Dla autorów

Wymagania dotyczące druku materiałów w „Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”

W „Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Prace należy składać za pośrednictwem strony:

https://zootechnical.com

Publikacja prac naukowych jest bezpłatna (do odwołania).