Bieżący Numer

TOM 13 NR 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Alicja SZABELSKA-BERĘSEWICZ, Zbigniew SOBEK, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA, Joanna ZYPRYCH-WALCZAK, Idzi SIATKOWSKI
Wpływ wielkości grup ojcowskich i stad na optymalną ocenę współczynnika odziedziczalności długości ciąży u bydła
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna SZYMANOWSKA, Tomasz M. GRUSZECKI, Anna MIDUCH
Profil metaboliczny krwi koźląt żywionych w okresie odchowu przy matkach mieszanką z dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Anna LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK
Korelacje między zawartością wybranych białek serwatkowych w mleku krów
Pełny tekst + Summary
Anna WYROSTEK, Katarzyna ROMAN, Katarzyna CZYŻ, Marzena JANCZAK, Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA
Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Justyna BARTOSIK, Karolina DZIWIREK, Jacek ŁOJEK, Justyna KACZYK, Paweł GÓRSKI
Ekstensywność inwazji pasożytów jelitowych psów wiejskich w wybranych rejonach centralnej i południowej Polski
Pełny tekst + Summary
Anna WÓJCIK, Tomasz MITUNIEWICZ, Sara DZIK, Łukasz KOSTRUBIEC, Anna WOLSKA, Dawid DZIĘGIEL
Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania alkierzowego
Pełny tekst + Summary