Tom 11 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz Czub, Roman Niżnikowski
Ocena wpływu selekcji w kierunku podnoszenia frekwencji pozytywnych uwarunkowań genetycznych w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej owcy żelaźnieńskiej
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK
Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z wydajnością i składem chemicznym mleka krów czterech ras
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK
Efektywność stosowania mieszanek z udziałem łubinu wąskolistnego w żywieniu rosnących świń
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Karolina SZULC, Ewa SKRZYPCZAK, Janusz T. BUCZYŃSKI, Tomasz GRACZYK
Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek PIC
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody ich pakowania i przechowywania
Pełny tekst + Summary
Ewa ŁUSZCZEK-TROJNAR, Piotr BŁONIARZ, Bartłomiej WINIARSKI, Ewa DRĄG-KOZAK, Włodzimierz POPEK
Porównanie koncentracji kadmu, cynku, manganu i niklu w filetach wybranych gatunków ryb konsumpcyjnych
Pełny tekst + Summary
Alicja MATWIJCZUK, Anna WÓJCIK-SAGANEK, Joanna BARŁOWSKA
Podstawowy skład chemiczny, zawartość kazeiny i wartość energetyczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej z uwzględnieniem ich dobowej wydajności
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Halina SIECZKOWSKA, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał ZALEWSKI, Krystian TARCZYŃSKI
Wpływ masy tuszy ciepłej na mięsność oraz wybrane cechy jakości mięsa tuczników z pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marian BRZOZOWSKI, Milena ŁUKASZEWSKA
Wpływ zagęszczenia królików w klatce na wyniki tuczu
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Andrzej JUNKUSZEW, Tomasz M. GRUSZECKI, Czesława LIPECKA, Paulina DUDKO, Wiktor BOJAR, Katarzyna BRACIK, Mumtaz KASHA, Monika GREGUŁA- KANIA, Katarzyna WIERCIŃSKA
Analiza wzrostu jagniąt syntetycznych linii plenno-mięsnych BCP i SCP
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Łukasz MIGDAŁ, Iwona GUJA, Iwona GOMULEC, Piotr NIEDBAŁA
Analiza rodowodów i monitoring różnorodności genetycznej nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec wełnisto-mięsnych i mięsnych
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Maria BOCIAN, Hanna JANKOWIAK, Wojciech KAPELAŃSKI, Maciej FRYCA
Efekty tuczu i wartość poubojowa tusz świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców towarowych utrzymywanych w gospodarstwie tradycyjnym w woj. kujawsko-pomorskim
Pełny tekst + Summary
Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Ewa PTAK, Krzysztof SŁONIEWSKI
Szacowanie dobowej wydajności mleka krów na podstawie porannych lub wieczornych udojów
Pełny tekst + Summary
Andrzej ZYBERT, Krystian TARCZYŃSKI, Halina SIECZKOWSKA, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Rafał IWAN
Wpływ pory roku wykonania uboju i masy tuszy ciepłej na mięsność tuczników pogłowia masowego
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK, Alina JANOCHA
Meat chemical composition and blood serum lipids of pigs fed mixtures containing barley or triticale (Skład chemiczny mięsa i lipidogram krwi tuczników żywionych mieszankami zawierającymi jęczmień lub pszenżyto)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr JANISZEWSKI, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Dariusz LISIAK, Karolina SZULC, Karol BORZUTA
Jakość i przydatność technologiczna mięsa świń rasy złotnickiej pstrej i jej mieszańców z rasą duroc lub wielką białą polską
Pełny tekst + Summary
Agnieszka LUDWICZAK, Marta BYKOWSKA, Marek STANISZ, Piotr ŚLÓSARZ
Ocena sensoryczna mięsa jagnięcego przez studentów z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań konsumenckich
Pełny tekst + Summary
Jolanta KRÓL, Zygmunt LITWIŃCZUK, Alicja MATWIJCZUK
Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji
Pełny tekst + Summary
Łukasz SAMARDAKIEWICZ, Piotr JANISZEWSKI, Beata MIKOŁAJCZAK
Udział części zasadniczych w zależności od masy i klasy mięsności tusz wieprzowych
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Edyta STANKOWSKA- ŻOŁĄDŹ
Analiza struktury genetycznej koni rasy American Quarter
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego populacji lisów pospolitych hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Justyna BARTOSIK, Martyna BATORSKA, Małgorzata KUNOWSKA-SLÓSARZ
Wpływ poziomu żywienia loch prośnych na ich kondycję i wskaźniki krwi
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Magdalena BRYŁA, Monika TRZCIŃSKA
Zastosowanie nowych antybiotyków w konserwacji nasienia knura w stanie płynnym
Pełny tekst + Summary
Iwona RAJSKA
Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standardowego zapłodnienia in vitro u świń
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Dorota KOWALSKA
Wpływ dodatku oleju rzepakowego i rybnego do dawek pokarmowych na zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Wioleta KNIŻEWSKA, Anna REKIEL
Ocena zróżnicowania szkód łowieckich powodowanych przez dzika europejskiego (Sus scrofa L.) na terenie dwóch obwodów łowieckich o charakterze leśnym w sezonach 2005/2006 i 2012/2013
Pełny tekst + Summary

Tom 11 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Grzegorz CZUB, Roman NIŻNIKOWSKI
Wpływ genotypu w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej wrzosówki polskiej
Pełny tekst + Summary
Monika GREGUŁA-KANIA, Mirosław KARPIŃSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Stanisław MILEWSKI, Leszek DROZD, Krzysztof PATKOWSKI, Piotr CZYŻOWSKI, Małgorzata GOLEMAN, Katarzyna TAJCHMAN, Marcin KONDRACKI, Katarzyna WIERCIŃSKA, Anna SZYMANOWSKA
Analiza zróżnicowania genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych
Pełny tekst + Summary
Agata PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH, Aldona KAWĘCKA, Grzegorz SMOŁUCHA, Anna MIKSZA-CYBULSKA, Barbara REJDUCH
Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Krzysztof PATKOWSKI, Tomasz M. GRUSZECKI, Marek SZYMANOWSKI, Eugeniusz R. GRELA, Marlena MIROSŁAW
Wpływ stosowania koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (PX) w żywieniu owiec matek na ich mleczność i wzrost potomstwa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Marian FLIS
Zmienność jakości osobniczej i wskaźników wydajności poubojowej saren na Wyżynie Lubelskiej
Pełny tekst + Summary
Piotr JANISZEWSKI, Karol BORZUTA, Dariusz LISIAK, Krzysztof POWAŁOWSKI, Łukasz SAMARDAKIEWICZ
Wpływ klas uformowania i otłuszczenia tusz na pH mięsa wołowego oraz charakterystyka struktury skupu bydła krajowego
Pełny tekst + Summary
Tadeusz KARAMUCKI, Artur RYBARCZYK, Małgorzata JAKUBOWSKA, Kinga RYBAK
Jakość mięśnia longissimus lumborum tuczników z udziałem rasy pietrain w zależności od przewodności elektrycznej 48 godzin post mortem
Pełny tekst + Summary
Małgorzata RYSZKOWSKA-SIWKO
Porównanie struktury włókien mięśniowych buhajków i jałówek młodego bydła i cieląt rzeźnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańców towarowych
Pełny tekst + Summary

Write A Comment