TOM 16 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Małgorzata Anna SZEWCZUK, Hanna KULIG
Asocjacja wybranych miejsc polimorficznych w genie IGF1R z masą ciała i konformacją bydła rasy hereford
Pełny tekst + Summary
Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, Inga KOWALEWSKA-ŁUCZAK
Wpływ polimorfizmu w regionie promotorowym 5’ genu TG na cechy użytkowości mlecznej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Arkadiusz PIETRUSZKA, Anna DER, Beata MATYSIAK
Analiza długości ciąży i jej wpływu na wyniki użytkowości rozpłodowej loch hybrydowych utrzymywanych na fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Justyna PYCHA, Magdalena ZATOŃ-DOBROWOLSKA, Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK
Analiza wpływu komponentu matczynego i ojcowskiego oraz sezonu wykotu na wyniki reprodukcyjne samic królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK, Elżbieta WNUK-PAWLAK, Anna WIŚNIEWSKA, Dominika DZIUBAN, Martyna FRĄTCZAK, Barbara RAŚ
Temperatura ciała koni przebywających na padokach w różnych warunkach pogodowych w porze letniej
Pełny tekst + Summary

TOM 16 NR 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu białka prionowego (PRNP) w stadach owiec rasy merynos polski i suffolk
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Radosław Szymon ŁUGOWSKI, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Piotr KOZERA, Jerzy KSIĘŻAK
Syntetyczna linia WROBER – wpływ systemu stanowienia na wskaźniki rozrodu i produkcję jagniąt rzeźnych
Pełny tekst + Summary
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu wąskolistnego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Khaled EL-SHAHAT, Magdi WAHEED, Amal ALI, Abdel-Aziz SALLAM, Badr EL-SAIDY
Influence of sugars and osmoregulators on the motility and viability of cooled and frozen-thawed ram semen
Pełny tekst
Katarzyna ŁUGOWSKA
Wpływ Roundupu na gamety amura białego (Ctenopharyngodon idella Val.) – badania wstępne
Pełny tekst + Summary
Natalia WOJTASIAK, Tomasz STANKIEWICZ, Jan UDAŁA
Badanie ultrasonograficzne ciąży u kozy domowej (Capra hircus) ‒ przegląd
Pełny tekst + Summary

TOM 16 NR 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Małgorzata PIÓRKOWSKA
Wpływ substancji pro-, pre- i synbiotycznych na zdrowie, pomiary morfometryczne przewodu pokarmowego oraz wyniki badań mikrobiologicznych treści jelita norek.
Pełny tekst + Summary
Anna REKIEL. Paweł BIELIŃSKI. Magdalena ŁASKA. Marcin SOŃTA. Martyna BATORSKA, Justyna WIĘCEK
Wpływ dodatku 0,5% L-argininy do mieszanek dla tuczników na wybrane cechy tuczne i rzeźne.
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Katarzyna ŁUGOWSKA, Elżbieta Anna KONDERA
Zaburzenia rozwojowe larw jazia (Leuciscus idus L.) wywołane przez miedź i kadm
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Iwona JANCZAREK. Izabela WILK. Anna WIŚNIEWSKA. Roland KUSY. Katarzyna CIKACZ, Martyna FRĄTCZAK, Przemysław WÓJCIK
Wpływ temperatury i wilgotności powietrza w stajni na podstawowe parametry fizjologiczne koni.
Pełny tekst + Summary
Maja ŚWISZCZEWSKA. Ewa WÓJCIK. Marian KAPROŃ
Czynniki warunkujące wybór koni do użytkowania w rekreacji i sporcie.
Pełny tekst + Summary

TOM 16 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Amelia RADZIK RANT, Witold RANT, Adrianna BRYJAK, Roman NIŻNIKOWSKI
Wpływ typu urodzenia i płci jagniąt na parametry ich odchowu u owiec rasy wrzosówka i żelaźnieńska
Pełny tekst + Summary
Roman MYLOSTYVYI, Volodymyr KOSTIUK, Oleksandr Chernenko, Olena KHMELEVA, Yulia DUDA, Olena IZHBOLDINA
Influence of country of origin and lineage on the lifetime milk production of Holstein cows
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ
Effect of a diet supplemen¬ted with nettle (Urtica dioica L.) or fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) on the litter size and milk yield of rabbits
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Izabela SZPRĘGIEL, Danuta WROŃSKA
Rola fotoperiodu i melatoniny w kontroli rozrodu sezonowego ssaków
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Elżbieta BOMBIK, Justyna SOKÓŁ, Katarzyna PIETRZKIEWICZ
Fatty Liver Disease in Dairy Cattle – risk factors, symptoms and prevention
Pełny tekst + Summary
Anna CZUBERNAT, Joanna MAKULSKA, Mogens A. KROGH, Anna H. STYGAR
The use of evolutionary operations to assess the intervention effect on the behaviour of dairy cows
Pełny tekst + Summary

Comments are closed.