TOM 13 NR 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Alicja SZABELSKA-BERĘSEWICZ, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Joanna ZYPRYCH-WALCZAK, Idzi SIATKOWSKI
Wpływ wielkości grup ojcowskich i stad na optymalną ocenę współczynnika odziedziczalności długości ciąży u bydła
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Tomasz M. GRUSZECKI, Anna MIDUCH
Profil metaboliczny krwi koźląt żywionych w okresie odchowu przy matkach mieszanką z dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Anna LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK
Korelacje między zawartością wybranych białek serwatkowych w mleku krów
Pełny tekst + Summary
Anna WYROSTEK, Katarzyna ROMAN, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna BARTOSIK, Karolina DZIWIREK, Jacek ŁOJEK, Justyna KACZYK, Paweł GÓRSKI
Ekstensywność inwazji pasożytów jelitowych psów wiejskich w wybranych rejonach centralnej i południowej Polski
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Tomasz MITUNIEWICZ, Sara DZIK, Łukasz KOSTRUBIEC, Anna WOLSKA, Dawid DZIĘGIEL
Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania alkierzowego
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Paweł BIELAŃSKI, Piotr PANKOWSKI
Wpływ warunków utrzymania i systemu żywienia na wskaźniki użytkowości rzeźnej królików popielniańskich białych
Pełny tekst + Summary
Klaudia KOROWIECKA, Magdalena TRELA, Barbara TOMBARKIEWICZ, Krzysztof PAWLAK, Jerzy W. NIEDZIÓŁKA, Magdalena SWADŹBA, Marcin W. LIS
Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Katarzyna ABRAMOWICZ, Magdalena KRAUZE, Eugeniusz R. GRELA
Wpływ preparatu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny (Medicago sativa L.) na aktywność wybranych enzymów w komórkach wątroby tuczników
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Konrad KOZIOŁ, Zuzanna SIUDAK, Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK,
Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Łukasz MIGDAŁ, Józef BIENIEK
Wpływ rasy i płci na teksturę mięsa królików
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 3

powrót na górę

Żywienie zwierząt
Sylwia GROCHOWSKA, Włodzimierz NOWAK, Małgorzata LASIK-KURDYŚ,
Robert MIKUŁA, Jacek NOWAK
Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na wzrost i fermentację in vitro Selenomonas ruminantium i Megasphaera elsdenii
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Konrad KOZIOŁ, Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Łukasz MIGDAŁ, Józef BIENIEK
Wpływ rasy na liczebność miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Ewa GORNOWICZ, Marian PIETRZAK, Daniel STANISŁAWSKI, Ryszard STEPPA, Lidia LEWKO, Artur KRYZA
Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie
Pełny tekst + Summary
Giuseppe MAIORANO
Wady mięsa i miopatie pojawiające się u kurcząt brojlerów: implikacje dla współczesnego przemysłu drobiarskiego
Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Agata ANDRZEJCZUK, Andrzej ZYBERT,
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kryteriów diagnozujących klasy
jakości mięsa wieprzowego do szacowania cech przydatności kulinarnej mięsa
Pełny tekst + Summary

TOM 13 NR 4

powrót na górę

Rozród zwierząt
Salvador S. SOQUILA, Claro N. MINGALA
Hormon antymullerowski (AMH) jako marker pozyskiwania zarodków przeżuwaczy
Pełny tekst + Summary
Olga SZELESZCZUK, Aleksandra KOWALCZYK, Alicja SATOŁA
Sezonowość w aktywności rozpłodowej samców szynszyli na fermie reprodukcyjnej w warunkach klimatycznych Polski południowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do letniej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do zimowej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kulinarna i technologiczna mięsa tuczników trójrasowych (landrace x yorkshire) x duroc i (landrace x yorkshire) x hampshire
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Jadwiga TOPCZEWSKA, Anna ROGOWSKA
Ocena warunków utrzymania koni w wybranych stajniach
 Pełny tekst + Summary

Comments are closed.