TOM 9 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria CZAPLICKA, Tomasz SZALUNAS, Zbigniew PUCHAJDA
Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ, Waldemar TETER, Piotr STANEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych
Pełny tekst + Summary
Ewa JANUŚ
Wpływ wybranych czynników na kondycję wysokowydajnych krów rasy montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Sylwia RAFALAK, Jarosław PTAK, Tadeusz BLICHARSKI
Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Elwira WILCZYŃSKA, Stanisław KONDRACKI, Anna WYSOKIŃSKA, Dariusz KOWALEWSKI, Katarzyna GAJOWNIK
Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku
Pełny tekst + Summary
Peter ZALEHA, Mária VARGOVÁ, Marián KADÁŠI, Peter SMITKA, Michal SMARŽÍK, Gabriel KOVÁČ
Effect of post partum uterine involution on folliculogenesis, oestrus and conception in cows
Full text + Streszczenie
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka ZABORSKA
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ryb
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold CHABUZ
Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania
Pełny tekst + Summary
Monika MICHALCZUK, Monika ŁUKASIEWICZ, Agnieszka WNUK, Krzysztof DAMAZIAK, Jan NIEMIEC
Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Bronisław BORYS, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Jarosław PTAK, Martyna BATORSKA, Magdalena MIZIOR
Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Piotr SKAŁECKI, Mariusz FLOREK, Anna LITWIŃCZUK, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK
Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Anna WOLANCIUK, Joanna BARŁOWSKA, Robert PASTUSZKA, Barbara TOPYŁA
Podstawowy skład chemiczny i wybrane parametry tłuszczu mleka koziego z okresu żywienia letniego i jesienno-zimowego
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna SOBCZAK
Badania czynników decydujących o wyborze gniazd przez kury nieśne
Pełny tekst + Summary
Janusz WEJER, Anna BOHDANOWICZ, Dorota LEWCZUK
Changes in stride parameters of a horse’s jump during the second part of training in the 100-days performance test
Full text + Streszczenie

TOM 9 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ Maciej GIERDZIEWICZ
Analiza struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK, Marcin ŚWIĄTEK
Ocena frekwencji występowania uwarunkowań białka prionowego PRNP u merynosa polskiego starego typu na przykładzie regionu mazowieckiego
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Bronisław BORYS, Eugenia GRZEŚKOWIAK, Andrzej BORYS, Dariusz LISIAK
Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa
Pełny tekst + Summary
Monika KOWAL
Wpływ sezonu produkcji na przydatność technologiczną, profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku pozyskiwanym od krów utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr SKAŁECKI, Agnieszka STASZOWSKA, Agnieszka KALINIAK, Mariusz FLOREK
Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) z chowu ekstensywnego i intensywnego
Pełny tekst + Summary
Magdalena ŚLĘZAK, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Roman NIŻNIKOWSKI, Krzysztof GŁOWACZ
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu chemicznego mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary
Monika WOJTASIK, Stanisława RAJ, Grzegorz SKIBA, Dagmara WEREMKO
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu. Wyniki produkcyjne oraz zawartość kwasów tłuszczowych wybranych tkanek świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców żywionych paszą wzbogaconą w kwasy tłuszczowe omega-3 mięsa jagnięcego
Pełny tekst + Summary

TOM 9 NR 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra HASKA, Beata GRZEGRZÓŁKAIdentyfikacja mutacji C295G genu T u psów rasy polski owczarek nizinny Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Krzysztof GŁOWACZ, Marcin ŚWIĄTEK, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1 w pozycji 215 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Zygmunt LITWIŃCZUK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Witold CHABUZ, Mariusz FLOREK
Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Eugeniusz KŁOPOTEK
Charakterystyka składu chemicznego i frakcji lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczo-krowiego w sezonie letnim
Pełny tekst + Summary
Zofia TURYK, Maria OSEK, Anna MILCZAREK
Wpływ preparatu ziołowego na zmiany barwy i kwasowości mięsa wieprzowego podczas przechowywania
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Sylwia PAŁKA, Konrad KOZIOŁ, Maciej GIERDZIEWICZ
Długość użytkowania i przyczyny wycofywania ze służby psów policyjnych
Pełny tekst + Summary

Write A Comment