TOM 14 NR 1

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Witold RANT, Marta Luisa AUGUSTIN, Aurelia RADZIK-RANT, Emil ORŁOWSKI, Magdalena BEDNARCZYK, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK
Wzrost jagniąt rasy wrzosówka dokarmianych preparatem mlekozastępczym i odchowywanych tradycyjnie
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Eugeniusz KŁOPOTEK
Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty tuczu i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
 Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Przemysław RACEWICZ, Jakub SOBEK, Michał MAJEWSKI,  Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA
Przydatność pomiarów termowizyjnych w stadach krów mlecznych
Pełny tekst + Summary

TOM 14 NR 2

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Barbara BIESIADA-DRZAZGA, Patryk MAJKOWSKI, Sabina KAIM
Wpływ systemu utrzymania na wybrane cechy produkcyjne kur stada rodzicielskiego Ross 308
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Stanisław KONDRACKI, Maria IWANINA, Dariusz KOWALEWSKI, Magdalena BAJENA, Anna WYSOKIŃSKA
Zależność cech fizycznych ejakulatu knurów rasy polskiej białej
zwisłouchej od upływu czasu pomiędzy kolejnymi pobraniami ejakulatu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą
Pełny tekst + Summary
Łucja ZONENBERG, Aleksandra DRAŻBO
Wpływ żywienia kurcząt brojlerów mieszankami o zwiększonym poziomie metioniny na jakość mięśni piersiowych w różnym czasie przechowywania próżniowego w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary

TOM 14 NR 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Elżbieta BEDNAREK, Anna SŁAWIŃSKA, Sławomir MROCZKOWSKI
Analiza poziomu inbredu w polskiej populacji psów rasy alpejski gończy krótkonożny w latach 2000-2016
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Amal M. ABO EL-MAATY, Yehia EL BAGHDADY, Khalid A. ELSHAHAT, Mahmoud A.
HELMY, Elshymaa A. ABDELNABY 
Leczony i nieleczony brak jajeczkowania związany
z przepływem krwi w jajnikach i macicy u klaczy arabskich (studium przypadku)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Magdalena KOPACZ, Aleksandra DRAŻBO
Zmiany jakości jaj konsumpcyjnych w
zależności od sposobu i czasu przechowywania
Pełny tekst + Summary
Katarzyna ŚMIECIŃSKA, Dorota KUBIAK, Tomasz DASZKIEWICZ, Paulina OSOWIEC
Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 7 dniach
dojrzewania w modyfikowanej atmosferze
Pełny tekst + summary

TOM 14 NR 4

powrót na górę

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ, Konrad KOZIOŁ, Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Józef BIENIEK
Wpływ systemu utrzymania i rasy królików na wzrost, użytkowość rzeźną i parametry jakości mięsa
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Agnieszka BORUTA, Barbara BAGIŃSKA, Anna KUREK,
Danuta DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ
Analiza użytkowości rozrodczej labradorów z certyfikatem użytkowości
Pełny tekst + summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Tomasz NIEMIEC, Klara ZGLIŃSKA, Wiesław ŚWIDEREK,
Weronika GÓRECKA, Magdalena MATUSIEWICZ, Andrzej ŁOZICKI, Iwona KOSIERADZKA, Stefan PIERZYNOWSKI
Wpływ α-ketoglutaranu (AKG) na behawior starzejących się myszy laboratoryjnych
Pełny tekst + Summary

Comments are closed.