ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

1-oklrnKwartalnik „Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” (ISSN 1733-7305) ukazuje się od 2005 roku, jest udoskonaloną kontynuacją Zeszytów Naukowych Przeglądu Hodowlanego powstałych w 1990 roku. W latach 1954-1990 Polskie Towarzystwo Zootechniczne wydawało Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej. Czasopismo poddawane jest okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie 20 punktów (wg listy opublikowanej w 2019 roku). Publikowane są wyłącznie oryginalne prace naukowe, poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów (dwustronnie anonimowo) i Komitetu Redakcyjnego.

Prace zamieszczane są w 6 działach:

• Genetyka i hodowla zwierząt,
• Systemy i technologie użytkowania zwierząt,
• Żywienie zwierząt,
• Rozród zwierząt,
• Jakość produktów zwierzęcych,
• Zachowanie się i dobrostan zwierząt.

„Roczniki Naukowe PTZ” umożliwiają bezpośredni dostęp do aktualnej i potrzebnej wiedzy dla naukowców, praktyków i doradców rolniczych zajmujących się w szczególności produkcją zwierzęcą. Dostęp do tekstów prac naukowych zamieszczonych na stronie internetowej jest bezpłatny.

Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.