Konferencje

„Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” zostały partnerem XLVI Międzynarodowej Konferencji European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA 2017) (http://esna2017.krakow.pl/), która odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 1 września 2017 roku w Hotelu Lenart w Wieliczce.

The European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) (www.mendelu.cz/esna) jest międzynarodowym Towarzystwem naukowym założonym w 1969 roku w Wageningen (Holandia), mającym na celu wymianę pomysłów i technik badawczych oraz promowanie ich zastosowania w praktyce nauk rolniczych. Towarzystwo zajmuje się aspektami ochrony środowiska rolniczego oraz zastosowaniem nowych metod badawczych w naukach rolniczych.
Uczestnicy Konferencji obradować będą w 3 zespołach roboczych:
WG 1 PLANT SCIENCES – Application of new methods in plant biotechnology.
WG 2 SOIL SCIENCES – New methods and application in soil science.
WG 3 ANIMAL & FOOD SCIENCES – New methods and application in food/feed and animal sciences in sustainable agroecosystems.

Organizatorami XLVI Konferencji ESNA są:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR Kraków
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Centrum Naukowe Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Przewodniczący:
Prof. drhab. ANDRZEJ SECHMAN
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
e-mail: rzsechma@cyf-kr.edu.pl

Sekretarz:
Dr hab. MARCIN LIS
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
e-mail: rzlis@cyf-kr.edu.pl

Adres e-mail konferencji: esna2017krakow@gmail.com


XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

http://forumzoowet.pl