Bieżący Numer

TOM 14 NR 2

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Barbara BIESIADA-DRZAZGA, Patryk MAJKOWSKI, Sabina KAIM
Wpływ systemu utrzymania na wybrane cechy produkcyjne kur stada rodzicielskiego Ross 308
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Stanisław KONDRACKI, Maria IWANINA, Dariusz KOWALEWSKI, Magdalena BAJENA, Anna WYSOKIŃSKA
Zależność cech fizycznych ejakulatu knurów rasy polskiej białej zwisłouchej od upływu czasu pomiędzy kolejnymi pobraniami ejakulatu
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Anna JARZYNOWSKA, Ewa PETER
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą
Pełny tekst + Summary
Łucja ZONENBERG, Aleksandra DRAŻBO
Wpływ żywienia kurcząt brojlerów mieszankami o zwiększonym poziomie metioniny na jakość mięśni piersiowych w różnym czasie przechowywania próżniowego w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary