji i sezonu produkcji na stan dyspersji tłuszczu w mleku krów różnych ras
Pełny tekst + summary
Michalina ZOWCZAK, Grażyna NIEDZIAŁEK, Ewa SALAMOŃCZYK, Roman MILER
Koncentracja selenu w tkance mięśniowej dzików (Sus scrofa) z wybranych regionów w Polsce
Pełny tekst + summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Czesław KLOCEK, Jacek NOWICKI, Barbara BRUDZISZ, Mariola PABIAŃCZYK
Preferencje barwne świń
Pełny tekst + summary

 

Comments are closed.