Bieżący Numer

TOM 13 NR 4

Rozród zwierząt
Salvador S. SOQUILA, Claro N. MINGALA
Hormon antymullerowski (AMH) jako marker pozyskiwania zarodków przeżuwaczy
Pełny tekst + Summary
Olga SZELESZCZUK, Aleksandra KOWALCZYK, Alicja SATOŁA
Sezonowość w aktywności rozpłodowej samców szynszyli na fermie reprodukcyjnej w warunkach klimatycznych Polski południowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do letniej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Wpływ dodatku ziół do zimowej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec
 Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kulinarna i technologiczna mięsa tuczników trójrasowych (landrace x yorkshire) x duroc i (landrace x yorkshire) x hampshire
 Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Jadwiga TOPCZEWSKA, Anna ROGOWSKA
Ocena warunków utrzymania koni w wybranych stajniach
 Pełny tekst + Summary