Prenumerata

Prenumerata

W roku wydawane są 4 numery „Roczników Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” (ISSN 1733-7305), wg schematu:
• nr 1. – do 31 marca
• nr 2. – do 30 czerwca
• nr 3. – do 30 września
• nr 4. – do 31 grudnia
Czasopismo jest dostępne w prenumeracie bezpośredniej.

Cena prenumeraty rocznej (4 numery) wynosi:
60 zł (w tym 5% VAT) – płatne po otrzymaniu faktury (zamówienia można składać listownie lub przez e-mail, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT);
24 zł (w tym 5% VAT) dla członków Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – płatne łącznie ze składką członkowską za dany rok.

Zamówienia przyjmujemy pod adresem:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warszawa
e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl
konto: PEKAO SA IV O/Warszawa 51 1240 1053 1111 0000 0504 6944