Bieżący Numer

TOM 16 NR 2

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Magdalena ŚLĘZAK, Krzysztof GŁOWACZ
Polimorfizm genu białka prionowego (PRNP) w stadach owiec rasy merynos polski i suffolk
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Radosław Szymon ŁUGOWSKI, Roman NIŻNIKOWSKI, Marcin ŚWIĄTEK, Żaneta SZYMAŃSKA, Piotr KOZERA, Jerzy KSIĘŻAK
Syntetyczna linia WROBER – wpływ systemu stanowienia na wskaźniki rozrodu i produkcję jagniąt rzeźnych
Pełny tekst + Summary
Marcin SOŃTA, Anna REKIEL, Justyna WIĘCEK, Martyna BATORSKA
Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu wąskolistnego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Khaled EL-SHAHAT, Magdi WAHEED, Amal ALI, Abdel-Aziz SALLAM, Badr EL-SAIDY
Influence of sugars and osmoregulators on the motility and viability of cooled and frozen-thawed ram semen
Pełny tekst
Katarzyna ŁUGOWSKA
Wpływ Roundupu na gamety amura białego (Ctenopharyngodon idella Val.) – badania wstępne
Pełny tekst + Summary
Natalia WOJTASIAK, Tomasz STANKIEWICZ, Jan UDAŁA
Badanie ultrasonograficzne ciąży u kozy domowej (Capra hircus) ‒ przegląd
Pełny tekst + Summary