tom 6 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Estimation of racing performance of Polish purebred Arabian horses winning title shows
Full text + streszczenie
Edyta Molik, Tomasz Misztal , Katarzyna Romanowicz, Maciej Murawski
Changes in melatonin, prolactin and growth hormone concentrations in Olkuska sheep, Polish Mountain Sheep and their crosses during lactation
Full text + streszczenie
Beata Sitkowska, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Polimorfizm genów białek mleka oraz ich wpływ na mleczność krów
 Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Goleman
Impact of sex, age and raising place on puppies' aptitude test results
Full text + streszczenie
Milena Józwik, Marta Kowaleczko, Beata Trawińska, Andrzej B. Sadzikowski
Ocena bakteriologiczna i parazytologiczna kału bezgrzebieniowców w gospodarstwie agroturystycznym w województwie lubelskim
 Pełny tekst + Summary
Czesława Lipecka, Anna Szymanowska, Marek Szymanowski, Andrzej Junkuszew, Tomasz M. Gruszecki, Jacek Kuźmak, Monika Olech
Milk yield and quality in sheep with maedi-visna virus
Full text + streszczenie
Waldemar Teter, Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski, Zygmunt Litwińczuk
Efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach podejmujących produkcję żywca wołowego
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Małgorzata Dmoch, Antoni Polonis
Effect of dietary copper chelate and herbal mixture on slaughter turkey performance
Full text + streszczenie
Eugeniusz R. Grela, Wioletta Semeniuk, Edyta Kowalczuk-Vasilev
Efektywność ekologicznego żywienia loch i odchowu prosiąt wybranych genotypów
 Pełny tekst + Summary
Andrzej Gugołek, Cezary Purwin, Łucja Łaniewska- Trokenheim, Paweł Janiszewski, Małgorzata Konstantynowicz
Status mikrobiologiczny oraz strawność składników pokarmowych i energii dawek pokarmowych zawierających dodatek kiszonych śrut z pszenżyta i kukurydzy dla norek hodowlanych
 Pełny tekst + Summary
Maria Wiąz, Michał Bratos, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Application of the beta-hydroxy-beta-methylbutyric (HMB) acid in broiler chicken feeding
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Barbara Andruszkiewicz, Józef Kulisiewicz, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Anna Rekiel
Relationship between hierarchy in group of pregnant sows, kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproduction performance
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar, Maria Ruda, Małgorzata Ormian
Reakcje behawioralne loch utrzymywanych indywidualnie i grupowo
Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Krzysztof Janczewski
Analiza aktywności różnych grup bydła w zależności od systemu utrzymania
 Pełny tekst + Summary
Małgorzata Ormian, Maria Ruda
Zachowania eksploracyjne świń w początkowym okresie tuczu
 Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czysto rasowych
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Związki zachodzące pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej knurków różnych ras
Pełny tekst + Summary
Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski
Wyniki oceny przyżyciowej knurków mieszańców F1 pochodzących z bydgoskiego okręgu hodowlanego
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Jankowska, Mariusz Bogucki, Krzysztof Kozik
Wpływ systemu utrzymania na efektywność użytkowania krów mlecznych
Pełny tekst + Summary
Kinga Łoniewska, Zenon Nogalski
Tempo uruchamiania rezerw tłuszczowych ciała krów mlecznych w pierwszym okresie laktacji a ich produkcyjność
Pełny tekst + Summary
Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Sylwia Krężel-Czopek, Sebastian Kunert
Wpływ systemu utrzymania na użytkowość mleczną krów
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Ewa Arkuszewska, Michał Wierzbowicz
The use of distillers dried grains with solubIes (DDGS) from wheat and maize as a source of protein in concentrates for fattening young bulls
Full text + streszczenie
Monika Michalczuk, Tomasz Szara , Andrzej Bereznowski , Urszula Serwa, Marcin Winkowski
Effect of administration of two forms of vitamin D in a feed mixture on the strength traits of the femur bone of broiler chickens
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Bogdan Szostak
Wpływ intensywności wzrostu loszek na cechy morfologiczne ich narządów rozrodczych
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Anna Wolanciuk, Jolanta Król, Agnieszka Jarosińska
Przydatność technologiczna mleka trzech ras krów żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Eugenia Grześkowiak, Jerzy Strzelecki, Fabian Magda, Beata Lisiak, Krzysztof Powałowski
Badania porównawcze wartości rzeźnej i jakości mięsa tuczników cztero- i dwurasowych pochodzących z produkcji towarowej
Pełny tekst + Summary
Aleksandra Cebulska, Hanna Jankowiak, Anna Zmudzińska, Wojciech Kapelański
Porównanie jakości tusz i mięsa świń mieszańców F1 (wbp x pbz) x pbz oraz F1 (wbp x pbz) x duroc
Pełny tekst + Summary
Agata Czapla, Jan Niemiec
Wpływ preparatu Ayucal na jakość skorupy jaj w drugiej fazie nieśności kur
Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 3

Genetyka i hodowla zwierząt
Katarzyna Andraszek, Joanna Szymańska, Elżbieta Smalec
Identification of T-bands and subtelomeric areas in chromosomes of the European domestic goose (Anser anser)
Full text + streszczenie
Maria Bocian, Wojciech Kapelański, Salomea Grajewska, Hanna Jankowiak, Jolanta Kapelańska, Jan Dybała, Milena Biegniewska, Joanna Wiśniewska
Wpływ grubości słoniny określanej przyżyciowo na wartość hodowlaną i rozpłodową loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej użytkowanych w regionie Pomorza i Kujaw
Pełny tekst + Summary
Józef Kulisiewicz, Paweł Szumlewicz, Martyna Batorska, Mirosław Poczta
Związki między cechami pokroju u młodych świń hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej
Pełny tekst + Summary
Jan Miciński, Janusz Klupczyński, Janina Pogorzelska
Użytkowość mleczna krów rasy jersey importowanych do Polski z Danii
Pełny tekst + Summary
Tadeusz Rychlik, Anna Krawczyk
Estimation of genetic variation in Pomeranian sheep population included in the Genetic Resources Conservation Programme
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Piotr Czyżowski, Mirosław Karpiński
Wpływ czynników środowiskowych na populacje zwierzyny drobnej na Lubelszczyźnie
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Katarzyna Ognik, Anna Czech
Wpływ dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicago sativa) na potencjał antyoksydacyjny krwi indorów
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Marcin Kruk, Anna Bereta, Piotr Wójcik, Angelina Czubska
Możliwości wykorzystania wybranych indeksów budowy krowy do przewidywania przebiegu porodu oraz wskaźników rozrodu
Pełny tekst + Summary
Paulina Pogorzelska, Zenon nogalski
Calving difficulty in cows and heifers of the Polish dairy cattle population in 2007-2008
Full text + streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Bogusław Barabasz, Stanisław Łapiński, Michał Grembowicz
Zależności pomiędzy parametrami fenotypowymi, masą ciała i wielkością skóry szynszyli
Pełny tekst + Summary
Marian Flis
Zróżnicowanie jakości osobniczej saren z obwodów polnych i leśnych na Wyżynie Lubelskiej
Pełny tekst + Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna , Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Katarzyna A. Krajewska
fatty acid concentration in the meat of young female nutria (Myocastor coypus Mol.)
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna Bartosik , Paweł Górski
The intestinal parasites of the selected mammal species, living in zoological gardens and wild animal parks
Full text + streszczenie
Marian Brzozowski, Anna Gałązka, Danuta Dzierżanowska-Góryń
Attempts to analyze finn-raccoon (Nyctereutes procyonoides) fur-biting problem
Full text + streszczenie
Milena Józwik, Renata Więch, Beata Trawińska
Wpływ wybranych ferm zwierzęcych na bakteriologiczne zanieczyszczenie środowiska
Pełny tekst + Summary
Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Józef Koczanowski, Marzena Jurczak
Obserwacje nad zastosowaniem kolorowych piłek jako wzbogacenia środowiska chowu warchlaków
Pełny tekst + Summary

tom 6 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Katarzyna Andraszek, Agata Danielewicz, Elżbieta Smalec, Marian Kaproń
Identification of the nucleoli in domestic horse
spermatocytes – preliminary investigations
Full text + streszczenie
Ewa Działa-Szczepańczyk, Małgorzata Pierko
Studium porównawcze cech biometrycznych krzyżóki (Anas platyrhynchos) i jej formy udomowionej (Anas platyrhynchos f. domestica)
 Pełny tekst + Summary
Antoni Jarczyk, Robert Eckert, Krzysztof Kurzyński
Próba określenia przyczyn tworzenia się ujemnych wartości indeksów kojarzeń i selekcyjnych knurów ocenianych w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej
 Pełny tekst + Summary
Ewa Jastrzębska, Adriana Świstowska, Magdalena Kowalska
Charakterystyka zarodowego pogłowia koni zimnokrwistych utrzymywanego na terenie Warmii i Mazur
 Pełny tekst + Summary
Aurelia Mucha, Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Mirosław Koska
Zależność pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej loszek a ich późniejszym otłuszczeniem, umięśnieniem oraz płodnością
 Pełny tekst + Summary
Małgorzata Pierko, Ewa Działa-Szczepańczyk
Analiza morfometryczna krtani dolnej (syrinx) krzyżówki (Anas platyrhynchos) i markaczki (Melanitta nigra)
 Pełny tekst + Summary
Dariusz Piwczyński, Sławomir Mroczkowski, Beata Sitkowska
Survival analysis of lambs using Cox’s proportional hazards’ modeling and Kaplan-Meier method
Full text + streszczenie
Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek
The analysis of trends in purebred dog breeding in 2000-2010 – data from the National Purebred
Dog Shows organized by the Polish Kennel Club, Branch in Olsztyn
Full text + streszczenie
Magdalena Szyndler-Nędza, Mirosław Tyra, Tadeusz Blicharski, Anna Bereta, Robert Eckert
Zmiany w użytkowości tucznej i rzeźnej młodych knurów hodowlanych w latach 2005-2009
 Pełny tekst + Summary
Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski
Prion protein (PrP) gene polymorphism and simulation study of breeding oriented to scrapie resistance in Polish Merino and Polish Mountain Sheep
Full text + streszczenie
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Ocena wpływu wybranych czynników na długość okresu zasuszania krów i jego związku z cechami użytkowości mlecznej
 Pełny tekst + Summary
Anna Jarzynowska, Kazimierz Korman
Efektywność produkcji jagniąt rzeźnych od plenno-mlecznej owcy kołudzkiej w zależności od terminu stanówki w okresie jesiennym lub zimowym
Pełny tekst + Summary
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński
Przebieg produkcji mleka, długość laktacji i wydajność mleczna krów pierwiastek w zależności od wieku ich pierwszego ocielenia
 Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki
Wpływ przedłużonych laktacji pierwiastek na efektywność ich życiowej użytkowości
 Pełny tekst + Summary
Waldemar Teter, Witold Chabuz, Piotr Stanek, Zygmunt Litwińczuk
Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach z rejonu Podkarpacia z uwzględnieniem modelu żywienia krów
 Pełny tekst + Summary
Janusz Wejer, Maria Jodłowska, Dorota Lewczuk
Analiza parametrów skoków konia dosiadanego przez jeźdźca i skaczącego swobodnie w trakcie dwóch etapów treningu
 Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Krzysztof Patkowski, Mirosław Pięta, Anna Szymanowska
Productivity of the Uhruska sheep ewes fed with haylage with addition of Festulolium
Full text + streszczenie
Janusz L. Sokół , Iwona Kosieradzka , Ewa Sawosz-Chwalibóg1 , Szymon Fiedorowicz , Jan Tywończuk , Wiesław Sobotka , Katarzyna Śmiecińska
Nutritive value of wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS) in nutrition of growing-finishing pigs
Full text + streszczenie
Danuta Strusińska, Zofia Antoszkiewicz, Joanna Kaliniewicz
The concentrations of β-carotene, vitamin A and vitamin E in bovine milk in regard to the feeding season and the share of concentrate in the feed ration
Full text + streszczenie
Rozród zwierząt
Witold Chabuz
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej buforującej treść żwacza,  zawierającej fosforan amonu, na użytkowość krów. Część II. Wskaźniki rozrodu
 Pełny tekst + Summary
Jakub Gąbka, Wiktor Gadomski, Beata Madras-Majewska
Effect of carbon dioxide on the onset of oviposition in instrumentally inseminated honeybee queens
Full text + streszczenie
Jakub Gąbka, Zbigniew Kamiński, Beata Madras-Majewska
The influence of development stage of brood used for rearing honeybee queens on the number of obtained queen cells 
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Wpływ wybranych czynników na zależności między liczbą komórek somatycznych w mleku a płodnością krów
 Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła
Analiza zależności między masą tuszy ciepłej a mięsnością tusz tuczników pogłowia masowego
 Pełny tekst + Summary
Katarzyna Antosik, Maria Koćwin-Podsiadła, Anna Kudelska
Związek mięsności z cechami jakości tuszy szacowanymi aparatem Ultra Fom 300 na materiale tuczników pogłowia masowego z uwzględnieniem sezonu uboju
 Pełny tekst + Summary
Katarzyna Antosik, Halina Sieczkowska, Elżbieta Krzęcio, Maria Koćwin-Podsiadła, Andrzej Zybert
Charakterystyka jakości mięsa mięśnia longissimus lumborum tuczników o zróżnicowanej wartości pH24
 Pełny tekst + Summary
Witold Chabuz
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej buforującej treść żwacza,  zawierającej fosforan amonu, na użytkowość krów. Część I. Zawartość makro- i mikroelementów w mleku
 Pełny tekst + Summary
Tomasz Grodzicki, Anna Litwińczuk, Joanna Barłowska, Piotr Domaradzki
Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięśni szkieletowych krajowych buhajków czarno-białych i mieszańców towarowych po buhajach rasy limousine
 Pełny tekst + Summary
Eugenia Grześkowiak, Bronisław Borys, Fabian Magda, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki, Karol Borzuta
Właściwości fizyko-chemiczne mięsa jagniąt tuczonych mieszanką z udziałem makuchu słonecznikowego i nasion lnu, z uwzględnieniem pochodzenia rasowego oraz rodzaju mięśnia
 Pełny tekst + Summary
Jolanta Król, Aneta Brodziak, Anna Wolanciuk, Monika Wójcik
Zawartość składników mineralnych w mleku krów simentalskich w zależności od systemu żywienia
 Pełny tekst + Summary
Fabian Magda, Jerzy Strzelecki, Beata Lisiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Piotr Janiszewski, Eugenia Grześkowiak
Wpływ rasy i kategorii na wartość rzeźną bydła ubijanego w Polsce w 2009 roku
 Pełny tekst + Summary
Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Aurelia Mucha
Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs
Full text + streszczenie
Aurelia Radzik-Rant, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna, Witold Rant
Wstępne wyniki analizy izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+‒HPCL)
Pełny tekst + Summary
Halina Sieczkowska, Maria Koćwin-Podsiadła, Katarzyna Antosik, Elżbieta Krzęcio, Andrzej Zybert, Łukasz Korszeń
Charakterystyka jakości surowca wieprzowego wybranych grup rasowych tuczników
 Pełny tekst + Summary
Grzegorz Żak, Robert Eckert, Anna Bereta
Analysis of relationships between carcass traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs and belly meat content
Full text + streszczenie

Comments are closed.