Bieżący Numer

TOM 14 NR 3

Genetyka i hodowla zwierząt 
Elżbieta BEDNAREK, Anna SŁAWIŃSKA, Sławomir MROCZKOWSKI
Analiza poziomu inbredu w polskiej populacji psów rasy alpejski gończy krótkonożny w latach 2000-2016
Pełny tekst + summary
Rozród zwierząt
Amal M. ABO EL-MAATY, Yehia EL BAGHDADY, Khalid A. ELSHAHAT, Mahmoud A.
HELMY, Elshymaa A. ABDELNABY 
Leczony i nieleczony brak jajeczkowania związany
z przepływem krwi w jajnikach i macicy u klaczy arabskich (studium przypadku)
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Magdalena KOPACZ, Aleksandra DRAŻBO
Zmiany jakości jaj konsumpcyjnych w
zależności od sposobu i czasu przechowywania
Pełny tekst + Summary
Katarzyna ŚMIECIŃSKA, Dorota KUBIAK, Tomasz DASZKIEWICZ, Paulina OSOWIEC
Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 7 dniach
dojrzewania w modyfikowanej atmosferze
Pełny tekst + summary