Bieżący Numer

TOM 15 NR 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Jarosław ŁUSZCZYŃSKI, Janusz MICHALAK, Magdalena PIESZKA
Ocena przydatności metod określenia masy ciała na podstawie wymiarów biometrycznych u koni huculskich
Pełny tekst + Summary
Jarosław PYTLEWSKI, Ireneusz Ryszard ANTKOWIAK, Daniel STANISŁAWSKI, Joanna SIEJAK
Wpływ pochodzenia ojca na użytkowość mleczną krów pierwiastek rasy jersey
Pełny tekst + Summary
Małgorzata WASIELEWSKA, Iwona SZATKOWSKA
Możliwy związek między genotypami IGF-1/SnaBI a wydajnością mleczną krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Anna JARZYNOWSKA
Badania nad wpływem dodatku ziół do zimowej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego
Pełny tekst + Summary
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Łukasz MIGDAŁ, Zuzanna SIUDAK
Wpływ dodatku do paszy ekstraktu z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub z rutwicy lekarskiej (Galega officinalis L.) na wielkość miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Edyta MOLIK, Elżbieta MARCINIAK, Jacek NOWICKI
Wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i uwarunkowania etologiczne jagniąt w okresie odchowu przy matkach
Pełny tekst + Summary