Kontakt

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Redakcja „Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”

ul. Kaliska 9 m. 4

02-316 Warszawa

 

e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

tel.: 22 668 -96-71

tel./faks: 22 822-17 23;