TOM 16 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, Inga KOWALEWSKA-ŁUCZAK
Wpływ polimorfizmu w regionie promotorowym 5’ genu TG na cechy użytkowości mlecznej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Małgorzata Anna SZEWCZUK, Hanna KULIG
Asocjacja wybranych miejsc polimorficznych w genie IGF1R z masą ciała i konformacją bydła rasy hereford
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Arkadiusz PIETRUSZKA, Anna DER, Beata MATYSIAK
Analiza długości ciąży i jej wpływu na wyniki użytkowości rozpłodowej loch hybrydowych utrzymywanych na fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Justyna PYCHA, Magdalena ZATOŃ-DOBROWOLSKA, Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK
Analiza wpływu komponentu matczynego i ojcowskiego oraz sezonu wykotu na wyniki reprodukcyjne samic królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK, Elżbieta WNUK-PAWLAK, Anna WIŚNIEWSKA, Dominika DZIUBAN, Martyna FRĄTCZAK, Barbara RAŚ
Temperatura ciała koni przebywających na padokach w różnych warunkach pogodowych w porze letniej
Pełny tekst + Summary

TOM 16 NR 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu białka prionowego (PRNP) w stadach owiec rasy merynos polski i suffolk
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Radosław Szymon ŁUGOWSKI, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Piotr KOZERA, Jerzy KSIĘŻAK
Syntetyczna linia WROBER – wpływ systemu stanowienia na wskaźniki rozrodu i produkcję jagniąt rzeźnych
Pełny tekst + Summary
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu wąskolistnego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Khaled EL-SHAHAT, Magdi WAHEED, Amal ALI, Abdel-Aziz SALLAM, Badr EL-SAIDY
Influence of sugars and osmoregulators on the motility and viability of cooled and frozen-thawed ram semen
Pełny tekst
Katarzyna ŁUGOWSKA
Wpływ Roundupu na gamety amura białego (Ctenopharyngodon idella Val.) – badania wstępne
Pełny tekst + Summary
Natalia WOJTASIAK, Tomasz STANKIEWICZ, Jan UDAŁA
Badanie ultrasonograficzne ciąży u kozy domowej (Capra hircus) ‒ przegląd
Pełny tekst + Summary

Comments are closed.