Redakcja

REDAKCJA

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Joanna Barłowska (Jakość produktów zwierzęcych)
prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski (Żywienie zwierząt)
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Systemy i technologie użytkowania zwierząt)
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Zachowanie się i dobrostan zwierząt)
prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Rozród zwierząt)
prof. dr hab. Anna Rekiel, prof. dr hab. Anna Sawa, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski (Genetyka i hodowla zwierząt)

Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Idzi Siatkowski

Rada Naukowa
prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący – Warszawa)
prof. dr hab. Josef Bulla (Nitra, Słowacja)
dr Philippe Chemineau (Tuluza, Francja)
prof. dr hab. Leszek Drozd (Lublin)
prof. dr hab. Janusz Falkowski (Olsztyn)
prof. dr Matthias Gauly (Getynga, Niemcy)
prof. dr hab. Piotr Guliński (Siedlce)
prof. Yaroslav Kyryliv (Lwów, Ukraina)
dr Michał Milerski (Praga, Czechy)
prof. Aldona Pieńkowska-Schelling (Berno, Szwajcaria)
prof. Michel de Rancourt (Tuluza, Francja)
dr Ferdinand Ringdorfer (Raumberg, Austria)
dr hab. Andrzej Rosiński (HUBBARD, Polska)
dr hab. Anna Wolc (Ames, Iowa, USA)

Redakcja:
mgr inż. Jolanta Przyłucka
dr inż. Joanna Płużańska

Recenzenci:

Wykaz recenzentów Tom 15 (2019 rok)

Wykaz recenzentów Tom 14 (2018 rok)

Wykaz recenzentów Tom 13 (2017 rok)

Wykaz recenzentów Tom 12 (2016 rok)

Wykaz recenzentów Tom 11 (2015 rok)

Wykaz recenzentów Tom 10 (2014 rok)

Wykaz recenzentów Tom 9 (2013 rok)

Wykaz recenzentów Tom 8 (2012 rok)

Wykaz recenzentów Tom 7 (2011 rok)

Wykaz recenzentów Tom 6 (2010 rok)